Annonser

SVT profilen Chris Forsne – lägg ned public service

Ytterligare en som vill lägga ned propaganda ministeriet svt, för att de inte arbetar med nyheter utan för att indoktrinera svenska folket. Svt är ett propaganda ministerium som jobbar för att få svenska folket att tycka som makten vill i allt som rör våra liv. De skriver aldrig sanningen om det går emot denna agenda.

Chris Forsne Säger att ”Om vi ska klara av vad som händer just nu så måste förljugenheten sluta”. Hon reagerar starkt mot den förljugenhet som råder.

Hon säger:

Personalen är okunnig, outbildad och likriktad i sitt tänkande vilket gör att man inte klarar att hantera förändringarna.

De som inte har ställt upp på vänsterinriktningen inom medierna har lämnat verksamheterna eller jobbar kvar där och mår väldigt dåligt.

Journalisterna ser sig själva som goda.

De är rädda för att peka ut någon. Det är också förklaringen att de undviker all intellektuell diskussion kring detta.

Situationen på SVT har fortsatt att gå åt fel håll och en orsak till detta är att det finns många chefsnivåer och en stor rädsla hos journalisterna för att sticka ut.

Frågor vinklas och tystas ner.

Man vill inte tala om invandrarnas brottslighet.

Många av de som arbetar inom Public Service har gått på ettåriga utbildningar i kristna folkhögskolor där de lär sig att hålla i en kamera eller göra enkla journalistiska jobb. Genom sin låga kompetens blir de lätta att styra i en organisation.

Sedan så säger hon att:

Ett nytt smalt Public Service behöver byggas upp. Viktigt att de anställda från den gamla organisationen inte har förtur. Kompetensen ska styra.

Så är situationen inom svt som inte klarar av att förmedla fakta utan sprider mer desinformation om vad som händer i Sverige. Personligen så har denna situation uppstått av de som sitter och styr i svt, för de är de som styr riktningen. Samma situation kan man se inom flera andra länders statliga och även privata nyhetsförmedlare, så situationen är inte unik. Orsaken är att man vill forma tittarna och läsarnas åsikter och värderingar. Vi indoktrineras in i att tycka om denna globalism som jag skulle vilja kalla new world order och inget annat. Denna agenda drivs i Sverige väldigt hårt inom alla områden som utbildning, företags policys, olika stiftelser.

Det är dags att svenska folket vaknar upp och inser allvaret och sluta tro så mycket på media och tro att man är god för att man följer efter det man säger på alla propaganda ministerium såväl statliga som privata.

Källor:

https://www.swebbtv.se/