Annonser

Numerologi är en tusenårig vetenskap eller religion beroende på vem man pratar med men sanningen är att detta är mer en religion, som har praktiserats av präster och andra heliga män och kvinnor runt om i denna värld. Är en del av mysterieskolan och man kan se kopplingar till alkemi, hermetisk filosfi, kabbalism, Tarot, Helig geometri (Sacred geometry). En viss Dr Julian Stenton var den som kom med namnet Numerologi.

Vad vi ofta tänker på när numerologi är mycket hokus pokus som många inte tas på allvar då menar jag inte dessa som skriver denna flummiga new age då man tror att man kan se en persons öde i dess nummer som födelsedag, som finns enormt mycket på nätet som många följer och tror på. Utan det finns de som tar detta på högst allvar och jag kan lova att det påverkar ditt liv på sätt som många inte tänker på eller har en aning om. Som att den ryska revolutionen startade på ett exakt datum och på minuten. Samma sak kan man även se på olika händelser som har hänt i historien som 911 som dess datum har ockulta betydelser, bl.a. så kan man hitta detta datum i det kabbalistiska livets träd.

Den vanliga numerologin som vi kommer ofta i kontakt med

Numerologi studie av siffror där man tror att man kan avslöja information om världen och även varje enskild person genom att använda Numerologi. Numerologi ses som ett universellt tal för språk. Med numerologi är tanken att universum är ett system och när de bryts ner sitter vi kvar med de grundläggande elementen, som är siffror. Dessa siffror kan sedan användas för att hjälpa oss att bättre förstå världen och oss själva som individer. Eftersom man tror att det ovan eller det gudomliga påverkar oss, makrokosmos/universum/det gudomliga och oss mikrokosmos/människan eller. En åsikt som man kan även finna inom hermetisk filosofi att det som händer i himlen påverkar oss.

Genom att förstå att allt i världen är beroende av och kan motsvara siffror kan en numerologi ta flera element av en person och bryta ner dem i meningsfulla siffror genom olika metoder. Dessa siffror kan sedan användas för att hjälpa oss att bättre förstå världen och oss själva som individer där du kan upptäcka insikter om dina syften och personlighetsdrag genom att utarbeta saker som ditt livsnummer, ditt uttryck och dina hjärtans önskemål bland många andra.

Tanken bakom numerologi är att kosmos och ditt liv påverkas av ditt födelsedatum, födelsens namn och många andra faktorer som omger en individ. Man tror att det inte finns några tillfälligheter i universum att ditt namn och födelsedag påverkar ens liv och egenskaper, på samma som vissa tittar på horoskop eller astrologi för att tolka tecken eller öden.

Den numerologin som hemliga sällskap tror på

Anses av de som tror på numerologi som den enda exakta vetenskapen. Ord är symboler för idéer, men siffror är symboler för gudomliga verkligheter.

“Every cosmogony, from the earliest to the latest, is based upon, interlinked with, and most closely related to, numerals and geometrical figures.”

The Pythagoreans asserted that the doctrine of Numbers, the chief of all in Esotericism, had been revealed to man by the Celestial Deities; that the World had been called forth out of Chaos by Sound or Harmony, and according to the principles of musical proportion.” These are but confirmations of the occult teaching that the science of numbers was not slowly evolved by primitive man learning to count on his finger which is deduced as the probable origin by exoteric investigators but was a fully elaborated system of computation revealed to the priesthood of the early Races by the Elder Brothers and Spiritual Teachers of mankind.’

Någon man även kan läsa i boken om Enoch där de fallna änglarna gav mänskligheten kunskaper som gjorde att människan gick emot guds vilja samt att de lärde sig att göra dåliga saker som krig. Så allt vad vi människor vet om detta har vi fått lära oss ifrån dessa fallna änglar genom att präster har praktiserat magi eller kontakt med andar som egentligen är demoner.

No matter how far back into the night of time archeological or other investigations are extended, high stages of civilization are found, each having an elaborate numerical system, where, according to modern scientific theories, only the most primitive conditions might be expected. Even today we find primitive systems existing side by side with the most advance.

The decimal system was held sacred. because the priesthood, having received it directly from the Divine Teachers of mankind and having been taught its sacred significance, understood that in the numbers from 1 to 10 the whole evolution of the Cosmos and of man, the descent of Spirit into matter that matter might be redeemed, together with man’s Atone-ment with the Divine, were portrayed and revealed to those who had eyes to see and hearts to understand. “We know that the decimal system must have been used by mankind of the earliest archaic ares, since the whole astronomical and geometrical portion of the secret sacerdotal language was built upon the number 10. or the combination of the male and female principles. The 10, being the sacred number of the Universe, was secret and esoteric, both as regards the unit and cipher, or zero, the circle.”‘ The priesthood knew the dire results of the misuse, perversion, debasement or reversal of any symbol, hence would have saved mankind from all the degradation and suffering which has resulted from the fraudulent manipulation of these sacred symbols by man to acquire personal advance or power at the expense of his fellow men.

Hence we find in Egypt the duo-decimal system, or method of reckoning by 12, in common use. And it is to the use of that system in the construction of the pyramids, that the origin of the English foot of 12 inches has been traced. Among the early Races the decimal system, or reckoning by 10, was esoteric and known only to the higher Initiates among the priesthood.

De ansåg faktiskt att vårt decimalsystem inte skulle lärts ut eftersom de är emot vår tekniska utveckling i samhället, något som de vill begränsa och dra tillbaka så mycket med hjälp av hållbart samhälle. Så det är egentligen i om att rädda världen ifrån global uppvärmning utan att i deras ögon rädda världen från människan. Det finns även mytologier hedniska religioner som inte ansåg att man fick använda hjul eftersom det såg ut som en helig symbol, så det var denna religion som hindrade mänskligheten ifrån att utvecklas något som kristendomen röjde undan. Kristendomen gav människan frihet som idag tas ifrån oss. Hade Sverige fortfarande haft asatron så hade vi fortsatt vara jordbrukare, jägare eller handelsmän som på den tiden och inte haft vår

levnadsstandard som vi har idag.

Samt basen för socialismen agendan eller målet med socialism är att göra oss egendomslösa och att vi inte ska äga något. Det är målet med att knäcka ekonomin så att alla förlorar allt de äger, därför har vi ett so korrupt och dåligt fungerande finanssystem som staten får gå in och rädda genom att faktiskt donera pengar till företag och organisationer som sakta men säkert suger ut medborgarna.

The acquiring of individual wealth at the expense of the community and mankind in general (i. e., the worship of the Beast)

De anser att vårt samhälle det kapitalistiska eller marknadsekonomi är av i deras ögon satan eller ondska.

Numbers may be compared to the bones of the body in that they are the framework upon which the superstructure of manifestation is erected. Therefore, even if the study of occult mathematics may seem to some but a study of dry bones, it is as necessary to the occult student as a study of osteology to the medical student. Its study was considered so important by the Greeks, that it, together with physical culture, comprised the entire educational curriculum. Their system of mathe- maties, however, embraced 4 categories, arithmetic or the laws of numbers; geometry or the laws of plane and solid figures; astronomy, which included astrology, or the laws of both planetary motions and their spiritual and magnetic influences; and, final-ly, music, under which heading they included harmony, rhythm and poetry, their poetry in turn embracing the history of the world. In the Bible, from the days of creation to the Apocalypse, great stress is. laid upon numbers, especially 3, 4, 7, and 12. In the Hindu scriptures, the Ve-das, Upanishads, etc., numbers underlie every hymn, and stress is laid upon 1, 3 and 7; the same system upon which Vach or the sacred speech of Zoroaster was built. Hence it is impos-sible to become an Adept and fully grasp the deep problems of either the Brahmanical, Bud-dhistic, Zoroastrian or Christian sacred books with- out a knowledge of the significance of num-bers.

Nummer är basen för allt som finns allt som skapades av gud, det är något som medlemmar inom hemliga sällskap vet om i alla fall de med högre grader. Men det är sant att matematik och nummer är basen för allt och det är sant enligt kristendomen också. Så allt i denna värld är uppbyggd eller skapat och även om saker och ting utvecklas så kan man inte bortse från detta. Bibelns skapelseberättelse är san men även delar av evolutionen efter skapelsen. Skillnaden mellan hedniska religioner och bibeln är varifrån dessa kom vilken gud som gav oss dessa religioner.

For numbers are not arbitrary symbols, but constitute a sacred science, its symbols being gen-erated by the manifestation of all nature and the.Cosmos itself, as we shall endeavor to show herein. All even numbers are mundane and pertain to the physical plan; while all odd numbers are Divine. They contain something which cannot be measured by the two forces, positive and negative, always operative on the physical plane Among the Pythagoreans odd numbers were connected with the major deities, while even numbers were assigned to the inferior and terrestrial gods.” Odd numbers are considered sacred because when we attempt to divide them into equal parts they leave them, thus: 3=1+1+1, 5=2+1+2, 7=3+1+3, etc. Thus they reveal the Supreme Deity in the midst of His works. Even numbers are those which can be divided into 2 equal parts without revealing the 1 God in their midst. When odd numbers are divided 1 part will always be odd representing the Divine and 1 even representing the manifestation of the Divine, i. e., 7 3 (the Divine) plus 4 (the mundane). The most potent odd numbers are com-posed of trinities, each of which is odd, thus: 3=3X1, 9=3×3, 15=- 3×5, 21-3X7, 27-3X9, etc. While even numbers can always be measured by the “pairs of opposites,” they can also be separated (except 2 which is simply 2 unities) into 2 equal and 2 or more unequal parts, thus, 10=5+5, also 1+9, 3+7, 2+8. Even numbers whose equal divisions can be further divided into equal parts are called “evenly even.” For example 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Those even numbers whose equal divisions cannot be further divided into equal parts are called “evenly odd.”

Så de hedniska gudarna kan mycket väl vara skapade av de prästerskap som styrde alla hedniska samhällen. Alla gudar spelar sin roll enligt denna tro. Alla hedniska religioner har ungefär samma gudar i alla fall de högre, sedan så hade de lägre rankade gudar som påverkade varje individ. Det var på detta sätt som man kontrollerade samhället och individen och det är något vi är på väg tillbaka till. Medan den kristna tron kom för att befria oss från denna religion och prästerskapets kontroll och dominans och ge oss människan frihet och den riktiga vägen till räddning och gud.

Ord är symboler för idéer, men siffror är symboler för gudomliga verkligheter. andliga sanningar eviga i himlen, som regelbundet uttrycker sig i objektivitetens världar. Som Pythagoras sa Världen är byggd på talens kraft, så måste siffror vara nyckeln till förståelsen av världen.

De är nyckel till de antikens syn på kosmogoni, i dess vida bemärkelse, inklusive människa och andra varelser och evolutionen av mänskligheten, andligt såväl som fysiskt.

Enligt de som tror på detta är att man kan se hur allt skapades med hjälp av siffror där nummer noll var innan skapelsen hade börjat eller kaos 1 skapelsen startar och symboliserar gud, 2 första delningen och symboliserar dualism, 3 treenigheten. Så siffror symboliserar evolutionen och skapelsen eller big bang om det var någon som trodde att evolution (enligt mysterieskolan) och big bang var någon sant och något som dagens forskare kommit på så har man blivit lurad, utan det har sitt ursprung i denna religion som eliten tror på. OBS! evolutionen är inte något antikristen eller något som bevisar bibeln falsk utan är något som kristna kyrkor har bestämt ska vara sant. Evolutionen kan mycket väl vara san men inte mysterieskolans syn på evolutionen att allt är evolution och inget skapat.

The Law of Numbers, being the law of the progressive manifestation of the Christos or the Divine Light penetrating Chaos and evolving all manifested things back to ultimate unity, in certain stages may seemingly lend itself to the furtherance of evil, but in the end this will be shown to be but the gathering together of the forces of Chaos (chance) that they may be swept aside, swallowed up and ultimately transmuted into unity.

Globalism har sina rötter i denna religion och de vill få oss leva som en enhet igen en värld utan nationer, och som en mänsklighet.

Agendan är att få oss åter tro på denna lögns religion och tyvärr så faller många för denna lögn och det är därför som världen blir alltmer konstig. Konstiga åsikter och värderingar som de som tror på detta kommer med.

De som styr oss via dessa hemliga sällskap är dessa präster som en gång i tiden kontrollerade världen.

Källor:

Key to the universe – Curtiss

The Secret Doctrine, Blavatsky