Annonser

Det finns en allmän tro islam är en Abrahamitiska religion tillsammans med judendom och kristendom. En åsikt som har spridits så mycket att det blivit fakta och sanning. Men läser man bibeln så finns det ingen grund för denna tro, utan det är enbart något som islam tar upp och påstår. Koranen vänder ofta på det som står i bibeln och har egna tolkningar, ungefär som om koranen ser sig som en ny bibel och att bibel och kristendomen har fel. Men det har de inga bevis på att så skulle vara fallet. Men denna myt har fått liv som det står felaktigt på Wikipedia.

Enligt både Koranen och Bibeln får Abraham tillsammans med sin bihustru Hagar sonen Ismael. Men därefter skiljer sig historien om Hagar och Ismael i Koranen och Bibeln. I Bibelns Gamla Testamente förskjuter Abraham Hagar och Ismael, eftersom Abrahams första fru Sara ville att deras gemensamma son Isak skulle ärva ensam och inte tillsammans med halvbrodern Ismael. Enligt Koranen däremot förskjuter inte Abraham sonen Ismael. Ismael betraktas som arabernas stamfader och enligt islamisk tradition var det Ismael som tillsammans med sin far Abraham byggde den heliga Kaba i Mecka. Efter Muhammed är Jesus, Abraham och Moses de stora profeterna för världens muslimer. I Koranen (2: 136) står: “Säg: Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen skillnad mellan dem.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Abrahamitiska_religioner

Att påstå att Abraham skulle bygga Kaba kan inte stämma för Kaba var en rent hednisk plats och som det faktiskt står i bibeln så är bibeln emot sådana stenar som finns i Kaba.

Många använder de verserna i bibeln från 1 Mosebok och Galaterbrevet, men utan att förstå dess innebörd. Vad det står är att de har olika förbund med gud inget annat detta gör inte islam till en Abrahamitiska religion. Enligt dessa verser så föds hebréerna till frihet medan de folk som har sitt ursprung ifrån Ismael föds till slaveri. Sanningen är att dagens muslimer föds i just slaveriet för islam har inte samma rötter som bibeln något man inser när man läser om båda religionerna. Att till och med gud förkastade Hagars bar, trots det så påstår man att de hör ihop.

Galaterbrevet 4:24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar.

Galaterbrevet 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Galaterbrevet 4:30 Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son

Galaterbrevet 4:31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun

Trots att koranen säger motsatsen så har de ingen betydelse för koranen vänder på mycket av det som är skrivet i bibeln. När dessa två religioner skiljer sig så mycket och koranen förnekar hela basen för kristendomen. Hur kan man då påstå att dessa två religioner tror på samma gud. Det som verkligen gör att islam inte är besläktad med bibelns religioner är islams syn på Jesus. För enligt bibeln, om man inte tror på att Jesus dog på korset så har man också förnekat gud. Man förnekat helt enkelt vägen till räddning från helvetet.

Matteusevangeliet 10:33 Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

1 Johannesbrevet 2:22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

1 Johannesbrevet 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

Det går inte att förneka bibeln och koranen har totalt olika syn på Jesus och varför han kom. Bibeln är Jesus befriaren och guds son medan i koranen så är Jesus en vanlig profet som står under Mohammed i rang. Dessa två religioner har olika källor och de tror inte på samma gud. För när de påstår något annat så ljuger de och många tror på de som påstås ha kunskap om detta men oftast inte har eller medvetet bedra och det är oavsett om de är en präst eller imam. Det är därför det är så viktigt att skaffa sig egen kunskap och förståelse så att man inte blir lurad för bibeln varnar många gånger om falska profeter som Muhammed samt andra lögnare.

Uppenbarelseboken 22:18 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. 

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.