Annonser

Islams mål med massinvandring till icke muslimska länder har inget med att göra med att de som andra är flyktingar eller migration för ett bättre liv. Utan att på sikt ta över landet och islamisera det land de ockuperar.

Islam är ett hot mot vår frihet, något som framför allt vänstergrupper inte accepterar eller förstår. De till och med säger det men inte öppet än så länge.

Vi kan utan några som helst ånger eller dåliga känslor skicka hem en majoritet av muslimer utan att få några skuldkänslor för de är våra fiender.

https://attfinnasanningen.se/islam/Islam%20och%20immigration.mp4