Annonser

Islam kan säga att de står för fred men då menar de inte som vi tror. Utan fred i islams ögon är fred enbart när islam är den dominerande och styrande kraften och inte tillsammans med andra kristna, buddister eller någon annan tro.

Det vi måste lära oss om islam att vi aldrig kommer att få fred med islam, för det är en religion som har en helt annan agenda än den vi tror. Så därför kommer aldrig en muslim att integreras i vårt samhälle. Varför ska de integreras i vårt samhälle när de har som mål att ta över och tvinga oss att integreras i deras religion och kultur. Man kan se islam som de i Star Trek om borg där motstånd är meningslös och att man måste gå med eller dö. Det är ingen skillnad. Det enda lösning av detta är att skicka hem alla muslimer eller att gå under. Det är inte så konstigt att alla länder där man har muslimer i landet så får man problem och ett problem som enbart försvinner om islam tar över eller man skickar hem dom.

Enligt islam så delar man upp världen i två delar, en i fred där man praktiserar islam som Pakistan och Saudi Arabien och en i krig som de icke muslimska länderna, som Europa, USA, Kina.

Dar al-Harb/Dar al-Kufr eller land i krig

Enligt den islamska tron så finns det enbart de goda muslimer och de andra onda alla icke muslimer. De icke muslimerna ska tvingas till underkastelse och leva under islams dominans.

Det var också det territorium som det ottomanska imperiet kallade hela Europa. Det var därför man hela tiden förde krig emot oss.

Det förklarar vidare att jihad (“Heliga kriget”) är en gudomlig krigsinstitution för att utvidga islam till dar al-harb eller för att försvara islam från fara.

https://wikiislam.net/wiki/Dar_al-Harb

En harbi är en icke-muslim som bor i ett område som inte är föremål för Islam och därmed anses vara ett land av krig. Enligt de muslimska juristerna har harbien inga rättigheter: hans blod och hans egendom är tillåtet byte för någon muslim.

https://wikiislam.net/wiki/Dar_al-Harb

Dar al-sulh eller fredens territorium

Är något som man från början inte praktiserade utan mer att man stöter på motståndare som inte var så enkla att besegra, då började man med att förmedla fred istället som inte kommer att vara i all framtid.

Dar al-sulh är ett territorium där man kommit överens med de icke troende att man ska leva i fred, men inget annat. För man är fortfarande islams fiende och kommer för eller senare att bli angripna när det de islamska länderna är tillräckligt starka eller tas över utan krig.

Under expansionsåldern var motiveringen för krig mot icke-muslimer centrerad kring den juridiska tanken att det var motiverat av enbart deras misstro. Efter över hundra år av expansion kom muslimska ledare till insikten att det var omöjligt att föra islam till världens fyra hörn. Vad som en gång var dar al-Islam vs. dar al-harb blev dar al-Islam , dar al-sulh (“fredens territorium”) och dar al-harb.

https://wikiislam.net/wiki/Dar_al-Harb

Fredens territorier var stater som inte erkände islamisk styrning men inte var fientliga mot muslimska stater och slöt vänliga fördrag med dem.

Dar al-Islam eller land i fred

Det område som styrs och är under islamisk dominans och har ofta en stor muslims befolkning som i mellanöstern och Nordafrika. Alla länder områden som styrs enligt islamsk lag är under fred. Det är områden där muslimer kan leva skyddade så Afghanistan är inte i fred förrän de utländska styrkorna har lämnat landet, så därför kommer landet att finnas i krig tills Afghanistan återgå till islamiskt styre. Om detta land börjar acceptera icke muslimska lagar och lever som vi i väst så är det återigen ett land som lever i krig med islam som Iran gjorde innan den islamska revolutionen.

Islams expansionism

En kort video om denna inställning.

https://www.youtube.com/watch?v=H9yW-cyO4Js&feature=emb_logo

Video om islams expansion

https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

Det är bara att se på hur muslimer beter sig när de kommer hit. De beter sig som att de har rätten att dominera och sätta sig över oss. Att hota oss terrorisera oss på alla möjliga sätt som vi har sett och läst om. All förnedring av svenskar, att man inte får se en muslim i ögonen, våldtäkter, attacker på kristna symboler som kyrkor och mord på präster. Detta är berättigat enligt islam som har rätten att bedriva sitt jihad tills vi alla en dag har underkastat oss islam.

Som yttrandefrihet som vi i väst sätter högt och en del av friheterna men så är det inte i islam styrda länder. Det som händer i muslimska länder när de kallar någon för hädare så handlar det bara om en sak om dominans inget annat. Islam ska alltid vara över alla andra och deras lagar ska alltid vara över våra. Om vi går emot dessa då får vi upplopp och terrorattacker.