Annonser

Islamofobi är det något verkligt problem eller bara påhittat problem. Det är bara att lyssna på de som varit muslim, levt i muslimskaländer, läst på om islam och se vad de beskriver islam och ni kommer att få reda på sanningen om denna religion som är ett hot, till skillnad från hinduer och buddister.

Många gör ett fel när man pratar om islam och muslimer och det är att man ser alla muslimer som en grupp och att de alla är samma fundamentalist men det stämmer inte. Muslimer är som i alla religioner en person som oftast fötts som islam men ofta inte praktiserar denna religion som fundamentalisterna vill. Det måste man tänka på, felet är religionen islam som gör en person till denna fundamentalist som isis och de andra terrororganisationer.

Så här står det om islamofobi på Wikipedia.

”Islamofobi (grekiska phobos, φόβος: osaklig fruktan) eller islamfientlighet är ett begrepp inom vetenskap, politik och kriminalstatistik som åsyftar rädsla, hat, rasism (se exempelvis kulturrasism) eller fördomar riktade mot muslimer eller islam. Islamofobi utgör motiv för vissa hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering som drabbar muslimer. I exempelvis Sverige anmäldes 306 fall av hets mot folkgrupp med “islamofobiska motiv” år 2012 enligt Brottsförebyggande rådet.

Islamofobi är inte synonymt med kritik av islam som religion och kultur, eller kritik av islamism som politisk ideologi och normsystem.

Begreppet islamofobi används som beskrivning om att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara till följd av att deras religion betraktas som väsensskild från andra religioner. Islamofobi avser ofta negativa eller kulturrasistiska generaliseringar kring kulturella särdrag bland muslimer, till följd av att muslimer betraktas som ett kollektiv med oförändliga kulturella särdrag istället för som individer från en rad skilda kulturer (det finns inte bara en muslimsk kultur).”

Sanningen är att islamofobi inte finns utan den rädsla för islam är mer än giltig, som senast då en lärare blev halshuggen samt många fall då muslimer attacker icke muslimer rättfärdigar en känsla av att islam är en fientlig religion. Problemet är att vi i väst har för lite kunskap om denna religion och det är därför man kan lura i folk denna lögn om islamofobi. Oavsett var man kommer i världen och där det finns muslimer så har man alla former av problem som kriminalitet, terror, hot, krig.

Islam är en kolonistisk religion då en viktig del av islam är jihad som är ett evigt expansionskrig emot alla icke muslimer. När en muslim säger att de står för fred är att de anser att vi enbart kan leva i fred om alla levet under islam och då hela världen innan dess kan kommer det aldrig att bli fred i världen.

En video som beskriver vad islam handlar om och hur islam växte, genom krig och terror.

Man kan se ordet islamofobi som ett ord som används för att tysta kritiker och de som hatar muslimer är bara vanliga rasister som finns i alla folkgrupper oavsett var på denna gjord. Så gå inte på denna lögn om att man hatar muslimer för att man är emot islam. Det är precis som allt annat i denna värld det finns hatiska och det finns kärleksfulla människor men dåliga ideologier och religioner och varför ska vi vara snälla mot islam när de beter sig som nazister och kommunister slår ihjäl och fängslar icke önskvärda personer och låter resten leva i en lögn och slaveri. Sedan har vi ju alla attacker mot kyrkor och präster som händer flera gånger om dagen och vilka är det som begår dessa attacker. Så om någon ska kallas för fobiker och hatare så är det dessa fundamentalistiska muslimer.