Annonser

Det som är konstigt med migrationsverket är att de skickar hem visa skötsamma familjer som har mer orsaker att få stanna än många andra utlänningar. Framför allt kristna verkar vara de som skickas hem. Det inträffar oftare än man tror, så ofta att det verkar som en agenda att skicka hem skötsamma kristna och behålla kriminella.

En muslim som konverterar till kristendom kommer att riskera bli dömd till döden eller bli mördad i sitt hemland. Många muslimska länder följer islam och den anser att en person som lämnar islam ska dömas till döden.

Om det är några som är riktiga flyktingar så är det kristna och andra icke-muslimska personer. Till skillnad från en fundamentalistisk muslim som kan bo i vilket muslimskt land som hem och därmed kan skickas hem utan problem.

Men varför fortsätter migrationsverket att utvisa dessa personer som risker livet när de kommer hem. En orsak är som man har upplevt är att man inte vill få hit skötsamma utan de vill få hit bidragsberoende och de som skapar problem i form av kriminalitet. För en kriminell utlänning riskerar inte att utvisas eller få ett hårt straff med dagens fängelsetidsrabatter.

Man vill få hit många utlänningar som kommer att vara en börda för Sverige i att de utnyttjar vårt välfärdsystem till max. Sjukvård, barnomsorg, skolan, bidrag. Något man i dag kan se i att många kommuner har svårt med ekonomin samt att våra pensionärer får så låg pension.

Man vill skapa problem genom att de utlänningar som kommer hit hela tiden bombarderas med åsikten att de är diskriminerade och utsatta för rasism. Det i sin tur skapar problem med hopplöshet och hat emot oss svenskar. Fakta som lätt kan motbevisas att utlänningar är diskriminerade vilket i undersökningar inte stämmer för hade utlänningar samma utbildning som svenskar så hade vi haft likvärdig sysselsättningsnivå och löner.

Vi svenskar kommer att förlora i båda fallen och ta kostnaderna för en medvetet förstörande immigration som både skadar svenskar och utlänningar i långa loppet. Detta kan enbart stoppas om man gör saker rätt igen. En massiv återflyttning av utlänningar genom att man drar in deras uppehållsrätt samt alla bidrag. Sedan bantar många myndigheter kraftigt som SIDA som inte behövs och satsar på svenska folket istället.

https://www.dagen.se/nyheter/2020/11/20/tioariga-mahsas-brev-till-migrationsverket-vi-ar-inte-leksaker/