Annonser

Filmen handlar om “depicts the rape and torment of Mother Earth. It’s not for everybody,”

”The way I see we treat Mother Earth is incredibly disrespectful. We pillage her, we call her dirt.”

av oss människor som eliten ser som parasiter på moder jord!

En förklaring kan man få av manusförfattare till filmen som är en moderjordsdyrkare.

Aronofsky toyed with another marquee clue, giving his film the working name of Day Six—a nod to the day in the book of Genesis on which God created humanity and gave it dominion over the Earth.”

You see, God’s creations have a tendency to go wild, leading him to continuously wash away his work and start anew over and over until things run more smoothly.

Based on my conversation with Aronofsky, and others he’s had, this is what we know about “mother!”: According to the Bible, before God created Man, there was Paradise. Lawrence is Gaia, or Mother Earth, defending the living, breathing organism she has built into a perfect home. She can’t handle or fully understand why people are being so disrespectful. Her husband in the film is God, who out of boredom creates Adam (Ed Harris) and Eve (a mischievous Michelle Pfeiffer); they invade her pristine world and the artist’s study (the Garden of Eden), which holds God’s perfect crystal (the apple). Their dueling children are Cain and Abel. And they bring in worshippers who feed God’s need for adulation (in the Old Testament, if don’t pray, you die). The worshippers keep sitting on Mother’s unsupported sink, eventually causing the pipes to burst into the Great Flood. God impregnates Mother, who gives birth to the Messiah, who is followed by an increasingly chaotic communion and Revelations.

Mother Earth is “very much about loving and giving,” said Aronofsky. “She’s given us life on this planet. All she does is give us life. We also see nature’s wrath in the scene when Mother is attacking the crowd. The allegory is, here are these incredible infinite resources given to us and we abuse it all. We don’t follow lessons from kindergarten to clean up your own mess. We are empathizing with Mother Nature, feeling her pain and her wrath.”

Aronofsky has been passionate about environmental causes about for a long time. “I’ve been very frustrated and filled with a certain amount rage about how much inaction is happening on my other cause,” he said, “which is how do we treat our home, our world.”

Everything is personal for Aronofsky, although he’s less comfortable with another obvious interpretation of this movie: Like him, Bardem is a blocked artist who doesn’t fulfill the serial women in his life and is distracted by seeking fame and attention. “The fame stuff is purely a side effect,” said Aronofsky. “A lot of people are seeing that. It is because we have Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, and Michelle Pfeiffer dealing with the crowd, the paparazzi and autograph seekers. When I was writing I wasn’t seeking comment about that, it was about the allegorical sense of worship.”

Yes, the movie is also about the selfishness of the creative process, and disappearing into his art. “I haven’t lived a life where I sacrificed my personal life to my work,” Aronofsky said (and he insists his former partner Rachel Weisz has nothing to do with Mother). “But I do understand that character.”

The writer-director loves diving into ancient religions (Hindu/Buddhist reincarnation also appears in “mother!”). “There’s imagery there,” he said. “The religious text is great mythology. Out of that mythology you can draw great stories, and in the same way we talk about Icarus flying so high to the sun, we know it’s not true, but we learn so much from it. There’s a lot to get out of them. These are the oldest stories of humankind, that three major religions are based on.”

And what is that yellow potion that Mother drinks when she gets anxious? “I will never answer what Jen is drinking,” said Aronofsky. “That secret I will take to the grave.”

Källa: http://www.indiewire.com/2017/09/mother-darren-aronofsky-explains-mythology-allegory-bible-jennifer-lawrence-1201877848/

Om filmen

Filmen börjar med att man får se en kvinna brinna som symboliserar gamla moder jord som dör. Sedan får man se ett hus som brunnit upp och börjar återskapas och bli helt igen.

Hon vaknar upp och ropar efter sin man som hon kysser, men han verkar mer intresserad av annat, detta är något man ser under hela filmen. Mannen är bara intresserad av att och tänker bara på sig själv och struntar i henne hela tiden. Denne man symboliserar bibelns gud som denna mysterieskola ser som en ond gud. En självisk gud. En gud som de anser tror sig vara en gud och den ende gud. Medan hon symboliserar moder jord.

När hon tittar på vägen som, ser man in i vägen och ser ett hjärta som symboliserar moderjord och enligt mysterieskolan så är jorden en levande varelse som vi. Samtidigt ser vi att hon arbetar med att renovera huset. Hon är den ende som bryr sig om huset och rustar upp det och håller ordning. Detta ser man flera gånger under filmen att hon ser hur och känner moder jords hjärtslag.

Efter ett tag kommer det en man som symboliserar Adam den första människan. En stund efter att Mannen/Adam kom så mår Hon/Moder jord dåligt och får yrsel och tappar en kopp.

Hon går ned i källaren och tittar på vägen, Vägen skakar till och kaminen börjar brinna.

När hon kommer upp står gud och adam och diskuterar. Adam kallar honom sitt stora fan. Intressant är att Adam är sjuk, och började hosta. Hon får se att adam har ett sår i sidan där revbenen sitter. Som symboliserar när gud tog ett revben ifrån adam för att skapa eva. Hon mår plötsligt dåligt igen, precis som när adam kom. Hon och får yrsel och dricker något från en bägare en gulaktig. Sedan mår hon bättre. Gud tycker att det är så inspirerande att någon tycker om hans skapande. Gud är bara en artist.

Sen kommer en kvinna som symbolisera Eva. Adam och Eva är två själviska personer som bara bryr sig om sig själva samt att hedra gud hela tiden. Hon vill inte ha dom i huset och ber honom att skicka iväg paret. Hon säger att hon vill skapa ett paradis tillsammans med gud.

Eva undrar varför hon och han inte skaffar barn tillsammans. Eva ställer många för på frågor som hon inte tycker om. Eva framstår som ett fyllo som är självisk, beter sig mer som en ragata och är oförskämd som både dricker och röker. Eva säger att huset är bara en byggnation och undrar varför hon inte bygger ett nytt hem. Eva vill gå in i rummet men mother vill inte att hon går in i rummet med kristallen. Kan symbolisera äpplet, något som inte han vill att människor gör eller går in i.

Mother ser att toaletten har fått ett stop i medan hon använder moppen för att försöka lösa proppen så kommer någon svart varelse upp. Denna varelse ser ut som en orm som försvinner snabbt.

Adam och Eva går in i rummet och lyckas ta sönder kristallen. Och blir utslängda ur rummet. Han klämmer sedan om skärvorna av kristallen så att han börjar blöda.

Hon ser sedan hur eva och adam har sex. Sedan mår mother dåligt igen och tar sedan läkemedlet eftersom hon mår dåligt. De som följer denna mysteriereligion anser att människor är parasiter på moder jord.

Han spikar igen dörren till rummet som kan symbolisera att paret har blivit utslängda ur eden. Hon säger sedan att hon vill att Eva och Adam ska lämnar huset medan gud undrar var ska de ta vägen.

Sedan kommer Kain och Abel och de börjar genast bråka om ett arv. Medan gud står på trappan och tittar ner. De två bröderna börjar bråka och gud sätter sig emot Kain. Under grälet så slår Kain ihjäl Abel. Kain säger att de älskade Abel bättre. Kain säger att gud ljög för honom. Gud åker iväg med den skadade abel och lämnar mother ensam och då kommer kain tillbaka, säger då att till mother att hon vet. men lämnar sedan snabbt.

Man får sedan se huset, huset har en form som är intressant, verkar som om den peka åt varje väderstreck, norr, söder, väster och öster.

När mother går in i vardagsrummet så får hon syn på något som ser ut som blod i en spricka som senare utvecklas till att bli en stor spricka där man kan se glöd samt blod.

När mother lägger handen på vägen så ser hon att moder jord inte mår bra och börjar dö. De som tror på mysterier skolan anser att människan är en parasit på moder jord vilket du även kan läsa om i olika mytologier och dess religioner.

Hon går sedan ner i källaren där ser hon att från vägen och taket rinner det blod. Hon bryter ner vägen och ser en gång in i ett källarutrymme.  Man ser också en groda hoppa ut.

Under tiden kommer folket tillbaka. Nu kommer det många och symboliserar hur befolkningen på jorden växer. Människorna som kommer är själviska, kalla, onda, tar sönder saker, bygger om målar om mot hennes vilja. Lyssnar inte, skräpar ner, är oförskämda. Folk är dricker och röker skräpar ner och det blir alltmer oordning och kaos.

Mother mår återigen dåligt och känner sig stressad så dricker samma vätska. Mother och gud börjar grälla och Hon säger att hon skapat allt medan han säger att han behöver människorna för att få ideer så att han kan börja skapa saker och ting. Men gud blir upprörd och har sex med mother och hon blir havande.  Samtidigt så har människorna försvunnit efter att människor hade orsakat en läcka som symboliserar den bibliska floden. Han känner sedan att hans energi har kommit tillbaka och börjar skriva intensivt/måla och tackar henne. Sedan säger han att han är klart och visar henne en bild på huset och omgivning som brunnit ned. Symboliserar undergången.

Folket kommer tillbaka, de vill träffa gud, men gud vet inte vilka de är eller känner dom. Denna gång så kommer det allt mer människor som filmen pågår tillslut så blir huset över fullt och det är bråk överallt. Folk börjar vandalisera, stjäla saker, de slita loss inredning och det blir allt mer ett stort kaos. Hon ser ett hål i golvet med blod och eld, symboliserar troligen helvetet. Mother ser hur alltmer människor kommer springande till huset, alla vill träffa gud och ingen vill träffa henne. Samtidigt så växer hållet som blir till en glöd om växer alltmer efter att befolkningen växer. Till slut så blir det rent kaos med upplopp, bråk och till och med krig och motsättningar mellan grupper. Folk blir skjutna, samt terrorism.

Mother föder barnet som symboliserar Jesus blir sedan dödad genom av något som kan ses som en präst troligen menad från Vatikanen. Folket äter och dricker sedan Jesus kropp som ett offer. Då börjar mother attackera människorna som sedan slår tillbaka emot mother som själv nedslagen och misshandlad. Gud kommer till mothers undsättning och säger att han är ledsen över vad som hänt.

Man ser sedan ur moderjord hjärta skrumpnar ihop och dörr. Samtidigt som man får se alla fotografier på gud som folk ar hängt upp. Gud säger att han måste förlåta folket.

Mother säger att hon get gud allt och att gud aldrig älskat henne. Mother sätter sedan eld på sig själv och hela huset brinner upp och alla människor försvinner. Slutet på världen genom eld precis enligt uppenbarelseboken. Sedan får man se gud bär på mother som är brändskadad. Gud säger att han skapar och det är vad han gör. Gud tar ut hjärtat från mother och man får sedan se att allt börjar om igen. Huset återuppstår och en ny mother vaknar till liv.

Intressanta observationer i filmen

Huset hall är byggd som en Octagon en åtta sidig byggnad!

Huset verkar byggd som ett kors int ett kristet kors utan med de fyra väderstrecken.

Den gulaktiga vätskan som mother dricker!

Slutord

Filmen som helhet är en resa under mänsklighetens existens från skapelsen då Adam och Eva skapades till dagens kaotiska värld. Filmen handlar egentligen och slutligt om hur de som följer mysteriereligionerna och hur de ser på vad som händer i världen och hur vi människor beter sig åt. Framför allt då emot moder jord som de ser som en levande varelse precis som oss. De tror/anser som exempel att olja är moder jords blod, kolet är dess lunga. Samt att vi hugger ner skog bygger vägar, byggnader och brer ut oss över hela jorden och dödar djur. De är också mot att som de anser att vi har en överbefolkning i dag och att vi bör minska mängden människor på jorden drastiskt.  Sedan så ska vi återgå till att leva enligt de gamla hedniska religionerna som dessa tror på. Vilket man kan se i slutet då allt börjar om igen, de ser allt som en födsel, levnad och undergång. Sedan så startar allt om igen. Det ska sägas att mysterieskolan ligger som grund för hinduism, buddism och alla hedniska religioner. De anser att bibeln är en plagiat av mysteriereligionerna och att bibelns gud är en ond gud som inte vill mänskligheten något gott. Vilket är fel Jesus kom till gjorden för att befria oss från dessa elitens slaveri som vi alltmer faller tillbaka till. Det kommer att orsaka mänskligheten mycket lidande för de ser oss som en parasit som man kan se i filmen. Att vi inte respekterar moderjord.