Annonser

Det allt började när de fallna änglarna med ledarskap av satan, skaffade barn med människan och lurade änglarna att tro att satan kunde sätta sig ovan gud. Satan drog med sig en tredjedel av änglarna i fallet. Sedan lärde de fallna änglarna människan kunskaper som inte gud ville att vi skulle ha bl.a. att göra vapen och trollkonster.  Vilket lede till att de drog på sig en guds ilska, eftersom de gjorde mycket ont och gick emot guds vilja, som ledde till att de blev fängslade i det vi kallar för helvetet.

Sedan dess har dessa fallna änglar lärt ut kunskaper som har skapat lidande i form av krig, terror och andra hemskheter. Det är dessa som våra medlemmar i hemliga sällskap följer, genom att praktisera magi och skapat andra anti kristna religioner som kabbalism, hermetisk filosofi.

Det som kommer hända är att, om vi låter oss bedras av dessa lögner så kommer den bibliska apokalypsen som står i bibeln att utlösas. För gud kommer aldrig att acceptera att dessa får som de vill.

The fallen angels were believed to have brought sin on to the earth; all the wickedness of the world the Apocalyptist traces back to them. This cause of sin must be wholly destroyed before righteousness can come truly to its own. Therefore the Apocalyptist has a practical aim in view when describing in much detail the final place of punishment of the fallen angels; for here, too, are to come all those who by sin are the offspring of this race. No less does he delight in telling of the abode of joy prepared for the righteous.

Källa: Book of enoch

And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them beautiful and comely daughters. 2. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: ‘Come, let us choose us wives from among the children of men and beget us children.’

Källa: Book of enoch

And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. 2. And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells: 3. Who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, 4. the giants turned against them and devoured mankind. 5. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood. 6. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

Källa: Book of enoch

And Azâzêl taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring tinctures. 2. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Semjâzâ taught enchantments, and rootcuttings, Armârôs the resolving of enchantments, Barâqîjâl, (taught) astrology, Kôkabêl the constellations, Ezêqêêl the knowledge of the clouds, Araqiêl the signs of the earth, Shamsiêl the signs of the sun, and Sariêl the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven.

Källa: Book of enoch

När man idag ser på världen hur vi behandlar varandra så blir man inte förvånad, eftersom en majoritet inte lever med gud utan efter sina egna värderingar som man lär sig under sin uppväxt, från föräldrar, religiösa, skolan, myndigheter och organisationer. Detta även om vi säger att vi är troende, så följer man inte gud, eftersom majoriteten inte vet något om religion. Sanningen är att majoriteten av alla religioner i världen så kommer de inte ifrån gud utan satan. Det är satan som lärt ut de flesta religioner, med undantag bibeln. Men även en majoritet av kyrkorna följer inte guds ord utan har skapat sin egen kristendom som går emot det som den sanna kristendomen. Så mycket vi tror om religion stämmer inte.

Eftersom religion är något som vi människor har förstått minst av allt på denna gjord, oavsett om de är religiösa, gnostiker eller ateister. Vi har allt ifrån personer som är riktiga fundamentalister som tror blint på sin religiösa bok, utan egentligen förstå den, eller dess ursprung. Sedan så blir det inte bättre att de tror har rätt att göra det som står i den som terror, religiösa krig och mord. Sedan har man alla ateister som tror att religioner är bara vidskeplighet, att kristna följer en bok och det är allt. Medan de försvarar sig med forskning som ingenjör eller professor har gjort eller någon tänkare som de ser upp till. Vilket gör att de ofta ser sig som intellektuellt överlägsna religiösa. Misstaget de gör är att inte ifrågasätta varifrån dessa ateistiska filosofer, författare eller forskning har fått sina idéer. Samtidigt så gör kristna och andra religiösa många fel och inser inte vad guds vilja egentligen vill, utan oftast följer sin egna åsikter om vad kristendomen eller andra religioner står för.

Men inser inte att de som gjorde alla religiösa monument, figurer som visar att de har haft en verklig upplevelse de har haft som inte kan förklaras av annat att det har hänt något i deras liv som har fått de att tro. En tro som inte på något sätt är vidskeplig.

De som inte bryr sig om religion och försakar allt med religion lurar bara sig själv och kommer aldrig att förstå vad som händer utan kommer bara att, se symtom på något som kan ses som en sjukdom som är NWO. Det man måste inse är att nästan allt som händer på jorden har sina rötter i religion på ett eller annat sätt. Förnekar man det så förnekar man allt, för man kan se det som ett isberg, sorterar man bort allt med religion så ser du bara toppen av isberget den lilla 10% som är ovan vatten. Även de som driver denna agenda vet om det, men de vill få oss att gå ifrån kristendom och i stället följa deras religion, mysterieskolorna.

Outside the churches and religious literature we hear less about religion nowadays. Indeed, many otherwise good people seem to think religion obsolete ; a thing of the past ; a survival—where, indeed, it is admitted to have survived at all—of the dark ages. No greater mistake could possibly be made.

Källa: Mystic masonry

”Brotherhood of man” eller som man idag kan kallar det new world order eller globalism. Så frimureriet tillsammans med alla hemliga sällskap runt om i världen arbetar mot samma mål. Detta med NWO är inte något nytt och är inte enbart en europeisk idé utan finns i hela världen. Det är igenom sådana sällskap som denna agenda drivs, med hjälp av personer som inte vet utan tror att denna agenda är något positivt. Men sedan har vi de som verkligen vet och de som födds in i denna tro och de är de som sitter i toppen av pyramiden. De som till och med ser sig som en annan ras av människor och anser sig mer upplyst och intelligent.

The Masonic organization is so large, so widespread, so strong; its spirit so fraternal; its teaching so helpful and inspiring, that it seems destined to achieve the most glorious results in the encouragement and uplifting of the whole human race. The hard and fast lines that have heretofore segregated mankind are rapidly disappearing. Creed and dogma have lost their hold since the State no longer protects them, and the anathemas of ecclesiastics are no longer feared. Men and women of all classes are coming into closer touch with the avowed purpose of understanding, in order that they may help each other. It is more and more recognized that the good of one is the welfare of all. The “sin of separateness” is thus slowly being undermined.

Källa: Mystic masonry

Alla hemliga sällskap sedan tidens början även de shamaner, druider präster i templen var medlemmar i olika hemliga sällskap där bara de som ansågs passa in valdes ut. Samma religion som de praktiserade, praktiseras i dagens hemliga sällskap. Så NWO är egentligen en återgång till hur vi hade det innan Jesus kom, en tid då vi var slavar under dessa prästerskap som vi är återigen på väg att bli. Dessa prästerskap ser sig som bättre och mer intelligenta än oss vanliga, som de lär ut en förenklad version av denna religion samt att de vet om att enligt denna religion så är det bara de som är medlemmar som har kunskapen. Denna kunskap anser de att vi vanligt folk ska få reda på, eftersom de anser att vi inte kan hantera den.

This correlation between nature without and the nature of man within, which was concealed from the multitudes, formed the secret teachings of the ancient priestcraft. Religion in Atlantis and Egypt was taken much more seriously than it is today. It was the very life of these peoples. The priests had complete control over the millions of ignorant men and women who had been taught since childhood that these robed and bearded patriarchs were direct messengers from God; and it was believed that any disobedience to the commands of the priests would bring down upon the offenders head the wrath of the Almighty. The temple depended for its maintenance upon its secret wisdom, which gave its priests control over certain powers of nature and made them vastly superior in wisdom and understanding to the laity whom they controlled.

Källa: Manly P Hall – The Occult Anatomy of Man

These wise ones realized that there was a great deal more involved in religion than the chanting of

mantras and the singing of hymns; they realized that the path of salvation could be walked

successfully only by those who had practical, scientific knowledge of the occult function of their own

bodies. The anatomical symbolism which they evolved in order to perpetuate this understanding has

come down to modern Christianity, but the keys to it apparently have been lost.

Källa: Manly P Hall – The Occult Anatomy of Man

Mer om vad denna religion kan du läsa under https://attfinnasanningen.se/start_mysteryschool.php

Masonry deals largely with the ethics and symbolism of the Ancient Mysteries. The writer believes that through the well-timed efforts of Masons today the grandest achievements in knowledge ever gained by man, which were originally concealed in the Greater Mysteries of Antiquity, and in time became lost to the world, may be again recovered. In the strictest sense this knowledge has never really been lost, as there have always existed those who were possessed of the Great Secret. It was originally veiled in order to conceal it from the profane, and written in a universal language of Symbolism that the wise among all nations and throughout all time might read it, as it^were, in their own language. It was also written in parable and allegory, so that the unlettered and common people might not be deprived of its wise precepts, and of its force in shaping character, dissipating ignorance, and inspiring hope. This Ancient Wisdom is the fountain from which Masonry takes its rise.

Källa: Mystic masonry

Hur denna religion påverkar oss och hur denna agenda visar sig för oss. De som är medlemmar i dessa hemliga sällskap styr samhället det är de som sitter och styr i bakgrunden som det gamla prästerskapet, medan våra politiker kan ses som de gamla kungarna, lätt att byta ut.

But a far more important consideration remains to be noted. There is a tradition in the far East, and to be often traced more or less vaguely in the West, that the Great Lodge of the Magi, the Adepts, the Perfect Masters, known and designated also by many other names, has never ceased to exist; that this Lodge has often, though secret and unknown, shaped the course of Empire and controlled the fate of Nations. Knowing always the line of least resistance, and when and how to act, and having always in view only one object, viz., the Progress of Humanity and the Brotherhood of Man; despising fame and worldly honors, and working “without the hope of fee or reward,” they have concealed their labors, and either influenced those who knew them not to do their work, or worked through agents pledged to conceal their very existence.

Källa: Mystic masonry

De ligger bakom många saker som hänt och händer i världen och som påverkar oss och den inriktning samhället tar.

Agendan new world order är att få ett samhälle som är tvärt emot vad gud vill att det ska se ut.

New world order att skapa ett samhälle som fanns innan Babels torn då gud delade upp människan i olika folkgrupper. Agendan är att just få bort alla nationer som kommer att uppfylla detta mål.

Race at the beginning of the next Epoch, but after that every thought and feeling of Race will disapear. Humanity will again constitute one vast Fellowship, regardless of all distinctions. Races are simply steps in evolution which must be taken, otherwise there will be no progress for the spirits reborn in them. But, though necessary steps, they are also extremely dangerous ones, and are therefore the cause of grave concern to the Leaders of mankind.

Källa: The Rosicrucian Cosmo Conception Or, Mystic Christianity

In the Sixth Epoch there will be but one Universal Brotherhood, under the Leadership of the Returned Christ, but the day and the hour no man knows, for it is not fixed, but depends upon how soon a sufficient number of people shall have commenced to live the life of Fellowship and Love, which is to be the hall-mark of the new dispensation.

Källa: The Rosicrucian Cosmo Conception Or, Mystic Christianity

Socialism skapades för att de ansåg att man inte kan äga något, man kan inte äga delar av moderjord som de ser som en levande varelse. Målet är att göra oss alla till proletärer eller egendomslösa.

Veganism, de anser att om man äter kött av djur så får man i sig dess känslor, blev djuret illa behandlat så blir vi påverkade av detta. Till skillnad mot insekter och växter som enligt denna tro inte har något minne och det är därför vi ska gå över och bli veganer.

Privat ägande är något som de ser som något ondskefullt för man kan inte äga någon mark för det tillhör moderjord, utan allt ska ägas kollektivt. Målet med socialismen är också att bli just ägarlösa, då man beskattar, reglerar och förstatligar.

Homosexualitet, transsexualitet och hela hbtq rörelsen är att vi ska gå emot guds vilja att vi ska leva som man och kvinna i ett äktenskap. Därför motarbetas kärnfamiljen.

Klimatet handlar egentligen inte om klimatet, utan det är något som allt annat tjänar som syfte att få oss att oroa oss att vi släpper ut c02 som skapar uppvärmning av klimatet, vilket är en ren lögn, co2 är något som växter mår bra av och vi hade faktiskt fått det bättre om co2 halten hade varit dubbel eller högre än den är idag. Co2 gör att det växer bättre och snabbare, som det var när dinosaurier levde, de hade inte kunnat bli så stora om inte co2 hade varit så hög 5 gånger högre eller mer.

Det som det handlar är återigen om denna moder jords dyrkan som de tvingar på oss utan att vi vet om det. De ser oljan som jordens blod, kolet dess lungor och det är enbart vad detta handlar om, att i deras ögon rädda världen och i deras ögon moderjord.

Det som är fel om olja är att man har fått oss att tro att det kommer från fossiler vilket är något absurt om man faktiskt tänker igenom, utan olja är något som naturligt framställs i jorden, men det betyder inte att jorden är en levande varelse som de som följer mysterieskolan tror.

De som tror på mysterieskolan anser att allt på denna gjord är levande även en sten och träden har en egen själ, vilket man ska respektera, det är därför som man inom hedniska religioner inte hugger ned träd utan frågar andarna om lov! Likadant är det inom andra områden. Samt att allt var kopplat ihop, människan med naturen och universum, något som de anser att kristna har brutit. De anser även att vi praktiserar svart magi med tanke på hur vi behandlar moder jord.

Målet med denna agenda är att vända på industrialismen de anser inte att vårt samhälle idag är ett bra samhälle utan vi ska återgå till det som vi hade innan industrialismen. Agendan är att vår industri ska läggas ned och vi ska återgå till ett mer primitivt samhälle vi hade innan, vilket inte betyder att en total nedläggning utan mer enbart behålla nödvändig industri.

Feminism de anser att allt på denna jord har 50% manligt och 50% kvinnligt, så de försöker få män mer kvinnliga och kvinnor mer manliga så att vi i deras ögon kan fortsätta evolutionen till nästa stadie.

Kristendom och kyrkorna

Skapa motstånd till kristendomen genom att hela tiden ta upp negativa saker om kristendomen och dess historia ofta ren desinformation av de som vill avskaffa och få bort kristendom. Genom att försöka få oss att tro att inte Jesus levde eller var en vanlig profet och ofta att han fick sin kunskap när han varit i Indien. Målet är att helt få bort kristendomen, riva eller bygga om kyrkor och få oss att se kristendomen som något ondskefullt precis som de gör.

Kristendomen är på sitt sätt också missförstod av både troende och icke troende. Till en början så har många kyrkor framför allt de stora frångått den egentliga tron och mer skapat sin egen. För det som är kyrkans huvuduppgift är att leda kristna till den sanna vägen till räddning och det är att be om förlåtelse för sina synder, döpas i tro samt att vägleda kristna i sitt dagliga liv. Något som inte dessa kyrkor gör utan oftast så pratar man om allt annat. Sedan blir de inte bättre när man har dessa pastorer som blir rika på att ta betalt och begära in gåvor och pengar.

Ett fel är att tro att för att man säger att man är kristen så behöver man inte vara det utan är mer likt en varg i fårakläder som bedrar de troende med falska läror. Ett sådant är de som påstår att man inte ska åka till läkare om man blir sjuk och tro att man låter gud ta hand om det, eller som hatkyrkan Westboro Baptist church.

Utan kristen kan man vara själv utan andra kristna för kristendomen är en individuell väg till gud samt leva hos gud inte som många kyrkor eller hedniska religioner där man får räddning via kyrkan eller bara tron.

En annan lögn är att de vill få oss att tro att kristendomen har kopierat eller stulit från deras mysterieskolan eftersom mycket av det som står i bibeln står i deras religion vilket är helt fel eftersom satan som skapade mysterieskolan vill få oss att tro det.

De anser att vi i väst praktiserar satanism, när de anser att vi suger ut moderjord. Förstör balansen i naturen, även om det görs fel i dagens samhälle så är det de som tror på detta som gör allt i sin makt att hindra oss även om vi skulle skapa en värld där vi skulle få en balans. Om vi skulle få teknik som gjorde oss oberoende av den teknik som förstör världen. På så sätt skulle få en utopi där allt fungerar ihop vi människor och naturen så skulle de inte acceptera det och med alla medel motarbeta den utvecklingen. Allt för att vi ska återgå till ett samhälle som de accepterar, även om det skulle skapa enormt lidande för mänskligheten att nå ditt. För de kommer enbart att acceptera deras religion, deras åsikter, deras värderingar i den nya världsordningen.