Annonser

En kort förklaring av vad hakkorset verkligen symboliserar, egentligen kan man skriva en bok på flera hundra sidor om denna symbol.

Hakkorset har efter att nazisterna använt denna symbol, blivit sett som något ont, rasistiskt, hatiskt men det dom inte vet är vad denna symbol symboliserar. Inte heller vet många om att denna symbol används ofta även i väst men i olika former som loga för en organisation, företag, statlig myndighet.

Hakkorset är en urgammal symbol som hart använts i tusentals år i en eller annan form i många av världens kulturer över hela världen. Hakkorset finns i många olika former men symboliserar samma sak. Hakkorset är en viktig symbol inom hedniska religioner samt hemliga sällskap.

Vi har hört en enkel förklaring betydelse av dess betydelse och mening, som att det skulle bara vara en lyckosymbol. Ett hakkors med vingarna åt höger är en lyckosymbol. Med vingarna åt vänster blir hakkorset en symbol för undergång och död. Med denna enkla förklaring av dess betydelse stämmer bara delvis. Utan den har en mycket djupare betydelse.

Olika former av hakkors ifrån olika kulturer.

Olika symboler kan symbolisera samma sak och har samma ursprung. Inom de hemliga sällskapen så ses symboler som ett språk för sig, för att meddela andra medlemmar om att denna organisation tjänar brödraskapet oavsett vilket hemligt sällskap personen tillhör.

Hakkorset kan man se användas tillsammans med andra symboler som antingen symboliserar samma sak eller hör ihop. Bl.a. davikssjärna, femstjärna, oroboros, keltiska korset, islamska 8 sidiga fyrkanten, korsriddarnas kors, Oroboros och ”black sun/svarta solen”.

De som använder denna symbol vet vad denne symboliserar och är en del av alla mysterieskolan så denna symbol används inom kabbalism, numerologi, hermetisk filosofi, de olika geometriska formerna, alkemi.

Hakkorset som en skapelsesymbol

Hakkorset är en hednisk skapelsesymbol som visar hur världen skapades enligt den hedniska tron.

Man kan dela upp hakkorset i den synliga och det osynliga, enligt mysterieskolan så kan denna symbol symbolisera både den synliga skapelsen och den osynliga andliga världen som vi inte ser. Så symbolen har två betydelser i detta.

Det börjar med att det inte fanns något och allt var tomt.

Först kom en punkt som växte till en cirkel som symboliseras av nummer 0, första skapelsen, anden eller astral värld.

Påminner mycket om Big bang och det är härifrån man tagit idén om Big bang så det är också baserad på religion samma sak med evolution. För det mesta av det vi lär ut oss idag har sina rötter i mysterieskolans trosuppfattning.

Man kan se det som hur ett mänskligt ägg utvecklas först cirkeln anden som symboliserar allt men sedan de olika cellerna kan ses som respektive element.

Allra först så fanns punkten mitten symboliserar den svarta solen eller skaparen.

Olika system använder sig av olika färger för de olika elementen

Eld – röd

Vatten – blå

Luft – brukar vara gul men även grön

Jord – brukara vara brun, grön, gul och grå

  1. Stora fyrkanten symboliserar anden
  2. Första mindre fyrkant, symboliserar eld
  3. Andre mindre fyrkant symboliserar vatten
  4. Tredje mindre fyrkant symboliserar luft
  5. Fjärde mindre fyrkant symboliserar jord

Skapelsen enligt mysterieskolan

.              Punkten skapelsen börjar som expanderar till en cirkel

 

Det är detta som Big bang symboliserar och det är inget som några forskare har tänkt ut utan är en del av denna religion som kallas för mysterieskolan. Inom de olika hedniska religionerna/mytologierna så har man skapat en exoterisk berättelse och lagt till gudar. För att ge oss en enkel förklaring över vad prästerskapet vet. Sedan så genomgick man en evolution under miljarder år.

noll

Element ande

Noll symboliserar ande det gudomliga och den astral värld som man pratar om inom bl.a. new age och andra religioner som har sitt ursprung från mysterieskola.

Ett – Element eld skapas

Två – Element luftskapas

Tree – Element vatten skapas

Fyra – Element jord skapas

Detta är en form som man visar denna symbol på, det finns olika och olika sätt man gör det samt färger.

Om man tittar på hakkorset så kan man egentligen se 1 stor fyrkant med 4 mindre fyrkanter. Den stora symboliserar ether eller ande. Dessa mindre fyrkanter symboliserar i följande ordning eld, vatten, luft och jord. Det har att göra med skapelsen först kom ande, sedan eld – vatten – luft – jord.

Eller som man pratar om de 5 rot raserna som har varit och enär den nuvarande. De tror att det ska komma två till så att allt blir 7 men det är en annan historia. Allt hör ihop, och enligt denna mysterieskola så har vi långt kvar innan evolutionen nått sitt slut.

Enligt den hedniska skapelseberättelsen, en skapelseberättelse som har stora likheter med big bang, så började värden i form av en prick som symboliserar det första kaoset då inget fanns Sedan så expanderade den till en sfär.

In numerical systems the O is the 1st symbol to be considered, as it is the 1 from which all others  proceed. It is a symbol of Unmanifested Deity; in the Bible, the darkness of Chaos from which the Cosmos emerges.

Having neither beginning nor end, as we have said elsewhere: “The circle represents Boundless Space

and limitless Time in Eternity. It marks off the space in which creation takes place, or the Circle formed by the down-pouring of the Great Creative Force.

Vad hakkorset andra kopplingar

Zodiac

Var och en av de 12 horoskopskyltarna tillhör ett av de fyra elementen – luft, eld, vatten och jord.

Fire: Aries, Leo, Sagittarius

Earth: Taurus, Virgo, Capricorn

Air: Gemini, Libra, Aquarius

Water: Cancer, Scorpio, Pisces

Hedniska gudar

Hakkorset brukar symboliseras av solgudar. För hakkorset brukar associeras med solen men då pratar man om den synliga solen och den osynliga solen.

Sedan har man de olika elementen som har sin gud kopplad. Eller som ofta en kvinnlig och en manlig gud. Som i nedanstående bild från den Egyptiska ogdoad.

Kosmiska ägget

The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.

Kosmiska ägget eller skapelsen är en symbol över hela skapelsen som skyddas av ormen. Ägget symboliserar samma sak som hakkorset.

Svarta solen

 

Bilden ovan påminner mycket om den ring man ser i filmen Arrivals.

Ett annat namn för hakkorset är black sun eller den icke synliga solen och att bibelns gud är en ond bedragare som vill låsa in mänskligheten.

hakkorset symboliserar den svarta solen/osynliga solen som representerar den icke synliga andliga världen. Eller enligt i mysterieskolan, den verklige skaparen. Enligt den hedniska tron så är lucifer den som skapade världen och sedan offrade sig för människan, vilket symboliseras av fallet från ande till den fysiska världen. Detta symboliseras i bibeln av lucifers fall och fängslande i helvetet. Andra namn på Lucifer är Sofia, Jack.

Oroborus


Ringen runt om symboliserar tid med en pekare. Då kommer man till Oroborus med en orm som äter sin svans.

Livets träd

Hakkorset har även kabbalistiska rötter då man kan se detta tecken som toppen på det kabbalistiska tree of life. Pyramiden är den del av livets träd som är ovan ”great abyss”.

Om man tittar på hakkorset så ser man den faktiskt en pyramid från ovansidan.

Mitten är egentligen en förhöjning. Så om man ställer upp hakkorset på sidan så blir den som en trekant eller mer som en pyramid. Orsaken är att den symboliserar de 3 övre sfärerna ovan the ”great abyss”” Kether, Chokma och Binah . Denna del är den övre delen av det kabbalistiska tree of life. Pyramiden symboliserar den del av tree of life som är över jord. Den övriga delen är egentligen under jord. Alla byggnader som pyramiderna i Egypten samt alla liknande byggnader symboliserar alla samma sak. Målet med dessa byggnader är att komma närmare gud. Samma idé praktiserar hemliga sällskap.

Den undre delen symboliserar jorden och den övre vägen till gudom och ande medan den undre symboliserar den fysiska världen som håller oss fångna. Eftersom de som följer denna religion också vill komma till himlen men på deras sätt och väg.

En intressant sak med detta är att det betyder att nazism har sina rötter i kabbalism eller judisk mystik som är en anti-judisk och antikristendom religion. Så frågan är mer hur dessa har lyckats lura oss och det är en hel del. För många är inte intresserad av att skaffa sig kunskap, framför allt om de inte passar in i ens åsikter.

De fyra världarna

De fyra kanterna symboliserar också de fyra världarna materia, växter, djur, människan något man kan ofta läsa om inom alkemi.

Rotraserna

Inom mysterieskolan så tror man att ifrån skapelsen så har det funnits 5 rotraser varav den 5 är den vi är i nu. De väntar på att människan ska utvecklas ytterligare i två rotraser.

Den första rotrasen var ande då hade vi inga fysiska kroppar utan var andar, andre rotrasen eld, tredje rotrasen vatten, fjärde rotrasen luft och vår senaste femte rotrasen jord. De anser tror att i början så var våra kroppar mer lika andar som efterhand som evolutionen utvecklades så fick varje rotrasen en alltmer fysiks form och hade riktiga fysiska kroppar som vi har nu.

De anser att vi kristna hindrar denna utveckling eftersom vi inte tror på mysterieskolan, gör man inte det så börjar man degenerera och gå tillbaka.

OBS! en mycket kort förklaring av de olika delarna.

Kunskap är makt sägs det!