Annonser

I UK så har man under en längre tid tagit fram flera rapporter om att vita ungdomar lyckas sämre i skolan. Medan det går bättre för alla andra etniciteter och till och medungdomar ifrån mellanöstern och afrikaner ligger högre i studieresultat. Frågan är bara hur kan det gått så illa från att en gång i tiden legat först så ligger man sist. Kan orsaken vara att man inte bryr sig om vita, utan bara brytt sig om de icke vita och allt intresse har att bry sig om alla andra etniciteter.

Det man ser idag är att man satsar alla resurser på icke vita, de får all hjälp och minsta lilla de klagar så får de hjälp, medan om vita klagar så är det tyst. För vita är ju så priviligierade, något som är en ren lögn för vita får kämpa minst lika mycket som alla andra, framför allt i dessa dagar då man beskylla oss för allt och alla fel som uppstår i samhället.

”The findings, while not a surprise, are shocking. The manner is which White children, especially but not exclusively those from disadvantaged backgrounds, are being isolated, stigmatised and discriminated against reveals just how anti-White and morally bankrupt our society is.”

Idag är sanningen att vita trycks ned på alla tänkbara sätt, som att beskylla oss för kolonialismen, rasismen, diskriminering samt även klimatet. Man hör alltid detta i filmer, serier, skolan så det är inte konstigt att många vita slutar studera och hellre spelar spel och lägger tiden på annat. Vi är ju skyldiga till allt ont i världen.

”Matthew Goodwin told the committee “White working-class boys, who are among the worst educational performers, are landed with “a status deficit” and made “to feel as though they are not being given as much recognition and esteem as others.”

Ingen bryr sig om att det är vita som diskrimineras och inte icke vita något som vi även kan se i Sverige där vi har en lag ”hets mot folkgrupp” som ska skydda emot rasism och diskriminering men den är enbart tänkt att användas emot vita och inga andra.

”He knows White children are discriminated against, as does the government, yet there is no action to stop it, and charities like Barnardo’s are free to continue to push the harmful narrative of ‘White Privilege’.”

Allt färre vita går vidare till universitet och det har varit så de senaste 20 åren, så har vita legat lägst. Det kommer att påverka UK under en lång tid eftersom andelen vita inom högre utbildning går ned samtidigt som andelen vita blir lägre i förhållande till befolkningen så kommet vita att se sitt inflytande i sitt hemland minska.

”The comparatively low White student admission to higher education has been known about, talked about and publicised for years, yet no clear action to increase the number of Whites at university is taken by our government.”

Vita stängs medvetet ut från att yttra sig om detta problem,

” More succinctly put – White students are not entitled to a voice.”

Svaret ifrån myndigheterna är att vi ska fortsätta att indoktrinera vita i denna lögn om vitas priviligierade. Mer falska beskyllningar och lögner ska vita barn få höra dag efter dag i denna om inte direkt demoniska agenda.

“Universities should conduct training which incorporates the concepts of white privilege, white fragility, white allyship and microaggressions to highlight everybody’s responsibility for tackling racial harassment” the guidance says.”

”The message is stark and clear: it’s White people who are bad. It’s non-Whites who need to be protected from bad White people.”

Sanningen är att det är inte icke vita som är diskriminerade idag utan vita. Det är något man tydligt ser i hela västvärlden. Det ser man i brottsstatistiken där vita angrips mer av icke vita än tvärt om, som i USA där faktiskt vita skjuts oftare av polis än svarta.

Trots att detta är vårt hemvist så diskriminerar våra myndigheter oss, sitt eget folk och varför. Kan orsaken vara att vi utgör ett hot mot någon och i sådana fall vad.

Detta är en medveten agenda för den ser man i alla vita länder eller ska man mer rätt kalla de kristna länder som verkar vara hotet som dessa globalister ser och vill få bort. För detta händer enbart i just kristna länder. Inte i Asien, Latinamerika eller andra ställen men just enbart där européer är i majoritet.

Gå in och läs hur vita behandlas i UK.

https://whitespaceonline.org/underachievement-of-white-children/