Annonser

Trump kommer att vinna valet 2020 av samma anledning som 1016, han följer guds vilja och därmed har man mer makt än alla dessa media och andra organisationer. Många kristna har fått långt innan svaret och uppenbarelser att han kommer att vinna. Något alla frihetsälskande människa ska vara glad över för hade Hillary Clinton vunnit 2016 och Biden 2020 så hade vi haft ett större helvete på jorden.

Orsaken att alla inom etablisemanget som vill se mer globalism hatar Trump är att han är ett hinder och ett hot mod denna globalism agenda.

Hade som exempel Sd haft en mer kristen framtoning och att vi hade haft mer kristna som bet om en förändring inför valet 2018 så hade vi inte haft den nuvarande regeringen. Utan en mer nationalistisk och pro svensk regering.

Det kan man se i Polen och Ungern samma sak samt faktiskt Rysslands Putin, som följer en kristen tro och också har guds beskydd.

Så tro inte vad som sägs i media, de arbetar för satan och ingen annan!