Annonser

Vad handlar allt egentligen om, allt som händer i världen, alla problem som immigration, klimatkris, ekonomiska, pandemin?

Många har olika teorier om vad som händer, varför och framför allt vem som ligger bakom. Men något som jag märkt är att man ofta utesluter religion och inte vill höra något om religion i över huvud taget. Orsaken till det är att man inte förstår religion verkligen handlar om, eller att man tror att alla religion är i grunden samma och att religion är enbart för kontroll av befolkningen, vilket är delvis san och det beror enbart på vilken religion. Men man har så fel och är så otroligt okunniga om religion och därför kommer det att gå utför och utvecklingen i samhället kommer att bli värre för man kommer att pecka på fel saker och anklaga fel personer. Tills man börjar förstå att vi alla på denna jord faktiskt inte vet så mycket och därmed inte ska välja bort saker och ting som man inte vet något om och i stället skaffar sig kunskap inom flera områden så att man kan börja söka efter rätt information och ställa rätt frågor och inte göra som en majoritet, göra blinda antaganden.

Problemet är att om man utesluter religion så utesluter man de flesta svaren på denna fråga och kommer aldrig att förstå vad som händer i världen och framför allt varför. Det jag har märkt efter att jag läst om en religion nämligen mysterieskolan (basen för alla hedniska religioner inkl. islam) är att jag känner igen mycket i det jag läst om denna religion med vad som händer i världen.

Det finns i grunden enbart två religioner på ena sidan de som följer mysterieskolan och den andre bibeln eller kristendomen. De som följer mysterieskolan är alla hemliga sällskap, hedniska religioner.

Religion – det är ALLT och allt som är viktigt att tänka på för religion oavsett vilken så påverkar den oss oavsett om man tror eller inte, oavsett om man vill ha något att göra med så finns den i våra liv oavsett. Det har ingen betydelse om man tycker att religion är något utdaterat, primitivt för vi kommer följa religion oavsett om man vill det eller ej, för vad är religion. Att tro att alla monument, figurer, texter, tempel, statyer har gjorts av vidskepliga personer då har man så fel som det bara går. Utan allt det är baserad på något verkligt något som prästerskapen har upplevt och ska inte under några som helst orsaker förminskas eller förlöjligas.

Vad många inte har förstått är att det inte handlar om makt eller pengar utan de är mer att se som medel för att nå sin agenda sin utopi ett kollektivistiskt samhälle där individen är mindre värd och går man emot kollektivet så ligger man illa till.

Tror man att hållbart samhälle handlar om ett verkligt problem så är man lurad. Tror man på pride eller hbtq rättigheter så har man återigen blivit lurad samma sak med evolution (delvis san) och big bang. Utan man är indoktrinerad i att tro på en religion men tror att det gäller något helt annat. Därför måste man bli av indoktrineringen och börja se saker och ting som det är och inte följa efter alla andra att det inte finns någon gud eller att religion är något primitivt. Något som de som tror på mysterieskolan har fått oss att tro på, därför att allt som går emot kristendom uppmuntras.

En majoritet av alla ateister gör samma fel som så många andra, följer blint efter andra i en flockmentalitet som är så otroligt farlig. Det finns så många som tror/anser sig vara självständigt tänkande men om man gör en djupare koll så inser man att de inte är det. Samma fel gör även troende, att blint följa sin religion sedan födseln utan att söka själv är ett stort misstag, för det finns enbart en gud som kommer att svara nämligen Bibelns gud ingen annan om man inte praktiserar någon form av satanism(mysteriskolan).

Bara för att vi har idag ett mer avancerat samhälle med all forskning och vetenskap, matematik, fysisk, kemi, biologi då vi vet mer om vår omgivning som atomer, dess beståndsdelar, molekyler mm. Men detta bevisar inte att gud inte existerar men faktiskt egentligen bevisar att det var en gud som skapade allt för det är en ordning och logik i allt. Hade det varit en slump så hade det inte varit någon ordning utan varit mer ett kaos. Vidare att alla olika teorier för hur vår värld skapades som evolution eller big bang har sina rötter i mysterieskolan något som jag läst så många gånger, detta är det de indoktrinerar oss att tro på. För en sak som vi måste acceptera är att vi blir så mycket indoktrinerade i våra liv att en majoritet av det vi tror på är bara en lögn.

En typisk felaktig syn på religion

”Det förefaller alldeles överväldigande sannolikt att alla gudar, de må heta Oden eller Zeus eller Jahve eller Allah, är produkter av vår mänskliga fantasi och mänskligt önsketänkande, av våra drömmar, vår skräck och vår längtan. Det tycks inte finnas några goda skäl att tro att dessa gudar äger någon verklighet utanför våra föreställningar om dem.”

Dessa gudar finns med all sannolikhet men de har andra namn än dessa som satan, lucifer, beelsebub, lilith mm. Medan bibelns gud finns det lovar jag för det vet jag!

Vi lever i en värld av lögner och vi blir under hela vårt liv indoktrinerade i att tänka på ett sätt både från samhället utbildning, media och från föräldrar som tvingar på oss deras åsikter och värderingar. Men hur ska vi från början veta vad som är sant, veta var man ska börja leta, vilken fakta är san, vem säger sanningen. Inte genom att bortse ifrån saker man inte tycker om eller inte förstår.

Själv blev jag inte kristen av naiv okunskap, utan insåg efter mycket läsande och lyssnande att det var den enda sanna religionen i världen, jag var däremot en naiv ateist under stor del av mitt liv och trodde som så många andra att religion var något primitivt och kände mig överlägsen de som trodde.  Vet jag att jag hade fel och har lättare för att se vad som är sant, baserat på okunnighet och de som ljuger.

Det finns bara en sanning, en väg ut!