Annonser

Kabbalism eller esoterisk judendom kan ses som det judiska namnet på en urgammal religion som finns som en del inom alla hedniska mytologier och religioner. En religion som många tror är en del av den judaism men den enda boken som är judisk är Torah eller det gamla testamentet i bibeln. För läser man bibeln så kan man tydligt se att bibelns gud hatar alla former av hednisk religion. Kabbala har inget med bibelns två religioner oavsett om många tror, det går inte att förena dessa religioner även om det finns likheter men dessa är bara på ytan. Utan kabbalism utgör en del av en urgammal religion som ofta kallas mysterieskolorna.

Kabbalism har nära kopplingar till de övriga mysterieskolorna som i många fall flyter ihop som hermetisk filosofi, alkemi, magi, Tarot med fler.

Min tanke är inte att beskriva kabbalismen som enbart en esoterisk judisk tro utan vad kabbalism egentligen är, en religion som har sitt ursprung från den babyloniska mytologen en religion som är likadan i alla hedniska religioner. För man kan se livets träd i alla hedniska religioner, som asatrons Yggdrasil. Även om mina källor är från den kabbalismen.

Vissa forskare och författare har gjort en åtskillnad mellan termerna. I allmänhet betyder Kabbalah, eller Kabala, den hebreiska versionen, eller tillhörande; Cabala betyder den kristna versionen; och Qabalah används för den hermetiska versionen.

The word Kabbalah, which is often used to denote the corpus of Jewish mysticism and which literally means receiving.

Kabbalah is ultimately about trying to understand the meanings and the processes behind the creation of the universe by God as well as the sustenance that we receive from the One who is beyond understanding.

Källa: Introductory-Concepts-of-Kabbalah

Sephiroth kan ses som Gud som når ut till mänskligheten. Varje Sephirah med Sephiroth är en utstrålning av Guds attribut. föreningen av Gud och människan, som är det yttersta syftet med kabbala.

Var och en av de tio emanationerna inom Sephiroth kallas en Sephirah , och tillsammans bildar de det som kallas Livets träd. Detta träd är den centrala bilden av kabbalistisk meditation; för återigen beskriver varje Sephiroth en viss aspekt av Gud, och tillsammans som Sephiroth bildar de Guds heliga namn. Trädet beskriver också den väg med vilken den gudomliga anden sjönk ner i den materiella världen, och den väg som mänskligheten måste gå för att stiga upp till Gud. Det är denna väg som de olika graderna inom flera hemliga sällskap symboliserar.

Kabbalism handlar om hur allt skapades och hur dess struktur ser ut i form av livets träd.

Först kom Ain sedan Ain soph sedan Ain soph Aur och till sist Kether och resten av livets träd.

Gud är ain, intet, liksom en sof absolut kan det inte finnas någon uppdelning i honom, ett absolut är ett absolut, varför i numerologi nummer ett betyder Gud.

Detta livs träd består av 22 vägar samt 10 sfärer som kallas sefirot plus en som inte alltid visas och är inte en sfär som de andra, heter Daath(kunskap). Sfärerna är indelade i 3 pelare som kallas för stränghet, jämvikt och barmhärtighet. Den vänstra pelaren kallas för Boaz och den högra för Jachin.

De tio sefirot

1 Kether (Crown)

2 Chokmah (Wisdom)

3 Binah (Understanding)

4 Chesed (Mercy)

5 Geburah (Severity)

6 Tifereth (Beauty)

7 Netsach (Victory)

8 Hod (Glory)

9 Yesod (Foundation)

10 Malkuth (Kingdom)

Varje Sephirah representerar en andlig och / eller fysisk egenskap hos människan. Livets träd en symbol för själen för människan/mikrokosmos och universum/makrokosmos men är också symbol för människan Adam Kadmon och universum. Idén är att människans uppbyggnad ska vara identiskt med hur universum fungerar.

Bild på Adam Kadmon, mikrokosmos och livets träd.

Livets träd är också kopplat till den indiska shakra.

Den Från den högrasidan/pelaren av Sephiroth tar den emot de lysande och förståeliga utstrålningarna, från vänstersidan/pelaren de mörka och oförståliga och från den centrala pelaren som Kether är den högst belägna superförståeliga attributen för. I denna mening är Malkuth identisk med Gud; den har förståeliga, superförståeliga och obegripliga gudomliga aspekter.

När man ser Sephiroth som en skildring av mänsklig anatomi, utgör de första tre Sephirahs, Kether, Chokmah och Binah, huvudet, allt som rör kunskap.

Kether representerar kunskap eller kunskap, det gudomliga medvetandet självt. hans rena och gudomliga väsen eller den dolda och superbegripliga hjärnan.

Chokmah representerar det som vet, visdom, den aktiva eller dominerande kunskapsprincipen.

Så i Chokmah, som representerar, metaforiskt gudomlig tanke och meditation Gud, kärnan i gudomlig kunskap i Kether, är utstrålningen av gudomlig kunskap i Chokmah utan att lämna Kether. hans kunskap om Gud eller den högra hjärnan.

Binah, det som är känt, den mottagliga och reflekterande aspekten av kunskap. Detta kan helt enkelt uttryckas som tanken, det som tänker och det som är tänkt, metaforiskt. Men hos Gud finns det inga tre handlingar; det finns en, han producerar tanken och vet den samtidigt. hans förmåga att skilja mellan det verkliga och overkliga, den vänstra hjärnan.

Chesed, hans lysande natur som alltid strävar efter den gudomliga eller den rätta och barmhärtiga armen.

Geburah, hans sanna dom över allt, eller den vänstra och stränga armen.

Tiphareth, hans inre och yttre skönhet eller hjärtat eller stammen som symboliserar vacker och kärlek.

Netzach, hans andliga kraft, eller höger lår eller kosmisk kraft; Hod, hans naturliga kraft, eller vänster lår eller kosmisk negativ kraft.

Yesod, hans aktivitet eller den generativa orgeln eller den kreativa handlingen.

Malkuth , den tionde och sista Sefiran i Guds nedstigning till människa, hyser de fysiska manifestationerna av all förfarandet Sephirahs. Malkuth som sitter längst ner i mittpelaren tar emot allt från “ovanifrån” och kallas med rätta “Guds rike”. hans mottaglighet, fötterna, den kvinnliga kroppen eller slutplatsen,betydande mottagare av Sephiroths utstrålning.

Man brukar även koppla gudar ifrån hedniska religioner till en Sephiroth beroende på vad denne gud är för. Så för Kether så finns det en gud från varje hednisk religion namngiven, så alla gudar som placeras på Kether har samma egenskaper men olika namn. För egentligen så är alla dessa hedniska religioner samma i grunden, något som prästerna enbart vet om för de var medlemmar i hemligt sällskap. Så dagens frimurare är egentligen samman typ av hemligt sällskap (högre nivåer). När en präst kommer till en annan folkgrupp och pratar med deras präster så känner de igen sig.

De 22 vägarna är lika många som antal bokstäver i det judiska alfabetet. Dessa ses också som grader inom frimureriet plus antal sfärer är lika med 32 plus en som är den officiellt den högsta graden.

Enligt den skapelseberättelse som mysterieskolan tror på så skapades världen först genom ande, sedan kom eld, vatten, luft och sist jord. Var och en av dessa element har 10 sefirot men i den så är Malkuth Kether i den nedanstående elementet. Som Malkuth i element eld är Kether i element luft.

Atziluth        Element eld som symboliserar den gudomliga världen där gudarna hör hemma och varje gud har en sefirot

Briah                   Element luft som symboliserar den kreativa världen

Yetsirah             Element vatten som symboliserar bildningsvärlden

Assiah                Element jord som symboliserar också den fysiska världen eller vår värld

Dessa färger kan man se i filmer och figurer som har dessa färger och som symboliserar vad elementen står för. Men även många symboler logor för organisationer även om de inte har dessa färger.

Denna pelare är samma som alla former av pelare som ashera pelare, julgranen och de monoliter som man ser i många städer.

According to Canaanite myth, this mother goddess created several gods in the Canaanite pantheon with the other creator god, El. The Canaanites often worshipped her via trees (Asherah poles) because of her association with the tree of life.

https://www.christianity.com/wiki/bible/what-is-an-asherah-pole.html

Men samtidigt så symboliserar dessa pelare den bibliska livets träd, men som det står i bibel så hatade gud att denna symbol användes fel och av hedniska religioner. Det är samma pelare som muslimer kastar sten mot i Mecka i tron att pelaren är satan. Vilket bevisar var islam står och vem som är dess gud. För denna pelare och symbol är en biblisk och inget annat utan den används felaktigt inom hedniska religioner för att ge en annan förklaring av vad den egentligen symboliserar precis som så mycket av alla symboler som används inom mysterieskolan och alla deras grenar.

Inom kabbalismen så pratar man om fallet som finns i bibeln men kabbalismen har en egen förklaring. Det var att änglar föll från högre nivåer i livets träd till den lägsta vår fysiska värld. Detta är det som frimurarna och hemliga sällskap försöker komma tillbaka till Eden eller den högre nivån eller guds nivå. Det gör man i de hemliga sällskapen genom att gå genom alla vägar i livets träd. Därför är i frimurarna 33 grader samma antal portar finns det för att komma tillbaka till Eden. En förklaring som man kan se i filmer bla Noah. De ansåg att Lucifer offrade sig för människan och föll som det står i bibeln. Lucifer anses befriat människan från den bibliska guden och get människan kunskap om ont och gott och intellektet. Så en medlem i hemligt sällskap (högre grader) anser och tror att de blir befriade med sitt arbete då de blir upplysta efterhand de får mer grader i sitt hemliga sällskap. Ju närmare Kether de når så kommer deras befrielse eller frälsning samma som den ii bibeln om att be om förlåtelse så blir man förlåten och kommer man till himlen.

Böcker

Sefer ha-Zohar  (“The Book of Splendor”)

Sefer Yetsirah (“Book of Formation”)

Bahir (“Book of Illumination”)

Talmud

Praktiseras av

Prästerskap inom hedniska religioner

Hemliga sällskap

New age