Annonser

Att förstå vår värld

Att förstå vad denna värld kräver att man ofta tänker om och riktigt vaknar upp och då menar jag att verkligen vakna upp. För vår värld är inte den vi tror och många påstår att de vaknat upp men de har inte vaknat upp helt. För det kan man enbart göra om man accepterar sanningen och det hittar man enbart i religion. För Religion är allt, allt som händer i världen har sitt ursprung i religion. Som med globalism, som inte har att göra med makt och pengar utan mer av en agenda som är en antikristen sådan. Det är också varför vi ser att de rika länderna i väst som har kristendom som huvudreligion som är under attack. Genom att man arbetar för att förstöra dessa genom immigration, ändra normer och genom skuldsättning.

Att förstå vad denna värld egentligen är, kräver att man måste börja förstå vad det är för krafter som finns i denna värld för att förstå varför saker och ting ser ut som det gör. Att förstå hur saker och ting håller ihop. Varför media ljuger och varför politikerna pratar som de gör. Eller varför en del gör så konstiga saker eller uttalanden och har värderingar som är helt världsfrånvända. Eller varför man har olika agendor som hållbart samhälle, sluta köra bil, socialism, feminism, icke äta kött. För allt i denna värld har sitt ursprung i religion på ett eller annat sätt.

En början i att förstå är hur vår dualistiska värld ser ut och som en gammal ateist så förstår jag själv att de kan vara svårt att förstå eller framför allt acceptera. Men det är så jag förstått att saker och ting hänger samman.

Själv så är jag kristen men och tror inte blint på vad som står i bibeln utan det finns en djupare sanning som jag själv aldrig hade trott på 2010. Då var jag fortfarande en ateist som närmast hatade allt med religion. Men insett att jag har haft så enormt fel angående det mesta med religion.

Det jag har förstått av att studera kristendom och dess motståndare och lyssnat på de som har förstått hur denna värld egentligen ser ut om.

Det finns en himmel och en gud samt ett helvete med satan och vi lever i vår fysiska värld där vi inte kan se dessa två världar.

Man kan dela upp världen i 3 grupper:

Det finns de som tjänar gud, oftast enskilda individer runt om i världen som ofta inte har kontakt med de stora kyrkorna i världen utan lever med gud i sina liv. För det är en individuell kontakt som är olika beroende på person. Är markerade helt i rött i nedanstående bild.

John 8:32 Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Sen har vi de som tjänar satan, är markerade helt i blått i nedanstående bild. Ofta inte att de direkt vet om det för de tror att satan älskar dom. De som tjänar satan märker man ofta i att de är väldigt syniska och kalla. De följer en agenda som de alla verkar veta om. Dessa som följer satan har aldrig mer möjligheten att bli förlåtna av gud. Denna grupp är inte heller så stor men de har ett stort inflyttande i våra liv. Man kan se de jobba inom media, politik eller i olika maktpositioner i samhället och tyvärr många fall även präster. De är de som man kallar för globalister, eliten och finner de ofta inom hemliga sällskap (högre grader) men de behöver inte vara medlem i något hemligt sällskap. Innan kristendomen så kunde man finna dessa individer inom hedniska prästerskapet som lurade mänskligheten in i en lögnens religion de mytologier och naturreligioner som finns idag. För de stammar och urinvånare som finns idag tror på samma religion som de globalsiter och elit i hemliga sällskap.

De som har lögnen till fader

Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljes i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Till sist den stora massan av individer, är markerade blått och rött i nedanstående bild. Är de som ännu inte tagit steget, antingen till gud eller satan. Orsaken är att de har fel religion, inte bryr sig om religion i över huvudlaget som hindrar dom att komma till gud.

Om denna grupp kan man läsa om i bibeln, det är de som tjänar både gud och satan på samma gång. Men de som gör det har inte gjort ett aktivt val i vem de tjänar, men har fortfarande möjligheten till förlåtelse av gud.

Gud eller mammon

Matteus 6:24

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon/satan.

Den enda vägen till frälsning och gud är ett medvetet aktivt val där man ber gud om förlåtelse för vi gjorde alla misstaget en gång i tiden.  Vi valde då att följa satan och vi hamnade efter det i synden. Det är vad Eden handlar om och inte att vi åt ett äpple utan vi lurades att följa satan i fallet. Våra liv handlar bara om en sak om vi återigen vill komma till gud och få förlåtelse. Man kan se ordet i versen att gudar också betyder änglar, vilket också texten ”ni är alla högstes söner”.

Psaltaren 82:6 “Jag har sagt att ni är gudar, att ni alla är den Högstes söner.

Psaltaren 82:7 Men ni kommer att dö som människor dör och falla som alla furstar faller.”

För det var vi som följde satan i fallet som det står i uppenbarelseboken. Så nu är vi på jorden för att egentligen se om vi vill få förlåtelse. För gör man inte det så blir det helvetet för evigt eftersom vi inte valde att återgå till gud.

Uppenbarelseboken 12:4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det.

Satan vill istället att vi ska fortsätta leva i denna synd och följa honom. Därför satan hatar oss människor. Satan vill få så många att följa honom till helvetet och hans medhjälpare på jorden arbetar för att uppnå.

Procentsatsen är bara ett ungefär på antalet av de som följer respektive gud eller satan för de som följer satan är fler idag än de som följer gud. Den andelen som följer satan växer idag medan de som följer gud krymper.

De tål inte sanningen och våra normer

Många gånger har man hört ett uttalande eller läst något från media, politiker, företagsledare eller någon annan person. Det är inte ovanligt att de kommer med lögner, undanhåller sanningen eller snedvrider den. Eller sysslar med att aktivt tysta motståndare och de som har en annan åsikt. Ofta så har de en vana att vända på saker och ting. Som när Trump kallade media för Fake news så svarade media med att kalla Trump och andra för att ge ut Fake news. Det är inte konstigt att de ofta kallar sina motståndare för lögnare när de ljuger själva utan problem. Eller de skapade alla dessa faktakontroller som de påstår bevisar lögner som de upptäcker.

Det finns en sanning som de hatar och faktiskt ser som en lögn. Det röda är sanningen men efter som de inte accepterar den och i stället ser det som fel så vänder man på all och kallar sanning för lögn.

Det röda är sanningen i gud och det är den sanning som vi ofta också ser som sanning men de som följer satan eller lögnen markerad i blått. De hatar sanningen och gör allt tvärt om.

De som gör got till ont och ont till gott

Jesaja 5:20 Ve dem som kallar ont för gott och gott för ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, surt till sött och sött till surt!

Hur vi ser på världen!

De vänder sanningen till lögn de ser deras lögner som sanning.

Man vill ändra på våra normer och värderingar eftersom det handlar enbart i att de hatar allt som gud har skapat och guds normer. Det är därför man vill få oss att acceptera pride med deras hbtq samt även pedofili. För de som ligger bakom globalism hatar kristna och kristendomen och ser oss som ett hinder för deras antikristna utopi. Även andra länder är under attack men inte på samma sätt som vi i väst.

Det man ser idag är man ändrar på allt som står i bibeln som äktenskap, familj, heterosexualitet, Länders oberoende, globalism eller återgång till innan Babels torn, folks normer, klimatet, matvanor inte äta något från djur. Handlar egentligen om att ändra samhället från att följa guds vilja till att följa satan.