Annonser

A rag doll that awakens in a postapocalyptic future holds the key to humanity’s salvation.

Handlar om en värld som har gått under efter ett krig mellan maskiner och människor. Ett krig som maskinerna vann och utplånade allt liv. Vilket kan påminna om vad som står i bibeln om vad som ska hända under den sista tiden enligt uppenbarelseboken. De enda som finns kvar är en död värld där det enbart finns maskiner samt 9 trasdockor. Dessa trasdockor är skapade av en forskare som har get dom hans själ!

Filmen kan delas upp i flera delar. Den första innan kriget då männskligheten styrdes av okunnighet. Kyrka och en i deras ögon intolerant och auktoritärt samhälle. De upplysta hatar tre saker i samhället, vad de kallar för mobben eller vanligt folk, kyrkan, styret gamla kungar. Dessa tre ser de som sina fiender och vill krossa så att deras utopi kan komma till stånd.

Inom mysteriereligionen som de upplysta tror på så kommer det en undergång, där stora delar av männskligheten kommer att gå under. Som man kan läsa om ideras böcker. För att mänskligheten ska kunna i deras ögon räddas och fortsätta utvecklas i den eviga evolutionen.

But still the race lives on, the churchman and the scientist, the mystic and the occultist, each pursuing their own path independent of the other, till a stage of such materialism is reached that the spiritual guiders see grave dangers ahead. To prevent the plan of evolution being defeated, a great destruction of the human bodies is permitted which for a time looks as if it would wipe humanity off the earth.

Rosicrucian Cosmo-Conception – Max Heindel

Karaktärer/ Personligheter

 Först så kan man tyda vad de kan mena med nr 9.

  • Nine is the number of completion and fulfillment.
  • Nine is a symbol of wisdom and good leadership.
  • Nine is the number of magic.
  • Nine is a sacred number.
  • Nine is the number of heaven.
  • In Hinduism nine is the number of Brahma, the Creator.
  • The Pythagoreans called the number nine the “Ennead”.

http://mysticalnumbers.com/number-9/

  • Nine is the number of the one who accomplishes the divine will. According to the Cabal, it is also the number of the achievement.
  • Symbol of the creation and the life as a rhythm and development.
  • The freemasons have made it the eternal number of human immortality.

http://www.ridingthebeast.com/numbers/nu9.php

Trasdockorna i filmen symboliserar olika personlighetstyper som forskaren hade vilket är de som vi alla har enligt den occulta tron. Några av dessa dör och andra överlever.

Nr 1 Protect us– prästen symboliserar kyrkan framför allt Vatikanen –ses som en rädd osäker person men är gruppens ledare. Han som har hållit alla trasdockorna i liv skyddade i en kyrka undan monstrena. Är emot 9 och vad han gör.

Nr 2 Inspire us –

Nr 3 Define us – Tvillingar – som har stort intresse av att lära sig nya saker, forskar allt de stöter på

Nr 4 Teach us -Tvillingar – samma som nr 3.

Nr 5 guide us – Vanlig person enögd

Nr 6 Lead us – det är han som berättar om att de kan rädda de trasdockors själar som sögs in i monstret. Genom att använda sig av talismanen.

Nr 7 defend us – Krigaren – påminner mycket om en kvinna eller feminin man.

Nr 8 guard us – Jätten –symboliserar gamla ordningsmakten. Han är stor och stark och känstgör som nr1 vakt och polis.

Nr 9 save us – huvudperson –symboliserar gruppens nytänkande, den upplyste den som har lösningar på allt.

Den som vägleder gruppen in till en ny värld. Symboliserar den upplysta eliten som styr världen genom manipulation. DE som följer denna religion ser sig själva som de som ska rädda mänskligheten från vad de anser och tror som något ont bibelns gud anledning till att det står save us.

De olika karaktärerna som är 9 till antalet, kan man se inom flera områden över världen, det finns inom hedniska religioner som den egyptiska. Det finns även hemliga sällskap ett som finns enligt legend i indien som har 9 medlemmar som söker vad de ser som sanningen.

Visar också dess kopplingar till kabbalism. Som också är en del av mysterireligionerna eller som det även kallas lucifers doktrin.

Världen före kriget mellan människan och maskin

Den Hitler liknande generalen som var makthungrig och gjorde allt för att få mer makt utnyttjade en professor, till att nå sina mål.

Generalen – symboliserar i deras ögon en intolerant makthungrig ledare som har tagit sig makten på felaktiga grunder. De anser att alla ledare som inte följer deras religion är en intolerant person, oavsett hur denne styr landet. Enligt eliten så är det bara dom som kan styra – se de vere.

Maskinerna kan översättas till att vara bibelns guds änglar!! Att vi människor som i deras ögon ses som själ döda icke tänkande varelser som bara blint följer order. Vi människor brukar kriga mot andra människor i elitens ögon så är det ingen skillnad mellan oss och en maskin.

Maskinens hjärna var utveckla med hjälp av en professorns intellekt.

Den bygger nya maskiner till sin egen avbild kan dras från bibeln.

Genesis_1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Maskinerna kan översättas till att vara människor!! Att vi människor som i deras ögon ses som själdöda icketänkande varelser som bara blint följer order. Vi människor brukar kriga mot andra människor i elitens ögon så är det ingen skillnad mellan oss och en maskin.

I elitens ögon så är bibelns gud en ond gud som hade oss inlåsta i eden och som befriades av Lucifer som gav oss intellekt. När maskinerna börjar kriga mot människan så kan det betyda att revelation eller slutet end of days enligt bibeln.

Sciense är något som de tycker om framför allt om det handlar om occult sciense för den vi har idag tycker de är gallenskap.

Världen efter kriget

Filmen börjar med att man ser en något som är en talisman med tre tecken eller vad de kallar för principer som inom alchemin symboliserar.

Sulfur/svavel – själen – från gud

Salt – kroppen

Mercury/kvicksilver – representerar anden

Dessa element har flera olika tecken som symboler bl.a.

Dessa symboliserar vad materians 4 element består av. Som de som tror på denna religion tror att all materia är uppbyggd på.

Man is made out of three substances, or seeds, or “mothers.” His spiritual seed is from God, and God is his mother; his astral elements are developed under the influences of the constellation (the astral plane), and his mother is, therefore, the soul of the world ; his visible body is formed and born out of the elements of the visible world, and thus the terrestrial world is its mother. Källa: Franz Hartmann – Paracelsus and the Substance of His Teaching sida 64

”Paracelsus based his alchemy on the parallels between the macrocosm and the microcosm and the various possible transformations of the three principles of constitution, the fluid (Mercury), the solid (Salt), and the combustible (Sulphur). Paracelsus quoted Hermes Trismegistus, who stated that all seven metals, “the tinctures” (generating principles) and the Philosopher’s Stone all derive from three substances, namely spirit, soul, and body. Paracelsus claimed that these were identical to his three principles of constitution: Mercury (spirit), Sulphur (soul), and Salt (body).” Källa: The Western Esoteric Traditions A Historical Introduction 2008 sida 77.

Philosopher’s Stone – år inte en fysisk sten utan ett tillstånd en människa uppnår när denne blir upplyst eller får enligt ett evigt liv.

Nästa är när forskaren flyttar sin själ eller personlighet över till trasdockan.

Transmigration of Souls

 Transmigration of souls, sometimes called metempsychosis, is based on the idea that a soul may pass out of one body and reside in another (human or animal) or in an inanimate object. The idea appears in various forms in tribal cultures in many parts of the world (for example, Africa, Madagascar, Oceania, and South America). The notion was familiar in ancient Greece, notably in Orphism, and was adopted in a philosophical form by Plato and the Pythagoreans. The belief gained some currency in gnostic and occult forms of Christianity and Judaism and was introduced into Renaissance thought by the recovery of the Hermetic books. Souls are regarded as emanations of the divine spirit. Each soul passes from one body to another in a continuous cycle of births and deaths, their condition in each existence being determined by their actions in previous births. Källa: http://mb-soft.com/believe/txo/transmig.htm

Paracelsus hette Filippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim var född 10 november 1493 i Einsiedeln, död 24 september 1541 i Salzburg, var en schweizisk läkare, alkemist, naturfilosof och mystiker. Hans naturfilosofi hade stor påverkan på det västerländska tänkandet i slutet av 1500- och under hela 1600-talet, och brukar kallas paracelsism. Den unge Paracelsus reste omkring i mellersta Europa och lärde sig allt om läkekonst han kunde komma över både från enkelt folk och på universitet. Medicinaren Paracelsus var starkt emot både Galenos’ och Avicennas medicinska läror, och menade att all materia var uppbyggd av de tre principerna svavel, kvicksilver och salt. Han såg naturen som en gudomlig helhet med människan i centrum men i intimt samspel med hela universum. Hans syn på människokroppen var en verkstad för kemiska processer, som han menade styrdes av en himmelsk kraft som han kallade archeus. Sjukdomar betraktade han som störningar utifrån kroppen, som archeus inte rådde på, och all behandling inriktade han på att underlätta archeus insatser ofta med läkemedel från mineralriket. Goethe använde Paracelsus som förebild för gestalten Faust. I Goethes idédrama förkroppsligade Faust/Paracelsus den rastlöse forskarsjälen. Även den brittiske poeten Robert Browning utgick från Paracelsus, i en episk dikt från 1835. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Paracelsus

”Paracelsus was inspired by the Renaissance Neoplatonic conception that the whole of creation—the heavens, the earth and all nature—represented a macrocosm and that its unity was refl ected in a variety of possible microcosms, of which man was the most perfect.” Källa: The_Western_Esoteric_Traditions_A_Historical_Introduction_2008 sida 77.

”In accordance with Neoplatonic ideas, Paracelsus conceived of all creation having two sides: a visible elemental (material) part and an invisible super-elemental (astral) part. Man, the microcosm, likewise possesses a carnal elemental body and an astral body (corpus sidereum ) which “teaches man” and is able to communicate with the astral part of the macrocosm, the uncreated virtues or direct emanations of God in the world of nature.” Källa: The_Western_Esoteric_Traditions_A_Historical_Introduction_2008 sida 78.

”Paracelsus developed a theory of matter from these new philosophical ideas. He thought that an immanent, specifi c, and soul-like force determined the nature and species of an object rather than its (visible) chemical components. For him, substances were but crude envelopes which disguised an underlying pattern of spiritual forces and it was this pattern, not the corporeal cover, which dictated the composition of matter. Paracelsus generally “spiritualized” matter, in claiming that such spiritual forces are the true elements and principles, while the Elements and chemical substances are only the crystallized deposits of such forces. Taking the notion of Prime Matter (Arche or Ousia) from ancient Stoicism, Paracelsus regarded the visible Elements as the results of an interaction between the qualities of heat, cold, moisture, and dryness and this Prime Matter, a kind of vital matter-spirit.” Källa: The_Western_Esoteric_Traditions_A_Historical_Introduction_2008 sida 79.

Under hela filmen så visas det många alkemiska tecken som har kopplingar till det okulta, dessa används inom magi och av olika hemlia sällskap för att kunna beskriva saker och ting så att vanligt folk inte förstår innebörden.

Förstörelse av kyrkan

Elitens mål är att krossa kyrkan helst då Vatikanen som de ser som sitt stora hot.

Man ser ner på kyrkan som en rädd och ynkrygg.

The secrecy observed by the alchemists was made necessary by the power of persecuting Churches. Bitterly as bigots fought among themselves, they were all equally concerned to destroy the infant Science, which, as they instinctively recognized, would put an end to the ignorance and faith on which their power and wealth depended. Källa: Aleister Crowley – The book of Thoth

The clergy of the three most prominent Christian bodies, the Greek, Roman Catholic, and Protestant, discountenance every spiritual phenomenon manifesting itself through the so-called “mediums.” A very brief period, indeed, has elapsed since both the two latter ecclesiastical corporations burned, hanged, and otherwise murdered every helpless victim through whose organism spirits–and sometimes blind and as yet unexplained forces of nature–manifested themselves. At the head of these three churches, pre-eminent stands the Church of Rome. Her hands are scarlet with the innocent blood of countless victims shed in the name of the Moloch-like divinity at the head of her creed. She is ready and eager to begin again. But she is bound hand and foot by that nineteenth century spirit of progress and religious freedom which she reviles and blasphemes daily. The Graeco-Russian Church is the most amiable and Christ-like in her primitive, simple, though blind faith. Källa: Isis-Unveiled-Blavatsky

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Den stora maskinen– symboliserar bibelns gud som eliten ser som satan.

Denna best symboliserar gud enligt bibeln. Som de ser som den stora satan, medan Lucifer är den goda som befriade människan från eden där enligt luciferianer gud höll mänskligheten inlåst.

Gnosticism generally taught that the Earth was ruled over by a lesser “god” called Yaldabaoth, also known as the Demiurge, after Plato (Gr. demiurgos – ‘one who shapes’). The Demiurge was the head of the Archons, “petty rulers” and craftsmen of the physical world. But human bodies, although their matter is evil, contained within them a divine spark or pneuma that fell from the Source, or Nothingness from which all things came. Knowledge (gnosis) enables the divine spark to return to the Source whence it came. Källa: http://www.thelemapedia.org/index.php/Gnosticism

Because of these longings the matter (Greek: hyle, ὕλη) and the soul (Greek: psyche, ψυχή) accidentally came into existence through the four classical elements fire, water, earth, and air. The creation of the lion-faced Demiurge is also a mistake during this exile, according to some Gnostic sources, as a result of Sophia trying to emanate on her own, without her male counterpart. The Demiurge proceeds to create the physical world in which we live, ignorant of Sophia, who nevertheless manages to infuse some spiritual spark into the creation of the Demiurge. This spark is the pneuma. Källa: http://www.thelemapedia.org/index.php/Gnosticism

Gnostics identified the Demiurge with the God of the Old Testament, thus they rejected the Old Testament and Judaism and often celebrated those who were rejected by the Old Testament God. Some Gnostics were believed to identify the Demiurge with Satan, a belief which contributed to the suspicion with which many Christians regarded them. Källa: http://www.thelemapedia.org/index.php/Gnosticism

Other Gnostics regarded the serpent in the Garden of Eden as a heroic figure because it wanted to help humanity free itself of the chains of Yaldabaoth: After the Demiurge comes to rule over the physical world, Sophia sends a message by way of the Serpent. She gives gnosis to the humans this way, which causes the wrath of the Demiurge, who believes himself to be the sole creator of the universe and the exclusive ruler of this world. The “original sin” thus is in a gnostic context the “original enlightenment”, and not an act of sin at all. Humans also learn that Seth, the third son of Adam, was introduced to the gnostic teachings by both his father and his mother, and that this knowledge has been preserved throughout creation. Källa: http://www.thelemapedia.org/index.php/Gnosticism

Det som man lär ut inom den gnostica läran är samma som i alla andra hemliga sällskap som frimueriet, Rosicrucian brotherhood, islamic brotherhood, Triad etc..

Sofia is another word for lucifer.

När monstret absorberade själarna så kan det vara deras syn på vad helvetet är. De upplysta tror inte på att det finns något helvete utan det är ett påhitt av kyrkan. Inom new age så tror man att om man tror på demoner så skapar man dom själv. De upplysta tro också att de inte kan bli besatt av en demon.

Believe me, sir,” wrote the anonymous correspondent, “that there are no spirits, no ghosts, no angels, no demons enclosed in a table; but, all of these can be found there, nevertheless, for that depends on our own wills and our imaginations. Källa: Isis-Unveiled-Blavatsky

The whole endless catalogue of bad spirits are not devils in the sense the Christian clergy wants us to understand, but merely spiritually incarnated sins, crimes, and human thoughts, if we may so express it. The blue, green, yellow, and purple god-demons, like the inferior gods of Jugandere, are more of the kind of presiding genii, and many are as good and beneficient as the Nat deities themselves, although the Nats reckon in their numbers, giants, evil genii, and the like which inhabit the desert of Mount Jugandere. Källa: Isis-Unveiled-Blavatsky

Begravningen

En hednisk begravning enligt den egyptiska tron, samt inom många andra religioner/mytologier har samma tema, att människan reser ner till underjorden. Där man får sin dom om man blir återfödd eller hamnar i helvetet som är ett ställe där man under en tid får sona sina ”brott”, så att man i nästa liv blir en bättre människa. Åker igenom the gate till underjorden.

Förstörelsen av fabriken

De upplysta ser industri som något ont som t.ex. i Sagan om ringen där sauron bygger upp en industri och hugger ned all skog. De ser jorden som en levande varelse och att vi människor är som parasiter löss etc.… som skadar i deras ögon moder jord. De ser sig själva som dess beskyddare. Bl.a. så är miljörörelsen deras skapelse då pratar man mest om global uppvärmning.

Prästen offrar sig

Prästen säger att- sometimes one must be sacrificed!

I filmen så ångrar sig prästen och inser sitt misstag i hur han har varit mot de andra och att nr 9 har rätt. Vilket bevisar att de tror att de kan besegra guds folk.

Slutet pentagonet

The Pentagram is a powerful symbol representing the operation of the Eternal Spirit and the Four Elements under the divine Presidency of the letters of the Name Yeheshuah. The elements themselves in the symbol of the Cross are governed by Yhvh. But the letter Shin, representing the Ruach Elohim, the Divine Spirit, being added thereto, the Name becometh Yeheshuab or Yehovashah – the latter when the letter Shin is placed between ruling Earth and the other three letters of Tetragrammaton.

From each re-entering angle of the Pentagram, therefore, issueth a ray, representing a radiation from the Divine. Therefore is it called the Flaming Pentagram, or Star of the Great Light, in affirmation of the forces of Divine Light to be found therein.

Traced as a symbol of good, single point upward, representing the rule of the Divine Spirit. With the two points upward, it is an evil symbol, affirming the empire of matter over that Divine Spirit which should govern it. Källa: http://www.angelfire.com/ab6/imuhtuk/gdmans/rpent/rpent.htm

In the Jewish kabbalistic tradition, which borrows many Pythagorean ideas, the pentagram represents the five upper sephiroth on the Tree of Life- five numbers, being indivisible by any but themselves, which represent pure archetypal forces: justice, mercy, wisdom, understanding, and transcendent splendor.

It was also an expression of a secret Gnostic heresy, found hidden here and there throughout Christian history- a symbol of Isis/Venus as the secret goddess, the female principle. The most notable instance of this symbolism is in the Arthurian Grail romances, which are Gnostic and kabbalistic teachings disguised as tales of knightly quests. Källa: http://symboldictionary.net/?p=1893

När de fem åker upp mot himlen – virveln som betyder ascention uppstigning till himlen.

Vilket även hakkorset gör om man sätter det i rotation.

Börjar regna när de når himlen och livet startar om

En intressant sak är att 3,4 och 7 som på egen hand stack för att utforska världen är de som tillsammans med 9 överlever. Kan de vara de som är modiga och kommer att överleva och uppleva denna nya värld som kommer – new brave world. Dessa symboliserar de som är med rebelliska och vill tänka själv och inte följa ”normer”. De höll till i biblioteket där forskaren hade sina böcker. Bl.a. av olika filosofer.

Kan man mena att 1,2, 5, 6,8 är de som vill leva i den gamla världen och ordningen. De är de som vill leva i trygghet tillsammans med 1 och 8 kyrkan och ordningsmakten, 2, 5 och 6 är mobben som är ovillig att bli upplyst.

Efterkriget mänskligheten har gått igenom en undergång. Gud har tagit död på världen. Det finns bara 9 trasdockor kvar med olika personligheter. Några är önskvärda några måste bort.

Dockorna symboliserar tanken personligheter som finns i människan, de med gamla värderingar måste bort och de nytänkande måste överleva. Den nya tiden en filosofisk värld styrd av deras värderingar.

Ögon att se med men ser inte, öron att höra med men hör inte.

Sammanfattning och kommentarer

Men detta är bara en exoterisk/yttreförklaring av vad denna film verkligen handlar om.

Denna film liksom många andra filmer är att lära ut elitens religion till folket utan att de tänker eller funderar på vad filmen verkligen handlar om. Man manipulerar folk så att de tar in vad denna films verkliga budskap. Att indoktrinera som i detta fall små barn att öppna sig för de hedniska och antikristna trosuppfattningarna. Målet med dagens filmer är att lära ut deras religion som är den gamla hedniska tron som man hade i Egypten, Babylon, Grekland, keltiska, nordiska, Maya etc..

Denna films handling liksom så många andra filmer är att bibelns gud är ond och deras gud Lucifer är den gode. Enligt de upplysta så befriades mänskligheten ur eden och gav människan kunskap om ont och gott. Eller gav människan kunskap och intellekt. De tror att Lucifer är den egentliga skaparen av världen. Att Kristna följer denna i deras ögon onda tro som kristendomen gör. Enligt de så besegrar de bibelns gud genom satans hjälp och vägledning nr 9. Nr 9 är den som vägleder och räddar mänskligheten ur satan/bibelns gud. Enligt de upplystas tro så kan enbart de komma till himlen genom att få eller skapa vad de kallar för philofers stone.

De upplysta/illuminated anser att de har alla lösningar på mänsklighetens alla problem. Att hur vi lever idag är fel och det leder till problem, miljö, intolerans krig etc.. Men denna elit hatar mänskligheten och ser oss som parasiter i denna värld.

De upplysta går efter mottot att målet helga medlen, att det är inte fel att miljoner människor lider genom fattigdom, svält krig, terror som andra bedragna människor genomlider.

Sanningen är att det enbart finns två religioner i världen och två vägar för själen att gå, den enligt bibeln till himlen eller den som de upplysta tror på till helvetet. Sanningen är att de upplysta är själva lurade av satan till att tro att de är både med intelligentare och överlägsna oss vanligt folk. Men sanningen är att de låter sig luras och sedan försöker lura oss i att tro på deras lögner. Det är därför de handlar som de gör och att vi i världen har alla problem. Dessa individer finns i hela världen och inom alla organisationer och myndigheter som har någon makt små som stora.