Annonser

Ett påstående från en viss Rashid Musa, som påstår att det inte finns rasism mot vita. Att allt har att göra med någon form av strukturell rasism. Att vår rasism beror på kolonialismen och all diskriminering som vi har haft emot icke vita. En alltid återkommande anklagelse.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1BnaoK/nej-det-finns-ingen-omvand-rasism

Men ärligt talat så finns det rasism och det är helt fel att förneka att det inte finns rasism mellan alla grupper i hela världen. Hur många länder har inte en nedlåtande ton mot de som är annorlunda. Som folkmordet mellan hutuer och tutsier under 90 talet inte inträffat eller att alla mord i Sydafrika som drabbar vita inte existerat. Det är bara vita som kan vara rasister och hatiska.

https://www.svd.se/nej-svenskarna-ar-inte-rasister

Sedan denna lögn om strukturell rasism som inte stämmer utan är mer en agenda att skapa splittring i samhället. Att medvetet skapa hat mellan Vita och icke vita. Eller som i Sverige man får hela tiden höra hur vita är rasister och icke vita är diskriminerade. Det stämmer inte om man gör en kontroll av inkomster som i USA där flera ”minoritetsgrupper” som kineser och även indier tjänar mer än vita. Vilket är ett tydligt bevis på att denna strukturella rasism är en myt.

Det handlar inte om rasism emot icke vita som Rashid Musa påstår utan något helt annat som att varför har afrikaner och araber sämre skolresultat. Det finns en förklaring till det mesta i denna värld och sorterar man bort myter och att man inte får säga sanningen så kommer en mer tydlig bild fram. Att vi är olika och det finns orsaker till att visa länder klarar sig bättre och har en högre utveckling. Men det är som vanligt tabu att tala om för man måste accepterar myter och lögner som att vi alla är lika.

En bild som är mer sann än denna myt som vanligt sprids av media och kan ses som ett undantag. Det har mer att göra med vad man ger får man. Ger en utlänning lite så kommer också denne att anklaga oss för rasism för ingen vill medge sitt misslyckande utan får denne en chans att komma undan med en anklagelse så gör denne det.

Trött på alla lögner om att man är rasist, om vi är rasister så varför kommer de och varför stannar de om vi är så hemska. Allt detta stämmer inte utan vi vita kommer alltid så länge vi inte accepterar denna agenda som globalisterna vill få fram, bli anklagade för allt hemskt som finns.