Annonser

Lagen om Tomträttsavgäld slår hårt mot boende i storstäderna då dessa avgifter kommer att höjas med 100% under en femårsperiod. Det gör att fler av storstädernas bostadsrättsföreningar kommer att få kraftigt höjda utgifter denna höjning kommer att bli 100% under en femårsperiod. Det gäller föreningar på ”tomträtt”, alltså när föreningen inte själv äger marken utan betalar så kallad avgäld till markägaren, vanligen kommunen. Eftersom många kommuner har en svag ekonomi så kommer detta att bli en bra källa för ökade inkomster till kommuner.

Boende kostnaderna kommer att gå upp vilket kommer att påverka bostadspriserna framför allt om ekonomin i övrigt inte går bra. Först står man inför kraftigt höjda Tomträttsavgäld sedan så kommer även VA vatten och avlopp att gå upp kraftigare än övriga priser. Det leder i långa loppet till att boendekostnaderna kommer att gå upp samt ekonomin för bostadsföreningar och boende kommer att bli sämre, Sedan har vi också elpriserna som kommer att gå upp då den marknaden kommer att bli mer osäker med tanke på vindkraft som enbart genererar energi när det blåser vilket inte alltid är när man behöver elen som mest. Vilket i sin tur kommer att leda till att priserna på bostadsrätter kommer att riskera gå ner. Som leder till att byggandet av bostadsrätter kommer att minska och att det kommer att bli mer attraktivt att bo i mindre hyreslägenheter när bostadsmarknaden blir osäker.

Utdrag av vad de skriver.

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.

Elpriset kommer mer än fördubblas i framtiden när Sverige ställer om till 100 procent förnybar energi.

På ett år har priset för vatten och avlopp stigit betydligt mer än inflationen och priserna varierar kraftigt från kommun till kommun. I genomsnitt har priserna ökat med nästan fyra procent.

Småbarnsmamma i Stockholm är rädd för att familjen ”kanske tvingas flytta”.

Man pratar alltmer om så kallade mikrolägenheter där man bor i mycket små lägenheter på 10 – 35 m2 som kommer att bli normen i framtiden, där en eller flera personer ska bo på en mycket liten yta. Lägenheter som ska utnyttja ytan på ett så effektivt sätt som möjligt men de kommer att vara fruktansvärt dyra vilket också är målet. Allt ska vara dyrt så att man inte förbrukar mer resurser än vad man absolut behöver, det är målet och vad man menar med hållbart samhälle.

Detta är något jag har läst är en del av agendan, att göra boendet så dyrt att vi tvingas att bo i mindre bostäder, något som ligger helt i maktens agenda att vi ska bo i så små bostäder som möjligt och därmed förbruka så lite energi som möjligt. Vilket man kan läsa om i de så kallade hållbarhets målen som också är en bluff, eftersom det handlar om något helt annat. Vi är enligt makten/ eliten/ globalismen parasiter på moderjord och därför måste kontrolleras till max så att vi inte ställer till en massa skada enligt de som styr. Därför ska boendet bli dyrt och de som bor på landet ska få allt mer kostnader och regler som ska göra det problematiskt att bo på landet och i stora lägenheter. Så att vi alla tvingas till att flytta till staden och bo i små lägenheter. De som kommer att få bo på landet är enbart de som odlar mat och andra som behövs på landet inga andra.

Låt dig inte luras i att tro att de gör detta för oss utan de framtida städerna kommer att bli mer fängelser där man inte kommer att få lämna utan tillstånd. Vi ska leva i stora städer i små lägenheter där vi inte äger något inte ens det som finns i din lägenhet utan allt ska vara kollektivt. Det är något man kan se när man bebygger alla platser i städer som parkeringar, parker och andra platser där det idag inte finns någon bebyggelse.

Läs:

https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-living-in-the-city

Källor:

https://boende.stockholm/regler-tillstand/tomtratt-och-arrende/

https://www.linak.se/segment/homeline/tech-trends/trendserie-mikrolaegenheter/

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/WLqXRr/ny-rapport-fordubblat-elpris-i-framtiden