Annonser

En kort förklaring av vad mysterieskolan är för något. Mysterieskolan eller mysteriereligionerna som är ett bättre namn, för det är en religion. En religion som har funnits i tusentals år och som finns över hela världen oavsett vilken folkgrupp, ras eller kontinent. Men få vet något om den eftersom vi vanligt folk har praktiserat den i form av en hednisk religion eller mytologi. För denna religion praktiseras enbart av präster och shamaner som alla var medlemmar och organiserade i hemliga sällskap eller brödraskap. För det var bara prästerna som visste och förstod vad denna religion är för något och hade den egentliga makten i samhället, mer än en hövding, kung eller drottning. Medan vi vanligt folk enbart fick reda på vad dessa prästerskap ansåg nödvändigt och så har det varit sedan dess även i dagens samhälle.

Även i dagens samhälle så styr dessa medlemmar samhället, de bestämmer vem som blir ledare i landet eller i vilken riktning ett samhälle har. Man kan säga att det är dom som sätter upp agendan, vad de tycker är viktigt ska bli viktigt för oss. Vad de anser vad vi ska göra får de oss att göra med hjälp av manipulation genom media, skolan, myndigheter, företag och andra organisationer. Ett bra exempel är klimatet, något som de får oss att tro på, genom en ensidig rapportering samt tystande av all opposition. Men även inom andra områden som, ekonomi, finans, politik, ideologier, krig, terror etcetera. Det är de som ligger bakom allt som händer i världen, medan vi vanligt folk inte vet om detta utan oftast blint följer efter, även om det leder till enormt lidande för gemene man.

Först vill jag säga att mysterieskolan inte har samma ursprung som kristendomen även om det till en början kan tyckas som att dessa två religioner har samma ursprung. Vilket är en av många lögner som sprids framför allt av de som följer denna religion. Men går man djupare in och försöker förstå dessa så upptäcker man att det finns skillnader framför allt så står det i bibeln om vad gud tycker om denna religion. De anser att kristendomen har stulit ifrån deras religion och skapat en ond kontrollerande kyrka. Så deras största hatobjekt är kyrkan som de ser som en motståndare och spridare av en snedvriden kopia av mysterieskolan. De påstår även att Jesus var en av flera profeter som lärde ut samma sak. Men återigen så har man snedvridit sanningen, något jag tänker skriva mer om sedan. Det är en orsak till att just kristna länder angrips hårdare än icke kristna, så om man gör kopplingen kristendom – Europa – vita – väst så kanske man förstår varför det ser ut som det gör idag, med alla problem finns i väst. Men även andra länder angrips men på andra sätt.

Mysterieskolan är grunden till mänsklighetens problem. De som följer denna religion har plågat mänskligheten i tusentals år innan kristendomen kom och faktiskt befriade mänskligheten från denna lögns religion. Men denna mysteriereligion är tyvärr på väg tillbaka, orsaken är att många inte vet om vad de följer för något. Denna religion som eliten eller maktens folk, prästerskapet, shamaner följer, tror på och vill förslava mänskligheten med. Ja faktiskt så är det så, att genom att få oss att tro på en hednisk religion så har man fått oss att göra precis som de vill utan att vi vågat gå emot dom.

Mysterieskolan en religion med många namn och många grenar som i sin tur ligger som grund för många religioner, mytologier, hemliga sällskap, och deras medlemmar har i sin tur skapat ideologier, rörelser mm så att de kan genomföra deras agendor. Som exempel, när man läser om de olika hedniska religioner och mytologier så upptäcker man att de alla har likheter. Alla mytologier har som exempel samma typ av gudar en solgud, mångud, moderjordgud etc… Men det finns många andra saker som bevisar att de har en liknande bakgrund, som olika symboler i mytologier som har samma betydelse som exempelvis det kabbalistiska ”tree of life” som finns i olika former inom alla hedniska religioner som asatrons Yggdrasil eller inom den Babylonien/Mesopotamien där man kan se två figurer som mellan sig har ett träd.

Denna religion är urgammal och det började när de fallna änglarna lärde människan otillåtna kunskaper som astrologi, magi, alkemi, mm om vilket man kan läsa i boken om Enoch. Detta är den religion som människan började följa, för det är en religion som i de gamla hedniska mytologierna enbart prästerskapet visste om och praktiserade ett annat ord är esoteriska (avsedd endast för invigda, förbehållen de invigda; förborgad, hemlig, mystisk, ockult; svårbegriplig, svårtillgänglig). Medan vanligt folk enbart fick reda på det som passade dom eller den exoteriska (avsedd för allmänheten; lättillgänglig, populär). Man kan säga att man lärde ut det som prästerna ansåg var tillräckligt för oss förstå. Medan medlemmarna hade de kunskap efter den grad de hade, där de med högsta graden innehade hela kunskap. Så våra hedniska religioner är egentligen synliga versionen av denna mysterieskola. De som följer denna religion är medlemmar i olika hemliga sällskap och anser att de är högre stående varelser.

Med deras egna ord!

Throughout the ages the Mystery Schools have hidden in plain sight. They have built magnificent temples all over the world and provided services both to the public and behind closed door for only ‘those who have eyes to see,’ and ‘those who have ears to hear.’

The initiates are those who are known as the Guardians, the Protectors, the Light bearers, the Teachers, the Healers, the Record Keepers, the Magicians, the Watchers, among many other names.

Until very recently, mystery school teachings were kept under lock and key in their respective institutions. These teachings are the keys to living an enlightened and empowered life.

There was a time when all of humanity used to live, think and act with a common understanding that was in alignment with the greater good of all.  That time has long since passed, and these keys of enlightenment became a threat to forces that desired to control humanity.  These forces, individuals, governments and others tried to eliminate this knowledge from earth, sometimes in overt ways. The wars of the ancients and of modern day were not always about what the history books may tell us. The mystery school teachings were forced to go underground in order to protect and preserve the sacred teachings.

Mystery Schools have been in existence for thousands of years, the stories of their origins lost in legends. Some of the schools formed through the centuries are those of Isis and Osiris, Zoroastrian Mystery Schools, the Mystery Cult of Dionysus, the Mithraic Mysteries, the Eleusinian Mysteries, the Gnostics, the Essenes, the Sufis, the Knights Templar, the Brotherhood of the Golden and Rosy Cross, and the Fama Fraternalis. 

http://www.thespiritualmysteryschool.com/index.htm

Denna religion har många namn,

Denna religion har flera namn beroende på vem du talar med eller varifrån denna person kommer. Förutom mysterieskolan som är det vanligaste namnet så finns det många fler än de jag tagit upp.

Naturreligionerna

Secret doctrin

Lucifers doctrin

Mystery religions

Mystery school

Wisdom Religion

Supreme Wisdom

Divine law

Soul Doctrine

Sacred Science

Mystery Babylon

Ancient Wisdom Religion

Består av flera olika religiösa grenar:

Dessa delar är inte separata utan går in i varandra. De hanterar antingen enbart delar eller tar upp hela religionen som de olika hedniska religionerna. De beståndsdelarna kan man hitta i alla hedniska religioner i olika historier samt förklaringar. Som exempel så hittar man det kabbalistiska livets träd/tree of life(är inte samma som bibelns) i den nordiska asatron i form av Yggdrasil men även i den babyloniska mytologin som den judiska mystiken tog efter. Så man hittar dessa delar inom varje mytologi för de är i grunden samma religion och har samma ursprung men en mytologi eller hednisk religion kan ses som en beskrivning förklaring av samma religion men fått olika namn samt olika förklaringar.

Magi – https://attfinnasanningen.com/2020/09/29/magi/

Alchemy – https://attfinnasanningen.com/2020/09/24/alkemi/

Kabbala –https://attfinnasanningen.com/2020/09/28/kabbalism-judisk-mystism/

Hermetic philosophy – https://attfinnasanningen.com/2020/09/24/hermetisk-filosofi/

Astrology – https://attfinnasanningen.com/2020/09/30/astrologi/

Tarot

Sacred geometry – https://attfinnasanningen.com/2020/10/10/helig-geometri-sacred-geometry/

Numerology – https://attfinnasanningen.com/2020/10/19/numerologi/

Man bör tänka på att kabbalism inte är en del av judendomen som många påstår, något som inte kan stämma när dess ursprung finns i Babylon. Babylon är en stat som praktiserar samma hedniska religion som bibelns gud hatar vilket man kan läsa om i bibeln. Kabbalism är anti judisk och anti kristendom religion. Som alla judar och kristna ska undvika tro på. En form av kabbalism kan man hitta inom alla hedniska religioner i olika former. Asatrons Yggdrasil är en form av det kabbalistiska ”tree of life” men kan även ses på bilder från Babylon.

So, too, the Masonic use of the term “Gentile” to refer to non-Masons far from proves that Masonry is a Jewish conspiracy. I would like to suggest the contrary: that Freemasonry is in fact deadly in its anti-Semitism.

Scarlet and the Beast

Deras motton av flera:

“There is no Religion higher than Truth.”

“Ordo ab Chao”, or “Order out of Chaos”

“Per Me, Caeci Vident”, which translates to: “Through Me, the Blind become Sighted”

”Målen rättfärdigar medlen”

”Divide and conquer”

”Divide and conquer” något som denna elit är otroligt duktiga på och något som de har sysslat med i tusentals år. Tänk på vem är det som ligger bakom alla krig, hetsar upp hat mellan folkgrupper och raser, som späder på antisemitism och nu den nya gruppen som ska hatas, vita och framför allt vita män. De vet hur vi tanker och hur lätt det är att lura oss och få oss att blint följa någon ideologi eller rörelse. Framför allt om landet eller grupp befinner sig i en kris eller har problem som fattigdom, problem mellan etniska grupper, brist på mat mm

Om Hitler och nazismen.

Another spin-off of the Golden Dawn was the Thule Society. It too was homicidal. Both the O.T.O. and the Thule Society were used as breeding grounds for the inner core of the Hitler movement.

Om den ryska revolutionen.

33rd degree Grand Orient Freemason Rudolph Steiner founded the Anthroposophical Society. Conspiracy researchers have linked the Anthroposophical Society with the Masons and with the Bolshevik Revolution.

Deras mål:

Inga nationer

Inget privat ägande

Upplösning av familjen

Upplösning av regeringar och kungadömen

Avskaffning patriotism

Avskaffning av arv

Upprättande av en världsregering

Världens elit eller maktens folk följer denna religion vilket kommer leda till att mänskligheten återigen kommer att förslavas. Även om de som följer denna religion tror att de gör något bra och på något sätt skulle befria mänskligheten och återställa balansen på jorden vilket betyder en drastisk minskad befolkning och levnadsstandard. För det var denna elit som hindrade att vi i dag har den levnadsstandard som vi har idag. De hindrade oss från att nå dagens teknik nivå och inte förrän kristendomen kom och tog bort detta hinder. Det var kristendomen som befriade människan och gav oss möjlighet att skapa dagens värld. Men skulle mänskligheten ställa sig upp emot dessa makthungriga galningar så skulle med all sannolikhet många om inte alla av dagens problem lösas utan några krig eller problem.

Denna religion och de som utövar den påverkar oss varje dag oavsett om vi vill för vi blir varje dag indoktrinerad i att alltmer acceptera denna tro. Så oavsett om du är ateist eller religiös så kommer du med all sannolikhet tagit till dig deras värderingar och tro.

Vi går allt snabbare mot denna nya världsordning utan att folk förstår hotet.

There are massive shifts of energy occurring on the planet today, and humanity is once again waking up to its true divine nature. It is time once again to live in an enlightened society. The Modern Mystery School believes in giving everyone the right to choose to pursue the path of initiation into the Light, by creating the opportunity and opening its doors to all who seek it. We are ready to take the next step forward in our evolution, that we embrace our divinity here in the physical.

Källa: https://www.modernmysteryschoolint.com/what-is-a-mystery-school-2/

And so it is from the remote past, from the deep shadows of the medieval world as well as from the early struggles of more modern times, that the power of American democracy has come. But we are only on the threshold of the democratic state. Not only must we preserve that which we have gained through ages of striving, we must also perfect the plan of the ages, setting up here the machinery for a world brotherhood of nations and races. This is our duty, and our glorious opportunity.”  — Manly P. Hall

Likewise, the structure and customs of the Lodge imitate the ancient mystery religions. As Freemason Daniel Sickles in General Ahiman Rezon reports, “Lodge meetings at the present day are usually held in upper chambers…[because]…[b]efore the erection of temples the celestial bodies were worshipped on hills and the terrestrial ones in Valleys.” It is an established fact of ancient pagan religions that where mountains were plentiful, pagans worshipped the sun on mountain peaks. Where there were not mountains, they built pyramids. In Mesopotamia these pyramids were called ziggurats. As archaeologists and Biblical scholars confirm, the ziggurat was called by the pagans, “mountain peak, hill of heaven, mountain of God, or high place.”

The differences between the God of the Israelites and the god of the Masons are obvious and instructive. First, although the Israelites some-times fell into idolatry, the God of the Israelites was never identified or confused with created nature, e.g., the sun. Second, Almighty God never spoke from secret. God, speaking through the prophet Isaiah (45:19) says, “I have not spoken in secret in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the Lord speak righteousness, I declare things that are right.” 

Scarlet and the Beast

De har lyckats infiltrera alla viktiga poster I samhället även inom kyrkan.

Members of the Masonic Lodge are some of the most prominent people in the United States of America. Most of our founding fathers, almost half our presidents, many federal judges, the majority of Supreme Court justices of the last fifty years, one fourth of our politicians, key people in the United Nations, and over fifty percent of pastors of the largest mainline churches in America are Masons.

De anser att vi inte skulle klara av att hantera deras hemligheter. Ett är faktiskt vårt vårt räknesystem som ligger som grund för vår civilisations utveckling ifrån jordbruk till dagens Teknik. Något som de ser som något negativt utan vill återigen återgå till hur vi en gång hade det.

The reason why the Mysteries, which are really the Yoga of the West, are called hidden, and for the few, is because they cannot be explained to outsiders. The barrier is purely one of communication.

Så länge vi tror att vi vet mer än vad vi gör och låter oss luras gång på gång samt splittras så kommer de att få som de vill och styra samhället ditt de vill. Något som kommer att leda till ett enormt lidande för hela mänskligheten.