Annonser

Återigen så har en kristen symbol vandaliserats. Något som händer allt oftare i världen. Denna gång så har någon vält 300 och ytterligare 33 gravstenar några dagar innan på Solna Norra begravningsplats. Det finns inte så många som gör sådana här och framför allt inte om de har ett stort hat emot kyrkan och kristendom.

Helt klart så är det en uppgående trend på attacker emot kristna symboler som kyrkor, klockor, gravar och andra kristna symboler.

Man har från polisen redan lagt ned utredningen, vilket inte är så förvånande. Men man borde i alla fall försöka ta reda på om någon har sett någon komma och lämnat kyrkogården.

Muslim Desecration of Christian Graves: A Global Trend

https://www.meforum.org/59219/muslim-desecration-of-christian-graves

Den verkliga orsaken till vandalism mot kyrkor och andra heliga installationer

https://attfinnasanningen.com/2020/11/25/den-verkliga-ors…a-installationer/