Annonser

Från bibeln kan man läsa om dessa verser om falska profeter som skapar och formar individen till den ideologi som profeten skapat.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Mat 7:16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

Mat 7:17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Mat 7:18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Mat 7:19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.

Mat 7:20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

Dessa verser passar så väl in i islam, för de beskriver bara en sak att om trädet är dåligt från början så kommer det aldrig något bra ut ifrån det.

Så tittar man på islam vad har de gjort för mänskligheten, inte mycket, det mesta har sina källor ifrån andra kulturer. Utan islam är mer en börda som hindrar länder och individer att utvecklas och allt blir bara islam under en totalitär makt som utplånar allt som sticker ut och är annorlunda. För islams mål är total dominans i världen.

Dessa verser beskriver hur islam har betet sig, när de angriper kristna symboler som kyrkor, helgedomar men när en kristen gör en skämd teckning då bryter helvetet lös och de blir totalt vansinniga.

I muslimska länder så är friheten väldigt begränsad. De flesta om är öppet diktatoriska och de demokratier som finns har många inslag av diktaturer som Turkiet.

Islam leder till hat, terror, krig, intolerans, narcissistiskt beteende, där man enbart ser sig som offer och accepterar inte sina egna brott mot andra icke muslimer. Vilket man har märkt tydligt när man har diskuterat med muslimer då de helt förnekar alla deras brott emot icke muslimer. Men tänker enbart på vad icke muslimer gör emot dom så de har en väldigt egocentrisk världsbild där enbart deras åsikter och värderingar ska råda. Det är en stor anledning till att vi har problem med islam. För överallt var dessa kommer så uppstår det problem mellan muslimer och icke muslimer och den enda gången man lever i fred är när den icke muslimska befolkningen lever i underkastelse.

Vilka är de som är hatiska om inte islam samtidigt så pratar de om kärlek men det är bara en lögn innerst inne så är islam enbart om en sak och därför kommer man aldrig att acceptera andra religioner utan alltid vara dessa aggressiva.

Så vad kan vi förvänta oss i framtiden med islam, troligen fler problem, mer terror, mer hot, mer döda tills vi underkastar oss denna totalitära religion. Eller står upp emot denna och kämpar för vår frihet och skickar hem alla som inte är öppet emot denna islam. För islam kommer aldrig att ändra sig och kommer aldrig att reformeras. Den enda chansen att leva med islam är att om muslimer vänder ryggen ifrån islam och ser vad det är eller i alla fall blir mer sekulära som de var på 50 – 60 talet. Den period som dessa länder utvecklades men nu går de mer tillbaka.

Vi som lever med gud vet, ser sanningen och vem som ljuger!

Jag är 100% säker på vad islam är för något och varifrån med religion har sitt ursprung – bibelns satan.