Annonser

Ofta tror man att alla dessa religioner har sin egen idé men det stämmer inte. Det vad många inte vet om är att alla hedniska religioner har samma ursprung och är i grunden samma religion och hur det påverkar oss idag. Den religion som ligger till grund för alla religioner och som alla prästerskap i hela världen följer är mysterieskolan men den har många namn beroende varifrån den kommer. Framför allt då alla hemliga sällskap världen över praktiserar samma religion som dessa hedniska religioner. De som vet vad den religion som stammen folket nationen följer har alltid varit en liten klick präster som styrt allt. Så oavsett om det är en stam en mytologi en högre kultur eller ett hemligt sällskap så tror de på samma religion. För hade de en total makt över samhället och det är det de arbetar för att återigen kunna inneha.

Kungen eller ledaren, politikern har alltid varit en utbytbar person som gjort och följt efter vad detta hemliga sällskap vill. Så har det alltid varit och dessa präster har trots att vi lever i ett modernt och ateistiskt samhälle styrt i bakgrunden.

Outside the churches and religious literature we hear less about religion nowadays. Indeed, many

otherwise good people seem to think religion obsolete ; a thing of the past ; a survival—where, indeed, it is admitted to have survived at all—of the dark ages. No greater mistake could possibly be made.

Mystic masonry

Freemasonry is modeled on the plan of the Ancient Mysteries, with their glyphs and allegories, and this is no mere comcidence; the parallels are too closely drawn.

Mystic masonry

The real source from whence the Ancient Wisdom came was Persia and old India, the Mother of

Civilizations and Religions, and of the esoteric or concealed wisdom.

Mystic masonry

Efter att man läst om den så börjar man se kopplingar och likheter mellan olika religioner, likheter som man faktiskt inte tänkt på eller haft en aning om. För man har ju trott som alla andra att de är olika men man tror alla på samma gud. Att de tror på samma gud men till olika namn stämmer men då måste man exkludera bibelns gud från dessa.

Ett bevis på att de är samma i grunden är att alla har samma typ av gudar som solgud, mångud, moderjordsgud som finns i alla i en form eller annan. Byggnader och tempel har liknande struktur och är byggda på samma sätt för att hedra deras gudar. Så man kan säga att alla hedniska religioner egentligen är en kopia på varandra men har olika historier.

 

Samma byggnader för att i tron komma närmare gudarna så byggde man pyramider runt om i världen som har olika namn men hade samma uppgift oavsett var de byggdes.

Statyer och figurer som är nästan identiska

Gudar från olika kulturer som visas på samma sätt, för de är i grunden samma gud oavsett ifrån vilken kultur med den enda skillnaden är namnet.

Så det finns bevis på att alla hedniska religioner har samma ursprung att de egentligen samma religion. Det är samma religion som frimurarna tror på liksom alla andra hemliga sällskap som finns i världen. De har också samma agenda idag att återigen ta makten över världen.

Det är dessa grupper som styr i bakgrunden eller som det kallas deep state, globalisterna, eliten. Det är samma grupp som styr alla länder i världen oavsett vilket styre det har som demokrati, diktatur, islams fundamentalism, kommunism. De hemliga sällskapen kan ha olika namn som i väst är det ofta frimurare. Så Illuminati som det ofta kallas finns i hela världen och kan inte sägas vare en grupp, vita eller judar utan är något som finns över hela världen med samma agenda. Det är så de styr världen.

Genom manipulation och indoktrinering så får de oss att göra som de vill eftersom så få är kritiska och så få lyssnar på de som är kritiska, till vad som händer i världen.

Genom de agendor som de driver som socialism som egentligen handlar om att minska levvadstandarden, hållbart samhälle, feminism och de andra handlar om att få oss att följa dem. Vilket vi ofta gör utan att ifrågasätta och kontrollera sanningen bakom sedan tysta kritikerna.