Annonser

Varför jag skriver detta är att jag såg en video från swebbtv samt även lyssnat och läst vad andra ateister tror, om vad som händer i världen och varför. Missförstå mig inte Swebbtv gör ett bra arbete i att få oss uppmärksamma på många problem i samhället och de talar ofta sant men i detta fall så har de aldrig kommit på den verkliga orsaken till problemen. Man kan säga att de ofta pratar mer om symtomen på en sjukdom än sjukdomen. Problemet är att de inte vet vad denna sjukdom är eller hur botar man världen ifrån den.

Det som man ofta stöter på är en ateist som ofta är övertygad om att de har rätt och att de vet så mycket. De säger sig följa den rationella vägen och att de är humanister och ser sig ofta som mer intellektuellt överlägsen en troende.

Det jag insåg när man lyssnar på en ateist diskuterar vad som händer i världen, så märker man att ateisten inte har en aning om varför. Vad handlar t.ex. globalismen om, hållbart samhälle eller varför ska vi acceptera HBTQ. När man lyssnar på en ateist så kommer alla möjliga svar fram men inte något riktigt svar. Utan de svävar runt med alla former av förklaringar påståenden och åsikter men aldrig pecka ut den verkliga orsaken till dårskapet.

Det är något som man märker gång på gång, att man aldrig kan peka på den verkliga orsaken. ett misstag som kommer att upprepas så länge man alltid undviker eller helt ratar allt som har att göra med religion om det inte är islam. Orsaken är att de inte har någon kunskap eller förståelse av religion. Vilket gör att man säger att det bara är okunnighet, vidskepelse men man kan inte ha mer fel.

Sanningen är att allt som händer i denna värld har sina rötter i religion, på ett eller annat sätt. Ser man inte det så är man blind. Om jag skulle säga att COVID-19, hållbart samhälle, ”reset” av ekonomi, socialism, feminism allt har sitt ursprung i religion.

En sak man ska veta är att makten, globalisterna eller eliten gör inte det de gör för makt eller pengar utan dessa är enbart medel för att uppnå sin agenda. En agenda som handlar om att vi ska återgå till hur vi levde en gång i tiden.

Elitens agenda med hållbart samhälle är en återgång till ett samhälle där vi lever på så lite resurser som möjligt, precis som vi gjorde innan industrialismen. Det är därför vi har socialism som är en ideologi som inte har målet att förbättra våra liv utan målet är att göra oss till proletärer eller utan några privata ägodelar. Allt ska tillhöra kollektivet eller staten. Precis som det var för i tiden. Hållbart samhälle och socialism handlar enbart om att skydda enligt globalisterna och elitens religion moder jord som de tror är en levande varelse som vi suger ut och är på väg att döda. Så de ser oss som ondskan. De ser oljan som dess blod och kolet dess lungor.

Denna elit har mänskligheten haft att göra med sedan mänsklighetens början och är orsaken till att vi under en så lång tid levde under stor fattigdom och en kamp för att överleva. Sanningen är att vi hade kunnat få vår nuvarande levnadsstandard för flera tusen år sedan. Men denna elit har alltid varit emot denna. För det går emot deras religion.

En sak som man måste acceptera för den är san är att allt som har med religion har sitt ursprung i verkliga händelser och varför man byggt tempel eller alla former av heliga texter. För de har ett ursprung och är inget som någon präst har skapat enbart för att få oss att tro. Varför skulle man annars skapa alla tempel, monument som alla former av pyramider som i grunden har samma användningsområde. Läser man om hedniska religioner så ser man många likheter mellan dessa. Utan kunskap och förståelse av religion så kommer det alltid finnas logiska fel, eller bitar som inte stämmer ihop.

https://attfinnasanningen.com/2020/12/01/alla-hedniska-re…averkar-oss-idag/

Det sägs att historien upprepar sig. Vilket den gör går vi tillbaka till hednisk tro så kommer man att tvingas in i att leva som man gjorde enligt den hedniska tron. Därför har vi all denna manipulering i media, skolan och andra källor för att få folk att följa denna agenda, utan att majoriteten har en aning om vad som egentligen händer.

Idag så genomgår vi en process av avkristning och införandet av en hednisk tro som tar över. Det är vad all denna manipulering och propaganda som tar surrealistiska uttryck i form av demonisering av all opposition eller alla som motsätter sig denna agenda. För det är vi i elitens ögon som praktiserar satanism. Ett tydligt exempel på denna demonisering kunde man tydligt se i medias hantering av Trump. Orsaken var att man var tvungen att få bort Trump som var ett hot mot globalismen och då använder man sig av alla medel även valfusk.

https://attfinnasanningen.com/2020/12/22/religion-har-rel…-de-pa-samma-gud/

Varifrån har denna mysterieskola sitt ursprung som faktiskt är i opposition mot bibelns. För de har olika källor. Läser man boken om Enoch så inser man att mysterieskolan har sitt ursprung ifrån de fallna änglarna som stängdes in i helvetet. Det står tydligt att dessa fallna änglar lärde människan att göra vapen, praktisera magi, astrologi och andra oheliga saker. Detta var början på denna mysterieskola som sedan lärdes ut av prästerna och som i sin tur skapade dessa hedniska religioner som vi ser i hela världen. Så det är inte konstigt att dessa hedniska religioner har likheter med det som står i bibeln. För fallna änglar som sedan kallas för demoner var en gång änglar och hade samma kunskap från gud. Änglar och demoner, den värld som vi inte ser utan vi enbart kan få kontakt med genom bön eller magi. Kristna ber i bön medan de som följer mysterieskolans tar kontakt med demoner/fallna änglar genom magi som inte är tillåtet i bibeln.

https://attfinnasanningen.com/2020/09/24/mysterieskolan/

Det betyder att alla mysterieskolans religioner som asatron, wicka, satanism, hinduism, den egyptiska och babyloniska mytologin är i grund samma religion och de ber tills samma gud den bibliska satan.

Det finns de som också tror på att big bang och evolutionen inte har ett religiöst ursprung. Fast tar man bort alla gudar i hedniska skapelse myter så har man vår big bang. Evolution har också sitt ursprung i mysterieskolan.

Det många ateister inte förstår är att utan kristendom så hade vi fortsatt leva som jordbrukare, fiskare, jägare och handelsmän som vi gjorde för 1000 år sedan. Istället kom kristendomen och bröt detta slaveri och gjorde det möjligt för människan att utvecklas till dagens levnadsnivå. Som om inte gud skulle vilja oss väl och som det står i bibeln om att väljer vi guds väg så kommer vi få honung och mat precis som hebréerna på sin tid. Men tyvärr så har vi gått samma väg som hebréerna gjorde flera gånger. De gick ifrån guds väg och vilja och följde satan och då kom alla problem. Idag ser vi samma sak, immigration, lögnen om människan påverkar klimatet, hbtq och en allt mer ansträngd ekonomi då våra äldre lever i fattigdom.

Allt bibliskt ska vändas och mer eller mindre utrotas, det är därför man är så emot kristendom och konservativa kristna. Man ska få bort allt med kristendomen och i den agendan så kommer ateism in. Man vill få så många att bli ateister. För är du ateist så är du faktiskt på fel sida om sanningen och faktiskt gått på globalisterna manipulering.

Det handlar om det fria valet till en början. Kommer vi tillräckligt långt in i denna agenda så kommer vi till en punkt då de har all makt och det finns ingen återvändo. Då slår dörren igen och ett enormt lidande kommer. För de vill få igenom två saker, en ekonomisk krasch och ett världs krig. Efter det så finns det ingen återvändo. Vi kommer att i all evighet leva i slaveri, eller mer korrekt tills det som står i uppenbarelseboken om att världen som finns nu får ett slut.

Det man behöver förstå om kristendom är att det faktiskt finns två typer av kristna de som följer bibeln och de som följer den helige anden. De som enbart följer bibeln gör många misstag för de har inte förstått bibeln fullt ut. Det är därför de lätt faller av och följer lögner som Pride, klimatförändringar och tror att massinvandring är något som kristendomen är för, vilket är en stor lögn. Sedan så finns de som följer den helige anden, det är de som vet, det är de som förstår bibeln, de är profeter och andra som säger sanningen. De följer inte efter denna världs lögner. Många gånger är dessa för Sverige och svenska folket, de är nationalister och patrioter något som är i högsta grad bibliskt rätt och är emot globalism.

Sanningen är att ateism aldrig har och kommer aldrig skapa något eller uträtta något, utan det är enbart genom gud som kan få till förändringar i samhället. Har man upplevt hur gud kan påverka människor, så vet man om vad gud kan göra. Samma sak är det mer alla dessa forskare som fått sina idéer ifrån gud. Varför kom den industriella revolutionen i den kristna världen och inte i den muslimska eller i Asien.

Det man som ateist gör när man försöker bevisa att bibeln inte är sann och har motsägelser. Är bara visar sin okunnighet. Det finns orsaker till att det finns motsägelser i bibeln. En av de största orsakerna är alla de översättningar som gjorts. Sedan att flera av verserna inte skrevs ned genast utan var ibland muntligt och då händer det att det blir omedvetna ändringar. Men sanningen är att dessa skillnader inte har någon större betydelse för den skrev ned av människor och det finns fel, men som kristen så är dessa fel accepterade just därför under flera tusen år så kommer det in fel, vilket är helt logiskt. Vi människor tolkar saker och ting olika. Men man måste också tänka på att det finns de som medvetet vill ändra i bibeln vilket det finns flera bevis på. Framför allt i dessa tider där man vill ta bort allt som upplevs negativt.

Så det dessa ateister och andra icke kristna som vill avslöja de fel som finns i bibeln går ofta på de enkla uppenbara felen, som alltid uppstår, men aldrig på de verser som har en betydelse. Ärligt talat så beter sig dessa personer mer som en svenska lärare som påpekar fel i en uppsats. Det är på den nivå dessa personer befinner sig. Det ateister inte gör är att gå de verser som betyder något, orsaken är att de inte förstår bibeln och dess budskap. Som kristen så är bara bibeln en vägledning samma sak med församlingen och profeter. Vi tror på en gud som finns och det är inte alltid bibeln vi går efter. Utan det finns en sak som är viktigaste inom kristendomen och det är att få den helige anden.

En ateist förstår inte bibeln för om denne hade förstått så hade denne inte varit emot bibeln för sanningen är att bibelns gud är vår vän. Inte vår fiende som många ateister tror, att bibelns gud är emot forskning och teknisk utveckling. Bara för en kyrka gick emot så betyder det inte att det är rätt. För inte alla kyrkor följer bibeln eller gud.

Sedan så finns det de som anser att bibeln har kopierat de gamla hedniska texterna. Vilket återigen visar en okunnighet och oförståelse. Frågan varifrån kommer de hedniska religionerna, vilken källa har dessa. Här kommer det som många inte vet om, alla hedniska religioner oavsett var de befinner sig är i grunden samma religion. Det kvittar om denna hedniska religion finns i ett primitivt samhälle eller ett mer avancerat, de är i grunden samma. Hedniska religioner och mytologier har alla samma ursprung och den religion är mysterieskolan den religion som prästerna lärde sig, denna mysterieskola är samma som de alla hemliga sällskap praktiserar.

En av världens största lögner är att alla religioner har samma gud. Läser man om mysterieskolan och bibeln så inser man att de är helt olika även om de har många liknande historier. Men då måste man veta om att det inte är bibeln som kopierat även om hedniska religionerna var först. Det står i bibeln varför det är så. I början så lät gud människan tro på vad de ville.

Så i början så styrde satan världen utan inblandning från gud. Men detta upphörde när gud valde ut och skapade det hebreiska folket. Som sedan ledde vidare till kristendomen då bibeln spreds över hela världen. Innan bibeln kom så praktiserade faktiskt alla folk satanism på samma sätt som Kanaan folk hade gjort. Vilket man kan tydligt se i Inka, aztek kulturerna där man praktiserade människor offer på samma sätt som i Kanaan.

En ateist hatar och ratar den som vill hjälpa oss till ett bättre liv på denna jord, samt en väg tillbaka till sanningen och gud. Utan att förstå att ateisten går emot sitt eget bästa.