Annonser

Några bra verser från bibeln att följa i livet. Att tänka på när man bl.a. kommenterar och skriver på sociala medier. Man ska inte underkasta sig de mörka makterna som vill bryta ned och förstöra Sverige och vårt folk. Stå upp emot lögnarna och ge inte upp för de kommer att en dag inse att de var på fel sida, de kommer att stå med skammen. Att man ska tänka igenom det man säger och gör innan man handlar inte att vara slö och slapp.

Den rätta tiden för blygsel och för frimodighet
20 Ta tillfället i akt, men sky det onda.
Blygs inte över dig själv.
21 Ty det finns en blygsel som för med sig synd,
och det finns en blygsel som ger ära och beröm.
22 Ta inte hänsyn till person – då skadar du dig själv.
Var inte undfallande – det blir din olycka.
23 Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid,
24 ty orden röjer visheten
och talet en människas fostran.
25 Säg inte emot sanningen;
om du brister i vett skall du känna skam.
26 Blygs inte för att erkänna dina synder,
sök inte hejda en flod i dess lopp.
27 Låt inte en dåraktig människa trampa på dig,
och ta inte parti för en härskare.
28 Kämpa intill döden för sanningen,
så skall Herren Gud strida för dig.
Var inte djärv i ord
men trög och slapp i handling.
Var inte ett rytande lejon i ditt hem,
jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk.
31 Låt inte din hand sträckas ut för att få
men dras tillbaka när det gäller att ge.