Annonser

New world order, globalism olika namn på samma sak, men vad menar man och vad handlar allt detta om. Söker man på nätet om new world order eller globalism så får man fram enormt många svar och massor av olika förklaringar och teorier om vad det är. En del pratar om NWO som något positivt och andra anser att det är något negativt eller rent av en satanistisk agenda, som drivs av individer som drivs av pengar och makthunger och inte bryr sig om vanligt folk. Eller rent av något som är en fantasi och ett påhitt av en grupp paranoida individer, en inställning som media driver.

Denna globalism är något man ofta får höra när det man pratar om de som styr i bakgrunden men som är något diffust och man brukar beskriva de som vill införa en globalistisk värld där enskilda stater inte har så mycket att säga till om eller ens får existera. Man hör även mycket om vad man kallar NWO, om en diktatorisk världsregering. Som kommer att förslava människan.

Många tror att det är finanssektorn och de allra rikaste, de individerna med makt som driver denna agenda och med hjälp av politiker, media och stora bolag, genomför de sin agenda, det är till viss del rätt. Att detta skulle vara något som enbart rika gör av makthunger eller girighet och något ”naturligt” för personer i deras position. Eller att det skulle vara judar vilket det inte är. Utan den agenda som drivs igenom i hela världen och har sina rötter i något mycket äldre och något mycket värre.

Det jag har insett när man läser om olika konspirationsteorier, är att man märker efter ett tag att många faktiskt inte insett vad det är, de vet ofta inte vad NWO är eller dess huvudsyfte. Utan gör en massa antaganden efter vad de läser om på olika hemsidor eller böcker, men ser inte det allra viktigaste att exempelvis tro att detta har något med pengar, eller makt har fel för dessa som driver denna agenda, ser enbart pengar och makt som ett medel att få till sin agenda och nå sin utopi.

Sanningen är att denna agenda är san och pågår i ful styrka utan att en majoritet märker vad som sker eller ännu värre ifrågasätter inte saker och ting. En orsak till att många inte inser vad som händer är att man för denna agenda i etapper så man inte ska märka av försämringar utan hela tiden anpassa sig efter den rådande situationen.

Det man måste fråga sig är varför man driver denna agenda, det måste ha ett syfte och ett mål. Något som inte är så tydligt som att det skulle vara enbart girighet eller makthunger, utan något helt annat. För att förstå vad det egentligen handlar om så måste man veta vem som gör detta.

Länge trodde jag att det var medlemmar i olika hemliga sällskap, innan dess att det var judar, men har efter hand insett och förstått att det inte är en enkel förklaring utan en mycket mer hård accepterad förklaring. Under stor del av mitt liv var jag en ateist som trodde på alla möjliga orsaker men en dag insåg jag att detta har sina rötter i religion och insåg att kristendomen var dess verkliga motståndare och varför Jesus kom och det var att befria mänskligheten ifrån de som styr världen.

Problemet är allt handlar om något som majoriteten undviker att ta upp och ofta inte har kunskap om nämligen religion och inte vilken som helst. Många antar felaktigt att alla religioner är samma och praktiseras samma sak och har samma gud eller att de är något förlegat. Många anser att alla religioner är enbart för kontroll och de alla styrs av den dolda makten för att kontrollera oss och manipulerar oss. Detta är till viss del sant, men då beror det på vilken religion.

Det som händer idag är en allt snabbare återgång till ett liv vi hade innan Jesus kom, en tid då vi människor levde mer eller mindre som trälar till det hedniska prästerskapet. Det är samma system samma religion som styrde då och som idag arbetar för att återfå sin gamla makt. Vilket också förklarar varför de är så skoningslösa i sin strävan i att nå sitt mål.

För egentligen så finns det bara två religioner i världen. Dessa två är mysterieskolan som har många namn och bibeln. Ur denna mysterieskola så kommer alla andra religioner som alla mytologier, hedniska som hinduism och buddism men även islam som är en antikristen religion. För läs själv om dessa och du kommer att se likheter som att de flesta har en mångud solgud etc.. Denna religion är också den som alla hemliga sällskap följer samt även de hedniska prästerskapen som faktiskt fortfarande finns aktiva. Mysterieskolan praktiseras av de som driver denna agenda för att förslava mänskligheten.

Bibelns religion kom för att befria oss och skydda oss när Jesus kom och offrade sig för oss. Jesus är en personlig beskyddare för alla personer och länder som Polen, Ungern som följer bibeln. Som kristen så behöver man inte kyrkan för många gånger så praktiserar de stora kyrkorna en antikristen eller rent felaktig kristendom. Så man ska inte bry sig så mycket om vad dessa säger som Vatikanen, mormoner med fler. Utan söka gud individuellt.

Målen helgar medlen

De som följer mysterieskolan har ett mål som de vill få igenom, men de vet att vi inte vill leva i deras utopi. Men för att få oss att följa efter deras agenda så utnyttjar de olika sätt att manipulera oss med hjälp av utbildning, media, organisationer, företag och statliga organisationer.

Ett bra exempel på denna manipulation är om klimatet, något som i sig har sina rötter i denna moder jords dyrkande religion.

Ett annat sätt som de utnyttjar för att få igenom sin agenda är via lagar och regler både internationellt som nationell basis, då de kontrollerar vårt rättssystem. Eller att man i sociala medier stänger ner personer och organisationer som säger saker som de inte vill att vi ska få reda på. Då utnyttjar man ofta lagar eller påtryckningar ifrån statliga eller privata organisationer som företag eller icke statliga organisationer. Vilket är något som man märker allt oftare när personer stängs ner, oftast kristna och konservativa eller bara personer som är kritiska på vad som händer i världen eller i deras närhet.

De som driver denna agenda är personer med makt och kapital och de kommer att göra allt för att få igenom sin agenda, är det så att de misslyckas med en sak så kommer de at fortsätta tills de får igenom den.

För att få oss att följa deras agenda så använder de olika sätt att manipulera oss, en vanlig är genom Hegeliansk dialektik. Det gör man genom att medvetet genom att bryta ned motståndet och sedan få oss att se deras mål som lösning. Eller problem – reaktion – lösning, då lösningen inte är vår lösning utan deras, De vill ofta få oss att anse att deras fiender är våra fiender och de vill få oss att tro att saker som de vill få bort är något skadligt för oss eller naturen som fossila bränslen som de vill få oss att tro påverkar klimatet. Medan de samtidigt inte bryr sig om det som verkligen är ett problem eftersom detta inte ligger i deras agenda. Ett bra exempel på det är alla problem med immigration och de brott dessa begår något som inte intresserar dessa personer.

Som nedanstående exempel:

Problem – (orsak i deras ögon)             Reaktion                             Lösning

Marknadsekonomi – suger ut världen         Rörelser mot kapitalism       Kommunism

Industrialism – Förstör natur                      Miljörörelser                        Hållbart samhälle

För att få igenom sin agenda så arbetar de genom att direkt lura och manipulera folket. De utsätter folk för terror, krig, fattigdom, massimmigration, brottslighet av alla sorter samt korruption etc. Med målet att man vill få folk att angripa deras eller globalisterna fiender samt omstrukturera länder framför allt de västliga så att de inte utgör ett hot emot agendan.

Man kan se hur man arbetar för att centralisera makten i världen. Vi hör hur ledare runt om i världen pratar om att vi behöver globalism, mer samarbete mellan nationer. För att lösa alla i många fall påhittade eller skapade problem som finns i världen som klimatkris, fattigdom, socialrättvisa etc.. De anser att den enda lösning är att alla länder löser detta gemensamt sedan har vi fri handel som vi hela tiden får höra hur bra den är, men sanningen är att den slår bort många vanliga människors inkomstmöjlighet oavsett om det är ett fattigt eller rikt land.

Eller att företagen beter sig som de gör med närmast obegränsad girighet och att de även suger ut naturresurser eller utnyttjar fattiga. Sedan så har vi alla korrupta och inkompetenta politiker som man undrar hur de kom till makten, hade de inget bättre. Men allt detta tjänar bara dess agenda, för vad är inte bättre än att köra ned vårt nuvarande system både ekonomiskt, politiskt och alla samhällsfunktioner om man vill byta ut allt det nuvarande med något nytt. Det är något vi ser allt mer hur vårt samhälle, man upplever att hela samhället sakta men säker förfaller, att skolan, sjukvård, pensionerna, rättsväsendet inte fungerar. Detta är något man kan se hända i alla länder i hela världen. Massimmigrationen är en del av denna agenda och tjänas som syfte att dela upp folket i grupper och skapa hat som flera av deras agendor har.

Målet är att få ett samhälle att kollapsa, när man får en kollaps i samhället så kommer folk att begära snabba förändringar och ofta ge upp friheter som man annars inte skulle göra, framför allt i vårt utvecklade samhälle där vi har vant oss med en hög livsstandard. Så man kommer att offra sin frihet bara man får mat, husrum och säkerhet, även det skulle tvinga oss att leva i ett totalitärt system. För valet är det eller misär, fattigdom eller något ännu värre att dö av svält och krig.

Då har man nått sitt mål med att sänka levnadsstandarden i de rika länderna.

Hur kan vi försvara oss emot denna agenda. Det är att man måste läsa böcker från dessa personer, för man måste lära sig hur de tänker och agerar. För att kunna skydda sig och på så sätt kunna skydda sig, men det har ingen betydelse om man inte får med sig andra i att söka rätt fakta och ställa rätt frågor och se saker med öppna ögon och inte bara följa efter. Av egen erfarenhet så har jag ofta tvingats att inse att jag har haft helt fel och ändra åsikt, det jag trott vad rätt och sant har ofta visat sig vara en ren lögn och bluff. Som bl.a. klimat, eller personer som jag trott på eller tvärt om sådana som jag trott vara lögnare har visat sig prata sanning. Det handlar också om att inte låsa in sig, utan söka efter fakta som inte alltid stöder ens åsikter. För egentligen handlar det om att allt måste passa ihop som i ett pussel och är man inte bered på att helt tänka om när det behövs så kommer man aldrig att kunna komma fram till vad som är sant.

Globalism eller NWO tjänar ett syfte för att nå deras mål och deras metoder kan man göra en mycket lång lista av. För de som ligger bakom denna vet allt om oss och hur de kan lura oss, vilket inte är så svårt för, för mänskligheten är så lätt att manipulera och det är våra känslor som är vår svaghet. Sedan har vi också vårt ego som ofta lurar oss och bedrar oss och får oss at förlora fokus och tror mer om oss själva än vi förtjänar, något vi alla gör.

Denna agenda är en urgammal och planerad sedan länge om inte flera tusen år sedan, något man märker när man läser de böcker som dessa personer faktiskt ger ut.

Så vad är deras mål, fler än i denna lista:

  • Att skapa en världsregering där inga enskilda stater ska existera.
  • Avskaffande av alla religioner förutom deras mysterieskolan eller bättre Lucifers doktrin.
  • Avskaffa privatägande och arvsrätten, och byta ut den med kollektiv där ingen äger något.
  • Inga familjer eller kärnfamiljer
  • Total kontroll över individens liv i alla aspekter
  • Minska världens befolkning som det står till max 500 miljoner
  • Centralisera befolkning i städer för att helt dedikera områden för naturen och djuren för enligt dom är vi människor parasiter på moder jord.
  • Avskaffa industrier eftersom de förbrukar naturresurser och hotar moder jord, framför allt de ”fossila bränslena”
  • Världsmedborgarskap

Men det finns ett slutligt mål med allt och det som gör det allt förståeligt, en kamp mellan gud och satan och varför vi finns och existerar. Som förklarar bibeln och det som står i den, men även det som man läser om deras religion mysterieskolan. För det som händer idag är en del av detta mål. För att de ska få igenom sitt slutmål så måste all kristna dö och alla bevis på att kristendomen existerat försvinna som i deras ögon är av ondo och har under lång tid hindrat deras planer. För det är vi kristna som förföljs mest i denna värld men även judar eftersom de är samma hatobjekt som kristna eftersom båda följer bibelns gud och är därmed motståndare till satan. För i deras tro så anser de att de kämpar för det goda mot det onda precis som vi kristna anser oss kämpa emot det onda för det goda. Sedan utplåna alla som inte följer deras religion, den religion som kallas mysterieskolan. För agendan är satanistisk och har att göra med de som följer satan och hur de vill ta över världen.

För dessa anser till och med att de är en annan ras och är speciellt utvalda för att de upplysta, något det är något som man kan läsa i deras böcker. För ingen annan än de som följer dom får leva i den nya tidsåldern.

För att kunna uppnå deras mål så använder de olika medel och sätt att få oss att sakta men säkert gå med på deras agenda.

Deras medel för att uppnå deras mål är med fler än som står i denna lista, med fler:

Finans och ekonomi

Politik och ideologier

Religion

Media

Staten

Teknologi

Krig/terror

Övervakning

Social kontroll

Hälsa

Sjukdomar

Livsmedel

Naturresurser

Utbildning

Klimatförändringar

Indoktrinering

Sänka intelligensen i väst