Annonser

Ibland så tänker politiker rätt och man kan känna ett hopp om framtiden. Som nu när moderaterna kom med förslaget att lägga ned ”public service” som inte gör något annat än socialistisk propaganda och ljuger för svenska folket. Sedan man var liten så har man blivit indoktrinerad i deras socialistiska ideologi.  SVT och SR blivit ett tillhåll för marxister miljöpartister som hatar väst och marknadsekonomi.

De har gjort många barnprogram som är tydligt vänsterorienterade, för att indoktrinerar små barn att bli socialister. Ett exempel är jag själv som hade så svårt i början när jag började söka att inse hur mycket som faktiskt inte är sant i det man lärt sig som liten. Det var en jobbig tid att tvingas börja tänka om och lämna det gamla inlärda sättet att tänka. De har gjort att många tyvärr tror att socialism är den enda rätta väg och sanning. De ar fått många att tror att socialism kämpar för något bra och alla tycker som dom, vilket inte är fallet. Socialism är en ideologi som majoriteten hade ratat utan denna indoktrinering och om de hade fått veta och förstå vad som är fel med socialism så hade vänstern och miljöpartiet betraktats som små extremistpartier som inte många hade röstat på. De hade haft samma position som nazism och fascism vilket de borde få. Med tanke på hur de faktiskt ser på folk och att de är intoleranta mot andras åsikter samt om de får makten så leder det till en katastrof både för samhället och ekonomiskt med ett enormt lidande för majoriteten.

Så här skriver DN om deras ”konkurrent”

Kritik mot att Moderaterna i Stockholm vill avskaffa public service: ”Ett förslag i Trumps anda”

https://www.dn.se/kultur-noje/kritik-mot-att-moderaterna-i-stockholm-vill-avskaffa-public-service-djupt-olyckligt/

”I helgen röstade Moderaterna i Stockholms län igenom ett förslag om att helt avskaffa public service, alltså Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Beslutet möter nu hård kritik från medieforskare.

– Det är ett antidemokratiskt förslag i Donald Trumps och Steve Bannons anda, säger Ester Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet.”

Intressant att man tar hjälp av en ”expert” som har de rätta åsikterna och påstår i vanlig ordning en massa lögner. Sedan tar man upp och jämför med Trump. För det är inte ett antidemokratiskt beslut att stänga en så vinklad nyhetsrapportering som SVT SR har. Om de var demokratiska så skulle de låta båda sidor höger och vänster komma fram och synas lika mycket. Det gör det inte idag utan man ser ofta en väldigt ensidig rapportering. Ett exempel på är att man rapporterar högern och Trump som onda och inte låter de som är positiva till Trump komma fram.

Mer lögnaktiga påståenden

” – Ur ett demokratiskt perspektiv är det centralt att medierna bidrar till att människor är välinformerade om politik och samhälle, säger han.”

Hade SVT och SR gjorts sitt jobb att informera svenska folket med fakta och sanning så hade detta stämt men idag så är detta ett lögnaktigt påstående.

” – Forskning visar både att public service har ett större och bredare utbud av program som handlar om politik och samhälle än vad kommersiella kanaler har, och att public service har tydligare och starkare effekter på människors politiska intresse och deras kunskaper om aktuella samhällsfrågor än vad kommersiella kanaler har.”

Knappast sant att statlig TV innehåller mer fakta än kommersiell TV. Det kunde varit så om de hade skrivit fakta och inte också varit så agendadriven som de är idag.

” – Med andra ord bidrar public service både direkt och indirekt till ett större utbud av program – och till människors kunskaper – om politik och samhälle, säger han.”

Skulle vilja se bevis på det men som det är idag så stämmer inte det.

” – Vi lever i en samtid där stora globala företag utan något som helst publiceringsansvar skördar stora framgångar – och där det blivit allt svårare att skilja mellan information och desinformation, sanning respektive lögn.”

Det har ingen betydelse om kanalen är privat eller statlig, för de handlar mer om vad de skriver om och om de har en agenda. Det finns bevis på att både statliga och kommersiella media ljuger. Medan mindre kanaler som ofta skriver sanningen som media undviker. Det är inte ovanligt att de sajter som skriver sanningen anklagas för att vara högerextrema och rasistiska. Målet med dessa anklagelser är att få folk att undvika dessa och därmed enbart lyssna på de etablerade mediabolagen. För vad skulle de göra om vanligt folk började inse att de blivit lurade av dessa medier.

”Att i en sådan situation arbeta för att avskaffa SVT, SR och UR är i ett demokratiskt perspektiv totalt oansvarigt.”

Att stänga ner SVT, SR och UR utgör inte ett hot mot demokratin. Men SVT, SR och UR och all annan media som ljuger och bedrar utgör ett hot för individer både unga som äldre får felinformation om vad som händer och därmed fattar fel beslut när de röstar. Det är detta som utgör det verkliga hotet mot demokratin. Som ett exempel varför låter inte media att de som inte tror på global uppvärmning komma till talls, mer utan de syns inte, utan den informationen får man själv leta upp vilket majoriteten inte gör. Det handlar om att individen ska få en ärlig bild av vad som är sant, att få inblick i båda sidors fakta och information och därefter kunna fatta egna beslut, efter vad man tycker eller anser är sant och rätt. Det är det som egentlig demokrati och yttrandefrihet handlar om.

Det är de etablerade medier oavsett om de är statliga eller kommersiella som vill stänga ner yttrandefriheten och därmed demokratin. Inte de små media sajter som skriver om det som de stora bolagen undviker att ta upp oavsett vad det avser.