Annonser

Islam har i många fall mer gemensamt med hedniska religioner än med kristendomen. För oavsett vad folk tror så kan man inge förena dessa två religioner.

Synen på att dö i krig – finns inom hedniska religioner att dör man i krig så får man belöning i himlen, det som man lovar i islam är identisk med dessa trosuppfattningar.

Åsikten att Jesus inte dog på korset är likadan som den gnostiska tron och hur de medlemmar inom black nobility eller de bloodlines som styr.

Stenen i att mecka som symboliserar den bibliska Lucifer eller satan som man har i hedniska religioner som en helig symbol för gud. Man kysser sin underkastelse till denna gud Lucifer

Kastar sten på en pelare som symboliserar den bibliska livets träd, Jakobsstege eller vägen till himlen, räddningen från helvetet.

Varför ser man inom islam hedniska gudar som samma gud som inom islam. Varför förstör man hedniska gudar som man gjorde med de buddistiska statyerna. Inom kristendomen så bryr man inte sig om hedniska symboler.

Varför dömer man personer som hädar muhammed eller allah till döden, något som man inom kristendomen överlåta till gud som oftast inte bryr sig om någon okunnig gör saker som denne inte förstår.

Synen på den arvsynden som man tro på inom kristendom men inte inom islam vilket man även gör inom hemliga sällskap och deras religion mysterieskolan.

Kristendomen är en individuell religion där man ska ha kontakt med gud själv och avskild helst i ett eget rum och inte skylta med att man fastar, man ska göra det för gud och inte andra. Medan man i islam ska göra saker gemensamt som att be och även fasta tillsammans. Islam är som andra hedniska religioner ett kollektivt tänkande,