Annonser

Det svenska folket idag har ett stort problem och det är att så många inte inser i vilket situation vi befinner oss i. Många svenskar lever i ett slumrande tillstånd där man har svårt att acceptera verkligheten. Vi ser inte den ondska som sprids och växer sig allt starkare. Det finns en makt i världen som sakta men säkert tar över världen och vi lär oss ifrån media, i skolan och andra källor att acceptera denna ondska och ofta se den som något gott. Vi indoktrineras sakta men säkert i att se gott som ont och ont som gott utan att vi ser eller uppmärksammar det. Många bara flyter med och accepterar denna krypande ondska. Hur många idag står fast i sina åsikter och värderingar inte många man vill smälta in vara en del av denna nya norm.

Orsaken till de problem är att trots att det är enkelt att kontroller av vad som sägs av media och i skolan. Så gör inte man det utan naivt tror på dessa. Vi saknar kunskap idag, vi är dåligt pålästa eftersom vi är otroligt dåliga på att ifrågasätta makten.

Hur många kontrollerar fakta och vad media skriver och säger, hur många är kritiska, hur många står upp för sina värderingar något som är så otroligt svårt idag för man riskerar förlorar sina vänner sina närmaste, sitt jobb eller man kan säga att man riskerar att förlora allt man har idag till och med hamna i fängelse eller bli bostadslös vilket händer dagens demokratiska och fria Sverige.

Att så få inser och förstår denna ondska som kommer att sluka världen och därmed Sverige också. En ondska som ledare som faktiskt Trump, Ungerns, Polens stod i vägen för och därför hatas av media.

Man kan se att denna ondska kommer att påverka oss på många sätt och hela våra liv kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Beroende på var man bor för en del länder och folk lever under denna ondska redan. De som idag redan lever i den är alla muslimska länder, de som är under kommunistisk kontroll eller som helt enkelt lever i djup fattigdom som Afrika och Sydamerika. Det är i denna världsordning som vi i väst ska komma under. Så agendan är att vi ska bli fattiga så därför kommer politiker att genomdriva regler, lagar och skatter som faktiskt kommer att skada oss. Men de kommer att få oss att tycka att dessa är bra och att det är bra för oss i långa loppet. För det är väst och den kristna civilisationen som ses som ett hot och är i globalismens ögon den stora satan.

Därför är väst under attack på många fronter eller områden som vi inte tänker på.

Internationella regler som främjar och låser oss nation och tar ifrån oss vår självbestämmanderätt som denna globala uppvärmning, hållbart samhälle eller handelsregler som tvingar oss att öppna gränser som leder till att industrijobb försvinner.

Vi i Sverige har den tron att vi måste följa internationella organisationer som EU, FN och andra samt denna globalism där man måste följa internationella regler. Självklart så måste man följa internationella regler inom handel när man arbetar internationellt som handel, men är det samma inom Sveriges gränser. Svaret på det är nej, vi behöver inte följa detta när det handlar om direkt interna saker som barnkonventionen varför skulle vi inte kunna skaffa egna regler och lagar. För det är vi svenskar som bestämmer inom Sveriges gränser och inte några utlänningar.

Våra politiker som inte har befolkningens bästa som intresse. Sverige har stora problem och hot och det största hotet är orsaken till immigrationen våra politiker och andra makthavare. Vi svenskar måst börja förstå att våra politiker inte arbetar för oss utan mer för internationella organisationer som EU, FN och andra, Det är viktigare att uppfylla dessa krav och regler än det som är bra för Sverige och svenskar. För egentligen behöver vi inte följa deras regler som ofta baserad på lögner.

Religion att vi i Sverige indoktrineras till att se kristendom som något ont, primitivt, bakåtsträvande eller varför inte emot forskning och teknisk utveckling. Att se abort som någon rättighet, utan att tänka igenom vad det innebär och framför allt varför man infört abort. Abort och feminism handlar inte i grunden om kvinnans rättigheter och friheter utan något helt annat. Men istället alltmer acceptera andra trosuppfattningar och se de som lika om inte mer toleranta än kristendom. Eller att få oss att tro på att ateister är mer intellektuellt bildade och vet mer och har större förståelse än troende, men sanningen är att båda grupper är oftast lurade av sig sin egen okunskap och sällan förstår vad kristendomen verkligen står för och handlar om.

Ideologier vi ska se nationalism som något ont som skapar krig och de som är nationalister är hatiska folkmördare som alla vill införa diktatur. Att som Trump uppmålas liksom flera andra ledare som fascister och diktatoriska är rena lögner och stämmer inte om man gör en närmare kontroll över dessa nationalisters människa syn. Historiskt så har nationalismen utnyttjats för ledare att starta krig men nationalism som idé inte. Utan är något som är naturligt och skapar sammanhållning. Men idag så arbetar globalister för att bryta ned alla hinder för en globalistisk framtid och då måste alla former av nationalism utplånas.

Istället formas vi att anse att socialism är rättvist när sanningen är tvärt om och de som är mest egoistisk är just socialister. Man formas till egoistiska monster som anser att de gör rätt och liksom muslimer som anser att de har rätt att döda för deras religion rättfärdigar det så kommer vi får socialister som anser att våld är rätt, när utför det.

Hälsa och mat som vi idag tvingas följa och inte producerar tillräckligt med mat i Sverige eller att vår hälsa blir sämre genom mer fetma och sjukdomar som faktiskt kommer ifrån vår mat. Maten innehåller ämnen som inte är bra och har för lite näringsämnen- Som gör att vår hälsa försämras så att vi lättare blir sjukare och får andra problem.

Immigration att det är något som vi bara måste göra för det är något gott att importera folk som man påstår är flyktingar. Tyvärr så är en majoritet inte några flyktingar som man påstå utan fler personer som flyttar hit av ekonomiska orsaker. De som påstår att de är flyktingar är just personer som är dåligt insatta och lyssnar på media som ljuger enormt mycket. De som är emot immigration är inte emot flyktingar utan mängden utlänningar som kommer hit och de kan oftast stanna i sina närområden som har samma religion och liknande kulturer.

Orsaken kan bevisas i alla avtal som gjorts, samt att det finns en agenda bakom denna vilket så många inte vill acceptera eller höras talas om eftersom det går utanför deras accepterade verklighet. En verklighet som dessa är så otroligt övertygade över att den är rätt, tack vara all indoktrinering.

Dessa var bara några exempel på deras medel att förstöra väst och få oss att acceptera denna ondska

Det som är så otroligt sorgligt är att det enda som behövs för att behålla vår frihet är kritiskt tänkande. Något som så få utnyttjar. Vi har hela internet som en bra källa. Men istället så söker sig folk till de som är enklast att nå nämligen gammal media som inte gör annat än ljuger och kommer med falska fakta. Därför kommer vi att fortsätta vår sorgliga resa mot undergången som är det som vi framför oss om vi inte får de ledare som vi behöver och som alltid kommer att hatas av maktens lakejer som hatar alla som står emot dom. De har mord i sina sinnen och vi tror att de vill oss väl.

Men vi har att göra med ett mycket väl indoktrinerat folk som ser lögnen som en trygghet eftersom de är fler men det är bara ett självbedrägeri. Att få alla att komma till insikt om att de har fel är omöjligt utan man kommer bara nå en del och hoppas att det sprids till fler.