Annonser

Man hör ofta om den globalistisk elit skor sig på oss vanligt folk och det är rätt till viss del. Hur man inom den globalistisk eliten styr ekonomin, att de gör det för makt och pengar. Att vi styrs av en liten elit som suger ut vår ekonomi och skapar fattigdom, som socialisterna bekämpar och stå upp emot. Många tror därför att socialism är lösningen och det ska befria oss från detta tyranni.

Men då har man helt fel för agendan är totalt annorlunda. Socialism är elitens mål och de gör allt för att få oss att tro att socialism är lösningen för den dåligt fungerande kapitalism som är orättvis. Men det är så att vi har en dåligt fungerande ekonomi för den är planerad att vara dålig. Det är inom flera områden som man arbetar för att försvaga och inte låta marknadsekonomin blomstra ut och ge oss en högre levnadsstandard. Utan vi ska vara beroende av staten, företag, banken, omgivningen och också det mentala beroendet. Nationerna ska i sin tur vara beroende av internationella bolag och mellanstatliga institutioner.

Tyvärr så lever vi inte som gud tänkte en gång i tiden. För man vill inte att vi ska få en stark ekonomi, vara nationellt oberoende, folket lever i fred och frihet, jobb i överflöd och bra betalt efter sin egen förmåga. Alla kan bestämma hur och var man vill leva och då pratar jag inte om var i världen utan inom sin nation.

Vi har idag en mycket kontrollerad ekonomi där länder inte har den frihet som de borde ha, utan ekonomi är styrd av en liten klick globalister som kontrollerar hela vår ekonomi. De bestämmer vilka länder som ska få ekonomisk framgång/tillväxt eller ekonomiska problem. De bestämmer och dikterar hur ekonomi ska bedrivas av våra politiker sedan så blir det inte bättre med all lobbying från finanssektorn.

Maktens folk styr världens ekonomi och finanssektor på flera sätt och ett av deras mål är att begränsa och hindra marknadsekonomin att utvecklas fullt ut. Resultatet är att istället för högre levnadsstandard så får vi mer fattigdom, misär och andra problem som ojämlikhet. För oavsett vad man tycker om marknadsekonomin så finns det problem men de problem skulle bli värre i socialistiska samhällen som är toppstyrda och mer byråkratiska.

Man pratar mycket om vårt dåliga finanssystem men det finns även andra områden som man kan förstöra och begränsa ekonomins utveckling. Kapitalismens stora problemområden som man gör medvetet värre. För att få oss att tycka att kapitalism är något fel och om inte direkt ondskefullt.

Penningpolitiken finanssektorn är kapitalismens Akilleshäl

Finanssektorn är kapitalismens stora problem och det som är fel är hur finanssystemet är uppbyggt. Där banker kan mer eller mindre skapa pengar och sedan låna ut. Även en ännu värre sak är att bankerna lånar pengar av varandra vilket blåser upp bankernas balansräkning. Så går en bank i konkurs så riskerar det att dra med andra banker i fallet så därför säger man att staten måste gå in med kapital för att rädda bankerna och systemet. Man är bara intresserad av att rädda de stora, de mindre låter man gå i konkurs.

 

Under finanskrisen 2008 så visade sig att man hade spekulerat sönder finansmarknaden. Man hade lånat ut till personer som inte hade råd att betala tillbaka. Sedan hade man skapat finansinstrument av dessa lån som bas och sålt vidare och spekulerat i tron att dessa var säkra instrument. Vilket gjorde att många banker hade värden i banken som inte egentligen fanns. För att rädda dessa banker så fick nationer gå in och rädda bankerna. Pengar som vi skattebetalare inte har fått tillbaka, men man har inte heller ifrågasatt detta ifrån medier eller myndigheter. Så denna stöld av skattemedel har man fått igenom utan opposition.

Allt detta gör att vi har ett mycket skört och instabilt finanssystem där många inom finanssektor vill avreglera så mycket som möjligt. Man kan faktiskt säga att systemet är medvetet uppbyggt på detta sätt, för tillslut så kommer vi att få problem igen, det är bara frågan om när och hur alvarligt. Det hade inte behövt vara så utan vi skulle kunna få ett stabilt system som inte hade behövt vara beroende av att staten går in och stötar upp.

Finanspolitik staten ska ej låna pengar har centralbanken för det

Ingen stat i denna värld ska behöva gå till någon kapitalmarknad för att låna, det har den centralbanken till. Från en centralbank så kan man låna eller trycka mer pengar för att finansiera ett budgetunderskott. Många påstår att detta skulle orsaka inflation men det gör vårt nuvarande system i alla fall. För man trycker upp pengar för att finansiera detta men dessa pengar lånas ut till banker och finansinstitut för att de ska kunna låna ut pengar till staten som staten sedan måste betala ränta på. Hela idén är korrupt och kriminellt. Det har lett till att vi skattebetalare betalar onödigt mycket i skatt. Sedan så gör det en nation mer beroende av internationella finansinstitut helt i onödan.

Staten lägger sig i alltför mycket i ekonomin och skapar ofta fler problem än lösningar.

Fördelen med en marknadsekonomi är att den är mindre toppstyrd och framför allt flexibel och anpassar sig efter rådande situation av regleringar, lagar, skatter och byråkrati. På många sätt så är marknadsekonomi det system som är det rättvisaste för varje individ kan skapa något i sitt liv och de som startar bolag får ofta en ekonomisk bättre levnadsstandard. Eftersom denna form av ekonomi ger de som skapar och driver utvecklingen framåt belöningar. Något som socialistiska system inte gör utan är mer att man gör det man ska ofta så lite som möjligt. Medan i en marknadsekonomi så lönar det sig att prestera och visa vad man går för.

I en marknadsekonomi så tillverkar och det utbud av tjänster måste passa in i efterfrågan i de varor och tjänster som ges. Detta orsakar att man inte tillverkar för mycket eller för lite av en vara. Så är det brist så går priset upp och om det finns överskott eller låg efterfråga så går det ner. Vilket gör att man får en utjämnande effekt som vi egentligen inte styr själva utan man anpassar sig efter rådande situation.

 

Till skillnad emot planekonomi och blandekonomi så har marknadsekonomi utvecklats bättre och skapat mer välfärd. Marknadsekonomi har gjort att fler har fått en högre levnadsstandard och därmed ett bättre liv. Man har lyckats göra det som socialister vill göra med skatter och regleringar så har man lyckats få upp löner för de som har sämst i samhället de som fick kämpa med dåliga inkomster och svårt att få mat på bordet för familj. Men detta accepterar inte socialister och ser marknadsekonomin som något fel och till ock med något som skapar fattigdom, även om fakta talar emot det.

I väst har man genom regleringar och skatter begränsat den ekonomiska utvecklingen där staten framför allt ifrån socialistiska partier genomfört en ekonomisk politik som ska styras av staten mer som blandekonomi där man har flera statliga som konkurrerar med privata företag.

En ekonomi mår bäst i ett lågskattesystem och att man inte har mer regleringar än som behövs. Låta privata eller vi vanligt folk ta hand om saker och ting och sluta vara beroende av staten. Ju mindre staten gör desto mindre, det gör att vi kommer att bli mer aktiva i samhället och ta eget ansvar. Istället så låter man staten göra alltmer till en stor kostnad och ineffektivitet som också skapar sina egna problem.

Man reglerar ekonomin på så sätt att man gör det mer krångligt att driva företag, genom olika regleringar som på arbetsmarknaden, miljö och andra regleringar. Ett bra exempel är Kalifornien som ett demokratiska partiets styre har kört ekonomin botten med alla regleringar som har skadat ekonomi. Detta har lett till att många företag flyttar ifrån Kalifornien till bl.a. Texas.

Dåliga handelsavtal som gagnar utvalda länder och internationella bolag

Tittar man på hur USA såg ut innan man började bryta ned ekonomin genom dåliga handelsavtal framför allt med Kina som fått alltför goda exportmöjligheter då dess valuta har varit alltför lågt värderad samt att tullarna har varit för låga. Det är inget fel att skydda sin ekonomi och därmed sina invånare vilken politiker inte brytt sig om utan mer varit intresserade av annat.

I väst försvinner det bra betalda jobb som måste ersättas med jobb med lägre löner eller arbetslöshet. Mindre bolag ersätts hela tiden av större och tittar man på inom detaljhandeln så är det nästan enbart dessa stora internationella bolag som finns.

Sedan så försvinner inkomsterna till större internationella bolag som enbart har vinsten som intresse och arbetar aktivt för att håla inkomsterna nere för vanligt folk och lägga över den ekonomiska bördan på staten som i sin tur urholkar ekonomi ännu mer.

Idag kan inte land införa lagar och regler som ”skadar” företag för att då kan landet bli stämt och få betala skadestånd till bolaget för eventuella ekonomiska skador som lägre försäljning.

Tankefel på arbetsmarknaden skapar fler problem än lösning

Man har på arbetsmarknaden så stela regler som inte räddar eller skyddar jobb utan mer gör att jobb försvinner eftersom det är många och krångliga regler för personal att företag framför allt mindre drar sig för att anställa. Hade man haft inställningen ifrån facken att man vill göra arbetslivet enklare så hade man haft en politik som hade gagnat företagen så att man hade haft en stark arbetsmarknad även om det hade varit enkelt att avskeda personal, för egentligen hur kan m an påstå att dagens regler skyddar personalen om bolaget går dåligt. Det är en annan sak om företaget har en dålig personalpolitik då ska facket kunna hjälpa den anställde. Det man borde göra är att arbeta för en stark arbetsmarknad så att dessa bolag hade fått svårt att hitta personal och därmed tvingas ändra inställning. För vem vill arbeta för ett dåligt bolag, framför allt när man kan välja andra med bättre.

Frihandel ibland bra ibland dåligt

Agendan med globalism har inget med frihet att göra utan handlar om att omfördela resurser och ekonomi från rika till fattiga. Det låter bra och till viss del är det bra men det handlar inte så mycket om att det ska bli bättre för alla. Utan mer göra oss beroende av andra länder, då man tvingas specialisera oss och bli mer beroende. Vår frihet urholkas mer samt att det ibland leder till att man slår sönder många fattigas inkomster framför allt inom jordbruket tvinga dom att ge upp jordbruket i förtid och flytta in till städerna. Även om medelinkomsterna ökar så beror det i många fall att stora internationella bolag flyttar in och skapar sysselsättning, dessa bolag kan relativt snabbt flytta till andra länder. Man blir mer beroende av stora bolag och nationerna har mindre makt att säga ifrån om de gör fel.

Slutsats

Världen har stora problem och de är ofta medvetet skapade så för att tro att den enda lösningen är att göra saker och ting gemensamt mellan nationer. Man skapar en situation som för att nationer tvingas att bli mer beroende av internationella företag, mellanstatliga organisationer. Går man emot detta så kommer landets ledning att få problem framför allt om den är skuldsatt eller har en svag ekonomi som är beroende av internationella organisationer.

Går man emot detta och är mer nationalistisk så kommer man som exempel Trump att uppmålas som en ond diktator och ett hot mot demokratin. För i globalisterna ögon så är han ett hot men inte vi vanligt folk. För man vill uppmåla globalisterna fiender som folkets fiender.

Allt gör man enbart för att skapa nationer som inte kan sätta sig emot framför allt små nationer.

Idag så tror en stor majoritet att den enda lösning är den lösning som globalisterna kommer med. Men det är en stor lögn, vi kan leva i ett bättre samhälle en bättre värld, trots att vi lever mer oberoende av varandra.

Egentligen så ska alla delar i en ekonomi vare i jämnvikt som betyder att efterfrågan och utbudet ska vara lika stor och det ska gälla i alla delar av ekonomin. Inom utrikeshandeln, statens finanser, arbetsmarknaden, finansmarknaden

I finansmarknaden så ska det privata sparandet vara lika stor som upplåningen. Då ska centralbanken styra och reglera penningpolitiken och rädda sparande och inte bankerna.

Staten ska inte låna pengar utan egentligen hela tiden gå med max ett litet överskott för att skapa en buffert för sämre tider.

På arbetsmarknaden så ska sysselsättningen nå sin maximala sysselsättning som påverkas av hur bra arbetsmarknaden fungerar. Inte för mycket regleringar och skatter. Utan de lagar och regleringar ska gagna båda sidor och de bolag som är finansiellt starka och går bra ska betala högre löner än de som går sämre. Decentraliserad fackrörelse där man inte har centrala löneförhandlingar utan ska mer hanteras ute hos varje bolag enskilt. Så att de starka bolagen kan attrahera personal från de sämre.

Lösningen är egentligen mer oberoende och fria nationer som handlar med andra länder mer frivilligt. Där inga länder kan ha stora handelsöverskott för egentligen så betyder det att valutan för den nationen är undervärderad. Ett lands valuta är rätt värderad när deras export och import med utlandet är lika stora.