Annonser

Corona eller COVIC 19 som denna influensa heter har slagit hårt emot världens ekonomi och tagit många liv. Man har fått oss att tro att detta är en verklig farlig sjukdom, men det är något som är väldigt konstigt med hur man har hanterat den. Först har man en total nedstängning i många länder och sedan så öppnar man upp landet innan sjukdomen försvunnit och öppnar upp för andra länder. Som om man inte förstod att då skulle sjukdomen börja spridas igen. Det har fått mig att börja känna tveksamhet till hur verklig och farlig denna sjukdom är. Även om man kommer ihåg alla bilder om hur många som dog i Italien och då hade man förståelse för det. Men myndigheternas slapphet i början då man var mer orolig för rasism än människoliv. Gjorde en upprörd och tyckte återigen att man har fel prioriteter.

Har under en tid känt en större tveksamhet om denna sjukdom hanterats rätt och något som inte har stämt. Det känns som om man har på något sätt orsakat och vilja att många ska dö i denna sjukdom framför allt hanteringen av våra äldre och de med svagt immunförsvar. Man har i Sverige get dom morfin istället för luft något som leder till att de dör samma sak har många andra länder gjort. Istället för att rädda de gamla så har man haft behandlingar som dödat sjuka som hade med all sannolikhet kunnat räddats.

Frågan har alltid varit varför, tills jag såg en video av en viss jonathankleek som beskrev vad order COVID-19 till en början så verkade det konstigt men ju mer man tänker efter så passar det in.

COVID 19.

C = 3 = Abaddon, the angel of the abyss – eller satan

https://biblehub.com/greek/3.htm

OVID = sheep – ett får symboliserar i detta fall vi vanligt folk, vi som de vill få bort

https://www.meaningofthename.com/ovid

19 = slaughter

https://biblehub.com/hebrew/19.htm

Vilket får betydelsen

Satans får slakt

Vilket kan översättas att betydelse att man genom satan ska döda så många av oss vanligt folk som möjligt.

Man har medvetet försökt döda människor och stängt ned ekonomin så att flygresandet har minskat precis som de vill, man vill få bort flygandet för att det hotar klimatet som är också en bluff. Samt att man får en svagare ekonomi med fler arbetslösa som är beroende av staten.

Då denna COVID 19 har som man säger slagit fler flugor i en smäll. Man har fått igenom många av de punkter som globalismen vill få igenom. Mindre resande, mindre bilkörning och flygande, fler oroliga, staten får mer makt, svårare att demonstrera som i Frankrike de demonstrationerna gula västarna hade slutade. Sedan har man detta vaccin som man vill få oss att ta i vissa fall under hot som att man inte får resa utomlands och liknande. Att vi ska vara mer hemma och inte resa eller flytta så långt utan helst vara i de kvarter som vi bor i och titta på TV eller spela videospel.

Ju mer man tänker på den nuvarande situationen så upplevs den som planerad. Att allt är ett spel för att få oss att göra som de vill.