Annonser

Historia

Illuminati latinskt ord som betyder de upplysta. Avser ett hemligt sällskap som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt.

Förbjöds av den bayerska staten 1785 efter att man hittat dokument som handlade om hur denna order tänkte ta över makten. Dessa dokument hittades efter att en kurir som hade med sig dokument blev träffad av en blixt. Så hittades dessa dokument och upptäckte denna konspiration emot staten.

Om Illuminati

Trots att den ska vara förbjuden och inte officiellt existerar så finns det många historier och mycket skrivet om den. Men vet man hur dessa hemliga sällskap fungerar så kvittar det om man förbjuder dom, de kallas inte för hemliga sällskap för inte. För hur kan man veta om en person är medlem om det är enbart medlemmarna själva som vet vem som är medlem och de kommer inte att prata med deras fiender om vilka de är. Så denna order finns kvar för deras åsikter och värderingar finns kvar i alla andra hemliga sällskap.

Hur gammal är denna kult eller hemliga sällskap, troligen mycket äldre än 1776 som man påstår, för det finns många tecken på att det är mycket äldre. Att de som ligger bakom vill få tillbaka sin makt som de hade en gång i tiden innan kristendom kom och befriade mänskligheten.

Illuminati symboliserar de upplysta eller de som vet och trots att de blev förbjudna så lever dess agenda kvar i de andra hemliga sällskapen som frimureri, Rosenkorsare. Men de är inte begränsade till enbart Europa eller västliga länder utan de finns i hela världen. Eftersom alla hemliga sällskap i hela världen tror på samma sak. Samma religion även om de till yttre har den religion som praktiseras i landet. Så följer de denna religion som kallas för mysterieskolorna men har många andra namn. Denna religion är den äldsta som finns i världen och praktiserades av alla prästerskap som var organiserade i hemliga sällskap.

Med tanke på att de är en organisation som styrs av mysterieskolorna som har sitt ursprung ifrån de fallna änglarna som man kan läsa i boken Enoch där det tydligt står varifrån människan fick dess kunskap om alkemi, magi, astrologi, kabbalism. Detta är den religion som dessa hemliga sällskap följer runt om i världen. Dessa medlemmar känner igen varandra på hur de hälsar, symboler och annat. Även om de kan tyckas vara ovänner så är de inte det som exempel mellan USA och sovjetunionen. En medlem ser en annan medlem som vän hellre än sitt eget folk, nation och till och med familjemedlemmar kommer i andra hand.

Det är denna mysterieskola som Illuminati medlemmar är upplysta i och följer. En religion som har sitt ursprung ifrån satan och det är satan som styr dessa medlemmar. De högsta medlemmarna är födda in i denna religion för som det står de är ättlingar till de fallna änglarna. Något man kan läsa i böcker av Nocholas de vere som säger sig vara ättling till satan.

Dragon cede – Nicholas de Vere

“Mary Anne” a prominent former member of the Illuminati, said she was told the cult dates back to ancient Babylon and the Tower of Babel, (which not coincidentally resembles the present E U parliament.) When the Cabalists’ plans for a tower reaching to heaven were foiled by God, they instigated their centuries-long vendetta against Him and vowed to hijack His Creation.

Illuminati – Henry Makow

The occult forces from which Illuminism proceeds are as old as the Kingdom of Satan on earth, but for the present we shall trace its rise as a visible organization from the latter part of the fifteenth century. That it goes back to Nimrod and his Babel builders is evident. That it will produce the last great World Dictator, known to students of Bible prophecy as the Antichrist, is probable.

Adam Weishaupt A Human Devil av Gerald B Winrod

The Illuminati claim descent from the Fallen Angels, from whom they supposedly learned the “Ancient Wisdom”, also known as the Kabbalah. These “Fallen Angels” are referred to in the Bible, Book of Genesis, as the Nephilim, or “Sons of God”, and were said to have descended to earth and intermarried with human beings. Christian interpretations struggle with the passage, choosing to translate the term into “mighty men”. However, apocryphal Jewish texts explain that they were the Lucifer and his legions, who were cast out of Heaven, and took wives from the female descendants of Cain. They produced a race, according to the Bible, known as the Anakim.

Terrosism and illuminati, a tree thousand year history – David Livingstone

Det står enormt mycket skrivet om denna order och framför allt så vill man få en att tro att detta är en judisk grupp för att många framstående individer som är judar. Men då förstår man inte varifrån denna ideologi som ligger till grund till varför de gör det de gör. För vem är de emot och kämpar för det är bibels gud som är deras fiende och deras gud är Lucifer eller satan. Judar är en del av bibeln så varför inte få oss att hata guds utvalda folk samt oss kristna som kan ses som guds utvalda på sitt sätt. Varför annars angrips de kristna /Europeiska vita kulturerna och inte de andra på samma sätt. Men samtidigt så angrips också judar men då tänker man inte på det, att judar också har manipulerat och indoktrinerats på samma sätt som vi européer. Framför allt att se varandra som fiender i olika konspirationsteorier.

Han betonar att alla judar inte är ”hjärntvättade”. Han menar att det finns två sorters judar, å ena sidan de som följer Mose lagar och å andra sidan satanisterna som dyrkar Baal. Många judar kan liksom Makow vara objektiva, sanningsenliga och ärliga. Samtidigt menar han att många av världens ledare är ”judiska lockfåglar” och nämner Barack Obama, David Cameron och François Hollande.

Illuminati – Henry Makow

This lore begins with a heresy, known as Kabbalah, which disguises itself as Jewish, but is a pact to seek world domination, and the eradication of religion in favour of the worship of Lucifer.

Terrosism and illuminati, a tree thousand year history – David Livingstone

För kabbalism som är en del av denna mysterieskola är egentligen en anti judisk och anti kristen religion och de som följer denna religion hatar oss. Talmud, Zohar är inte judiska utan antijudiska.

The goal devised by these Kabbalists has since been the installation of their “messiah” as world leader, who, according to their interpretation of the Bible, is to be of line of King David. Since that time, to preserve this purported lineage, until the advent of their expected leader, these Luciferians have been carefully intermarrying amongst each other, and have included among them many of the leading figures of history.

Terrosism and illuminati, a tree thousand year history – David Livingstone

Det finns de inom Illuminati som anser sig vara direkt ättlingar med Jesus som de anser hade barn med Maria. De tror att Jesus överlevde korsfästelsen och flydde tillsammans med Maria till dagens södra Frankrike. I samma områden som Rennes-le-Chateau finns. Men då tänker måste man också inse att Jesus skulle göra samma brott emot gud som de alla andra fallna änglarna som Lucifer gjorde hade barn med människan.

Det som är mest skrämmande är hur denna order arbetar och lyckats infiltrera alla viktiga institutioner i samhället, som media, kyrkan, politiken, företag, icke statliga organisationer, rättsväsendet och inte minst vårt bräckliga finanssystem som de kontrollerar totalt genom satans bankirer.

On July 14, 1856 Disraeli delivered a significant address before England’s House of Commons, in which he said, “It is useless to deny, because it is impossible to conceal, that a great part of Europe—the whole of Italy and France and a great portion of Germany, to say nothing of other countries— is covered with a network of these secret societies, just as the superficies of the earth is now being covered with railroads. And what are their objects? They do not attempt to conceal them. They do not want constitutional government ; they do not want ameliorated institutions. They want to change the tenure of land, to drive out the present owners of the soil and to put an end to ecclesiastical establishments.”

Adam Weishaupt A Human Devil av Gerald B Winrod

Det är denna religion som de vill få oss att tro på och följa, genom all manipulation i skolan, filmer, serier, böcker och media så att vi sakta men säkert indoktrineras och tycker att det är normalt och kristendomen som onormalt.

Detta hemliga sällskap skapade en agenda som handlade om att störta kungar ifrån deras makt, krossa kyrkan och manipulera massorna till att följa dom i deras agenda. Något de har till stor del lyckats göra. Eller deras tre fiender staten, kyrkan, mobben (oss vanligt folk). Som i filmen Matrix där de tre agenterna symboliserar Kyrkan, staten och mobben.

Illuminati har varit inblandade i de största händelser som hänt i världen som alla världskrig, revolutioner, upplopp och flera av de viktigaste händelser. De förespråkar allt för att förstöra den kristna världen för kristendomen är dess fiende.

The Freemasons were often suspected of being behind the English Civil War, though their position during the affair is unclear.

Terrosism and illuminati, a tree thousand year history – David Livingstone

Revolutioner

The fact is that both of these revolutions resulted from secret, under-cover planning so that a certain system, an invisible empire, a hidden organization, could advance its evil interests. The fundamental purpose was to produce an onslaught against Christianity and the moral and social systems which it had produced on the earth.

Adam Weishaupt A Human Devil av Gerald B Winrod

Franska revolutionen så var det startad av Illuminati men denna gång Rosen korsare som styrde.

Russian revolution

De som var involverade i denna revolution var alla frimurare och sedan dess hade sovjetunionen varit styrd av frimurare. Även Gorbatjov var frimurare. Så under hela kalla kriget så var det frimurare/Illuminati som var de som styrde allt bakom ridån. Även östblockets fall, troligen för att man insåg att det var lättare att indoktrinera folk i väst samt att möjliggöra en globalt styrd värld under en ledare.

Man kan se även idag tecken på att händelser i världen har startats av dessa grupper och även historiskt, långt bak i tiden även innan frimurare orden officiellt fanns så var det andra hemliga sällskap som stod för handlingen. Så det är egentligen enbart få händelser i världen som inte styrs av dessa hemliga sällskap. Frågan är bara vilka som inte styrs och de är inte många för de tillsätter någon som är duktig att organisera och få folk med sig. Sedan är allt igång. De har under lång tid lärt sig hur man enklast manipulerar folk hur vi tänker, våra svagheter och styrkor. Så de har ett övertag men inte mer makt än de får.

Oavsett hur mycket makt dessa får så har vi vanligt folk en möjlighet att besegra dessa och det är med hjälp av kristendomens gud. Att återgå till kristna värderingar och vara tacksam för gud. Det gör att vi får ett skydd från dessa för deras gud Lucifer är svagare än gud.