Annonser

Idag är det nästan enhälligt att man ska tro att den islamsk tron och kristendom har samma ursprung och att vi tror på samma gud. Vilket är något som vi får hela tiden höra från olika håll i medier, skolan och även från präster och imamer. Men frågan är om det verkligen är sanningen. Svaret kan man få om man läser kristna bibeln och islams koran och läsa på vad muslimer och kristna verkligen tror och då ta reda på vad som är sant.

Från kristen syn så kan man klart se att många idag har lite kunskap om vad som står i bibeln och vad den lär ut och många gör det lätt för sig och lyssnar och litar blint på individer som de inte känner. Även många kristna har dålig kunskap om vad kristendomen och vad bibeln lär ut. Vilket jag insett och märkt när man lyssnar på vad kristna anser att kristendomen är. Man har även dålig kunskap om vad islam verkligen står för och återigen lyssnar på andra säger utan att man själv ifrågasätter.

Ett bevis på sanningen, är islams syn på profeten Jesus och varför han kom. Det inser man när man läser om dessa två religioner. Då märker man tydligt att Kristendomen och islam har helt olika syn och åsikter om just varför Jesus kom och vem han var. Båda religionerna anser att Jesus var profet, en av många frälsare som kommit för att rädda och vägleda mänskligheten.

Vad muslimer anser om Jesus.

”Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel”

Källa: https://islam.se/jesus

”Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser) är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.” Källa: https://islam.se/jesus

Koranen 4:157 och för deras ord: “Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.

Bibelns svar är tydlig på denna punkt.

Tron på Jesus är ju vad kristendomen handlar om inget annat. Hur människan kan bli räddad det är därför Jesus kom till människan inte att skapa en ny religion som man senare skulle skicka ytterligare profeter.

Mark 1:1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

John 20:31 Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Denna vers beskriver på ett bra sätt varför Jesus kom.

1 John 4:15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.

Uppenbarelseboken 22:18 För var och en som hör de profetiska ord som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.

Vilket betyder att om någon förnekar att Jesus dog på korset och gav mänskligheten befrielsen och förlåtelse av våra synder och vägen till himlen. Så kommer också gud att ta ifrån människan förlåtelsen och slippa hamna i helvetet. Den islamska texten i koranen gör många förvridningar av vad som stod i bibeln.

Men Kristendomens hela grund ligger i att Jesus kom till jorden för att frälsa och som jag ser det att befria mänskligheten från det hedniska slaveriet. Det var därför som Jesus dog på korset som ett blodsoffer som så ofta står i bibeln att sådant behövs för att få något tillbaka. Att då påstå att dessa två religioner har samma ursprung håller inte för en ingående granskning.

När man läser hur muslimer tolkar vem Jesus var så anser man Kristendomen har fel, men samtidigt påstår man att islam och kristendomen hör ihop, samtidigt som man tydligt förnekar och förkastar vad kristendomen skriver. Det finns mellan Judendom och Kristendom likheter men det viktigaste som kristendomen lär ut, förnekar muslimerna.

En av orsakerna till att folk tror på att dessa tre religioner har samma ursprung utan att veta sanningen är att man hela tiden får höra att judendom, kristendom och islam har samma ursprung – Abraham. Många gånger av personer som bara säger och skriver vad andra tror. Men även individer som medvetet ljuger och bedrar folk för att sprida sin agenda och tro att alla religioner är lika.

Det kan tilläggas att finns en antikristlig doktrin som man kan läsa om i den gnostiska ”kyrkan” som även den, avisar att Jesus dog på korset. Denna gnostiska kyrka har mer likheter med Sufism som praktiseras inom något so jag tänker senare ta upp och skriva om.

Det som så ofta saknas i dagens samhälle är att man själv ifrågasätter och tar reda på vad som är sant och inte sant.