Annonser

Filmen börjar med att man ser en komet falla från himlen och träffar en fyr, ifrån denna fyr så kommer skimret att spridas. Vilket kan ses som när Lucifer föll till jorden när han hade gått emot gud.

Fyrar brukar symbolisera ljus och vägledning för de som letar efter ett högre medvetande.

Lucifer the Lightbringer.

Isaiah 14:12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Lucifer” literally means Lightbringer, Lightbearer, Bringer of Dawn, Shining One, or Morning Star. The word has no other meaning. Historically and astronomically, the term “Morning Star” has always been applied to the planet Venus.

The Fall was the result of man’s knowledge, for his “eyes were opened.” Indeed, he was taught Wisdom and the hidden knowledge by the “Fallen Angel,” for the latter had become from that day his Manas, Mind and Self-consciousness. Källa: https://blavatskytheosophy.com/lucifer-the-lightbringer/

Symbolically The Lighthouse is similar to the Star, and to the Hermit of the Tarot Deck. However, as the Star serves as guidance for all those who look to the heavens, or higher consciousness, and the Hermit serves as a guide to all who wish to ascend the mountaintop, or highest level of spiritual attainment here on earth, the Lighthouse serves as a guide and beacon to all who are either voyaging or adrift on Water. Metaphorically, as the element of Water represents the emotions, the Lighthouse is a Symbol for the Spiritual Strength and Emotional Guidance which is available to us during the times we feel we are being helplessly tossed around in a sea of inner turmoil. The Strength of the Lighthouse is Symbolized by its location. It is erected at the highest point of land which is closest to the sea and its dangers. Its circular construction makes it impervious to the most bitter gales which time and nature can hurl at it. As the Circle is a Symbol of Divinity, the circular structure of the Lighthouse Symbolizes stable and reliable Spiritual Guidance during our mental and emotional storms.

The Beacon is the Guiding Light, the Illuminated Eye, which shines in all directions and enables all who are adrift at sea to use it as a focal point in order to steer to the calm waters of the safe harbor which the Lighthouse oversees.

Therefore the Symbol of the Lighthouse reminds us that, regardless of how turbulent our emotional seas may become, we need only focus on the Guiding Light of the Spiritual Lighthouse within us. Our Inner Lighthouse is our inner strength; it is our God-within; it is our Atman. Källa: http://www.aseekersthoughts.com/2010/01/lighthouse-as-symbol.html

Huvudperson Lena som är en genforskare och professor som arbetar som lärare. Hennes man som arbetar inom försvaret har försvunnit under mystiska omständigheter. En kväll så kommer han tillbaka! Kane har svårt att förklara var han varit och orsaken till att han inte kommit hem förrän nu. Det som är konstig med Kane är att han inte verkar närvarande och förstå mänskligt beteende Kane verkar känslolös, han kramar inte Lena som om han inte visste varför hon gjorde det. Plötsligt blir han sjuk och spottar blod av interna blödningar. När de åker till sjukhuset så blir de stoppade av militär som söver ner Lena.

Hon vaknar sedan upp på en militäranläggning area X där hon blir utfrågad, samt får reda på att hennes man ligger i koma och är väldigt sjuk. Där får hon för första gången, se det man kallar för skimret. Skimret spred sig från en fyr i Blackwaters nationalpark vilket var ifrån allt började.

Det har varit flera expeditioner och de har alla försvunnit förutom Kane.

En slutade i massjälvmord, en att man besköt varandra och en i dog alla i cancer

Den tolfte expeditionen som enbart består av kvinnor. Det beslutas att de fem frivilliga kvinnor ska gå i skimret.  Dessa fem kvinnorna har samtliga haft problem i sina liv, vilket gör det enklare att påverka en individ.

Lena                                                maken kan dö!

Josie Radeck                                 deprimerad har försökt ta sitt liv -försvann

Cass Sheppard                             förlorat sin dotter i cancer – dödad av björn

Anya Thorensen                         alkoholist – paranoid – dödad av björn i huset

Dr. Ventress                                 cancer som hon kommer att dö i , har inga vänner , släktingar – försvann i fyren

När de går in i skimret så vaknar Lena upp och de märker att de inte kommer ihåg något från när de gick in och de 2-3 närmaste dagarna.

När de börjar gå mot fyren så ser de mängder av muterade växter, insekter och djur. Det verkar som om allt har muterat vilket märks mer och mer ju närmare fyren de kommer som om evolutionen går snabbare. När de kommer till en stuga så blir en medlem i gruppen angripen av en muterad krokodil som de dödar. Krokodilen har muterat och dess tänder består av flera rader tänder så har den flera rader av tänder som en haj.

The universe is filled with all kinds of creatures, in all stages of evolution, but the heart of divinity includes them all, for it is their parent and their source, and is the ultimate goal toward which everything is evolving through innumerable ages on their return pilgrimage to Itself. Källa: EsotericTradition-G de Purucker 249

Every force in the universe thrills through our being, and every substance in the universe has done its proportionate part in building us up and therefore has given to us somewhat of itself. Thus it is that all the ancient mystical schools have spoken of man as the microcosm or “little world” containing in itself portions of everything that the universal parent contains and is. Therefore, because we are all parts of one all-inclusive cosmic consciousness and its vehicle, the surrounding universe, we are all here together. Källa: EsotericTradition-G de Purucker 251

Sedan kommer de till en bas, där de ser de lava som växer på byggnaden vilket man kan se på allt som människor har byggt under hela filmen och Lena säger att de ser ut som cancer. Det ska tilläggas att dessa MS ser oss folk som en cancer på moder jord och är bara till skada för världens djur och växter samt allt icke mänskligt levande inklusive moder jord. De som tror på MS anser att vi måste gå tillbaka till att se moder jord som en levande varelse och därmed leva på så lite resurser som möjligt. För att inte skada moder jord. Därifrån har vi också fått hållbart samhälle.

De går in i en byggnad så träffar de på något som ser ut som den förra expeditionens övernattningsställe. De hittar också en film som visar när männen skär upp en mans mage som innehåller något som kan ses som en lång mask. Mannens som de skar i magen kan sedan ses vid poolen där man kan se hur magen verkar exploderat och överdelen av kroppen har vuxit fast i vägen. Samt att nedre delen verkar sitta på en stol. Kroppen verkar sedan vuxit fast i något som kan ses som lava eller kristalliserats fast på poolväggen. Det verkar som om de andra medlemmarna i gruppen har sprängt mannen för att de inte kunde hjälpa honom och var rädda att parasiten skulle sprida sig till dom.  Sedan pratar Lisa och Dr. Ventress om att vi är självförstörande. Denna film beskriver på ett väldigt diffust sätt hur de som följer denna religion ser på vår och världens utveckling. Filmen handlar mycket om evolution och hur vi måste acceptera att utvecklas.

Under natten så blir Sheppard tagen av en stor muterad björn som drar henne in i skogen och dödar henne. Nästa dag försätter de vidare men två av kvinnorna vill vända hem. Men Lena får dom att fortsätta.

Under nästa dag så stöter de på mer muterade djur samt växter som ser ut som människor som om de engång var människor men har muterats till växter. Träden som ser ut som människor. MS tror att vi engång var växter och sedan blev till djur och till slut att vi utvecklades till att bli människor.

Att ljud och ljus förvrids liksom DNA Hoxgener -generna som bestämmer kroppssegmenten, fysiska strukturen. Växterna har mänskliga segment. Skimret är en prisma där allt bryts.

Under natten så får en av kvinnorna i gruppen en form av psykos och tror att Lisa dödat Sheppard. Men under hennes förhör så blir de angripna av det djur som tog Sheppard föregående kväll. Djuret låter som en människa, som den person djuret dödade och är enligt denna religion. Om man äter en annan varelse med känslor så tar man över dennes känslor när denne dör. Det är därför de anser att det i världen finns våld, depression etc..

Every kind of animal tissue, however you may cook it, still retains certain marked characteristics of the animal which it belonged to. When the flesh of animals is assimilated by man as food, it imparts to him, physiologically, some of the characteristics of the animal it came from. Occult science teaches and proves to its students … that this “coarsening” or “animalizing” effect on man is greatest from the flesh of larger animals, less for birds, still less for fish and other coldblooded animals and least of all when he eats only vegetables. One of these is as follows: “No animal food of whatever kind, nothing that has life in it should be taken by the disciple. No wine, no spirits, or opium should be used; for these are like the Lhamayin (evil spirits), who fasten upon the unwary, they devour the understanding. The Masters of Wisdom behind the Theosophical Movement have stated that the pursuit of Occult Science is “fatal” to the practices of “wine drinking and flesh eating.” Animals are just as divine in their inner essence as we are ourselves. Källa: https://blavatskytheosophy.com/the-theosophical-view-of-meat-and-alcohol/

Lena och pratar om att vi har det i oss och Josie säger att vi alla har det inom oss. Josie blir alltmer som en växt och man kan se hur växter växer ur Josie hud. Sedan säger hon att Lena bekämpar och Dr. Ventress konfrontera det, men att hon inte vill något av det Josie går sin väg. Josie försvinner och blir en planta. Josie verkar förneka våldet och vill bli mer en del av allt. Det verka i filmen som om alla DNA oavsett om det är en växt, djur eller människa kan flytta runt mellan arter och på så sätt skapa nya arter och även få ”högre stående varelser” att kunna gå tillbaka i evolutionen. Det verkar som om det är något som inträffar i skimret att allt utvecklas mycket snabbare och DNA sprids snabbt mellan arter olika arter oavsett vad de är. Som det hände med Josie att hon inte tyckte om vad de andra gjorde och ville tydligen bara existera! Och kanske såg sig mer som en växt och därmed utvecklades hon till en växt.

När Lena kommer till fyren.  Utanför fyren så står det höga kristaller som ser ut som trän men har blivit till kristaller. När hon kommer närmare fyren så ser hon skelett från förre detta medlemmar ifrån andra expeditioner.  Hon går in i fyren och ser en bränd kropp samt en kamera riktad emot kroppen. Lena börjar se på filmer och ser sin man Kane. Kane i filmen ifrågasätter vem han är vad han är och börjar ifrågasätta allt. Kane ber Kane2 att söka upp Lena. Sedan tar han livet av sig genom att tända en ljusgranat. Hon tittar på filmen och ser sin man Kane som börjar ifrågasätter sig själv om han är en man eller vad han är och allt annat i världen. Att han har svårt att hantera världen. Kane ber att Kane söker upp Kane som säger att det ska han göra. Sedan begår Kan självmord genom att tända en lysgranat. Då kommer en ny Kane!

Then when death came there was release from physical bondage, and the human spirit-soul gathered into itself this intermediate nature and returned to the spiritual realm, destined in good time to reissue in order to inhabit another physical body. Källa: EsotericTradition-G de Purucker 350

Påminner om hur buddistiska munkar begår självmord genom att tända eld på sig själva. De tror att de kommer till himmelriket.

Sedan ser Lena ett hål i marken som hon kryper ner i underjorden. Där träffar hon på Dr. Ventress. Som till en början pratar för sig själv. Men sedan börjar prata med Lena om det hon har inom sig. Dr. Ventress skriker plötsligt till och ett ljus kommer ut och något som kan ses som celler flyter runt i luften Dessa sammanslut sedan till något som kan ses som en manetliknande varelse med ett ljus i mitten. Maneten suger i sig blod ifrån ett sår och från blod skapas en människa liknande varelse medan maneten försvinner. Denna varelse kopierar nästan alla Lenas rörelser. Förutom att när Lena försöker fly så hindrar varelsen Lena. Sedan kan man se att varelsen blir allt mer lik Lena.

Lena får sedan varelsen att ta en lysgranat som Lena utlöser. Lena flyr ut ur fyren men denna gång låter varelsen Lena gå. Varelsen börjar brinna och sedan sprider varelsen elden till hela fyren samt grottan under som blir helt utbränd. Kristalträd börjar också brinna.

Vi får sedan se Lena bli förhörd av män i skyddsutrustning

I slutet kan man se att Lena och Kane ögon lyser. Vilket kan ses som att både Lena och Kane har blivit upplysta och tagit till deras upplevelser.

Thus annihilation means, with the Buddhistical philosophy, only a dispersion of matter, in whatever form or semblance of form it may be; for everything that bears a shape was created, and thus must sooner or later perish, i.e., change that shape; therefore, as something temporary, though seeming to be permanent, it is but an illusion, Maya; for, as eternity has neither beginning nor end, the more or less prolonged duration of some particular form passes, as it were, like an instantaneous flash of lightning. Before we have the time to realize that we have seen it, it is gone and passed away for ever; hence, even our astral bodies, pure ether, are but illusions of matter, so long as they retain their terrestrial outline. The latter changes, says the Buddhist, according to the merits or demerits of the person during his lifetime, and this is metempsychosis. When the spiritual entity breaks loose for ever from every particle of matter, then only it enters upon the eternal and unchangeable Nirvana. He exists in spirit, in nothing; as a form, a shape, a semblance, he is completely annihilated, and thus will die no more, for spirit alone is no Maya, but the only REALITY in an illusionary universe of ever-passing forms. Källa: Isis-Unveiled sid 289

The spirits of creatures, the Pythagoreans hold, who are emanations of the most sublimated portions of ether, emanations, BREATHS, but not forms. Ether is incorruptible, all philosophers agree in that; and what is incorruptible is so far from being annihilated when it gets rid of the form, that it lays a good claim to IMMORTALITY. “But what is that which has no body, no form; which is imponderable, invisible and indivisible; that which exists and yet is not?” ask the Buddhists. “It is Nirvana,” is the answer. It is NOTHING, not a region, but rather a state. When once Nirvana is reached, man is exempt from the effects of the “four truths”; for an effect can only be produced through a certain cause, and every cause is annihilated in this state. Källa: Isis-Unveiled sid 290

Vilket betyder att filmen handlar om att en del kommer att kunna illumination  genom att själen blir fri från den fysiska kroppen.

Annihilation = nirvana = philosofers stone = illumination

Intressanta observationer

Nr 8 på armen alla har nr. 8 på sin vänstra arm

The meaning of eight rolls into our consciousness with the momentum of all the numbers that came before it. We just stepped out of the aspects of structure and perfection in the number seven, and that paved the way for yet another evolution in the magic of numbers.

As an evolved child of structure, the number eight seeks balance with non-structure. Number eight is about cycles, revolutions, and progress gained on the invisible level.

Eights Most obvious symbolic tell is its written Arabic form (“8”). When we recognize is voluptuous curves, we also identify the lemniscate or infinity symbol. This symbol deals with balance, time, and more interestingly, the recycling travel path of energy. Källa: http://www.tarotteachings.com/meaning-of-eight.html

The symbolic meaning of octagon deals with: Regeneration, Totality, Infinity, Rebirth and Transition. The octagon is found in baptisteries as a symbol representing eternal life as – likely because the number eight is symbolic of renewal Källa: http://www.symbolic-meanings.com/2008/05/24/symbolic-meaning-of-octagon/

Slutord

Filmen handlar mycket om evolution och hur vi människor beter sig, mot växter djur och varandra. Men har även ett bibliskt meniong med att meteoriten i början som symboliserar lucifers fall. Dessa personer som ligger bakom filmen tror påp denna uråldriga religion som ofta kallas för mysteriskolan. Denna religion påverkar oss mycket mer än vad folk tror eller accepterar.De som följer denna religion ser Lucifer som den verklige skaparen och biblens gud en som håller oss fågna med hjälp av kyrkan och troende. En sak till som är bibliskt är att Lena verkar symbolisera biblens Eva och Kane är Kain som slog ihjäl Abel. Så filmen kan ses som en nystart av av bibeln. Lena är den nya Eva samt den nya Kane2 är Kain så att de verkar sprida en ny art människor på jorden!

En förklaring av vad jag ser filmen verkligen handlar om . Filmen har med all sannorlikhet en mer djur mening än vad jag ser idag. Men håller på och ta reda på vad denna film handlar om liksom flera andra.