Annonser

Islam en religion som sprids över världen och många tror att islams gud är samma som bibelns gud. Det stämmer inte, utan det finns så mycket inom islam som bevisar dess ursprung och vem som skapade islam och det är inte samma som bibeln utan islam är i grunden en hednisk religion vilket faktiskt stenen i Mecka är ett så tydligt bevis på.

Som deras namn på deras gud Allah som symboliserar den gud som de faktiskt följer Lucifer eller den bibliska satanen. Islam är därför en antikristen religion.

Om man delar upp ordet för Allah, så får man ett svärd eller två svärd som korsar varandra samt i mitten en orm och sist en spira.

Svärd symbol för krig, förstörelse, makt, myndighet och gudomliga domar. Precis som ett fysiskt svärd kan döda eller bekämpa dina motståndare, kan

ord fungerar som ett svärd för att döda okunnighet, lögner och mörker i världen.

Ormen symboliserar satan och inom mysterieskolan så är ormen en symbol för visdom.

Spira är en symbol för makt och myndighet.

Från det grekiska alfabetet

En video som bevisar varifrån islam har sitt ursprung, se den första halvan av videon för att se dess symbolism. Islam är av satan och det finns många bevis på dess ursprung. För islam är en antikristen religion som handlar om dominans över hela världen. Samt videon visar att man kan se en bild av satan på koranen.

Allah 666 Abomination of Beyonce & Katy Perry

Mark of the Beast = In The Name Of Allah in Revelation 13 Dr Chuck Missler

Enda anledningen till att man följer en religion som islam är av okunnighet.