Annonser

Är det någon som egentligen vet varför vi finns, eller vet vad meningen med livet. Är det bara att födas, leva, skaffa barn sedan sakta tyna bort i ålderdom och sedan dö. Livet är ofta en jobbig kamp om att få ett drägligt liv, som innehåller många motgångar och problem. Där många har det svårt medan en liten klick har det bra, i alla fall ekonomisk. Man ser allt lidande i världen och hur vi ofta beter oss emot varandra. Allt hat, manipulation, arrogans men också kärlek och omtanke. Eller alla agendor som går ut på att införa new world order, eller alla som dör utan att man förstår varför.

Det är många som undrar med tanke på detta varför vi finns och många filosofer, religioner påstås svara på detta med alla former av förklaringar. Men vad är sant och vad är lögn, det är något som man har haft det svårt under livet att få ett riktigt bra svar. Det finns ett svar som inte är det man trott på.

Men tänk på följande verser, som faktiskt har en större betydelse än vad man tror. Den handlar om varför vi finns i denna värld.

Psaltaren 82:6 Jag har sagt att ni är gudar, att ni alla är den Högstes söner.

Psaltaren sa 82:7 Men ni kommer att dö som människor dör och falla som alla furstar faller.

Om man byter ut ordet gud mot änglar så får det en bättre innebörd i vad dessa verser betyder. Vi är den högstes söner och det är vad änglar är. Om man sedan läger till versen ifrån eden om vad som verkligen hände. Att ormen som är satan lurade Eva och Adam att äta av äpplet.

Vad dessa verser betyder är att vi människor är guds änglar som blev lurade av satan och följa honom i upproret mot gud. Sedan så föds vi in i denna värld med all dess lidande och problem. För våra synder och det är vad arvsynden symboliserar. Vi vände oss ifrån gud och följde satan vilket versen om äpplet i eden symboliserar. VI människor är alla änglarna som gjorde uppror mot gud och inte förrän vi ber gud om ursäkt för detta så kommer vi aldrig tillbaka till gud. Det är vad vårt liv handlar om, valet mellan att åter igen komma till gud och få förlåtelse och frälsning. Eller för evigt leva utan gud och då hamnar vi tillsammans med satan och hans änglar som bedrog oss och lever i uppror emot gud.

Procenten är bara ungefärliga siffror för att visa varför världen är så konstig idag.

Bilden ovan visar:

Vi som lever i den fysiska världen.

I rött de som följer gud är de som har bet gud om förlåtelse för den arvsynd man tog på sig när man vände gud ryggen.

Både rött och blått, de som inte valt sida lever fortfarande under arvsynden och kommer inte att komma till gud, för de har inte bet gud om förlåtelse. Några goda handlingar kommer inte att påverka eller ändra detta.

Lukasevangeliet 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon(satan).

Blått, de som följer satan är de som har makten i världen, eliten, globalisterna oavsett deras position, en del är direkt födda i att följa satan och sedan finns de som gör ett aktivt val i att följa satan. Dessa är inte bara medlemmar i hemliga sällskap eller ”black nobility” utan kan ses som vanliga personer som driver denna agenda.

Vi väljer vårt liv var vi vill hamna när vi dörr och det är bara ett aktivt val som bestämmer om vi vill komma tillbaka till gud. Valet är ett fortsatt slaveri under satan eller återgång till friheten under gud.

Symbolen för mandorla är en symbol för hur vi kommer in i denna värld. Mandorlan är symbol för kvinnans livmoder och är så vi födds in i världen. Vi födds med en sida som är god symboliserar den röda och den onda delen av blått.

Dessa pelare symboliserar vår födsel in i denna värld och är därför en symbol för en människa.

Följande symbol symboliserar att vi har en god del och en ond del. Som styrs av sitt ursprung antingen av gud eller av satan. För att komma till himlen så måste man klippa kopplingen till satan.

Detta är inget jag skriver själv utan det är det jag har fått förklarat för mig av gud.

Denna värld styrs av satan och det är därför världen har allt lidande och alla krig, terror, svält, fattigdom och alla andra problem. Om vi väljer att leva efter gud och det som står i bibeln så kommer vi att leva i fred och välstånd och både ekonomisk och teknisk utveckling. Men som vi människor är så lever vi i uppror mot gud vilket denna världs alla problem visar. Ju mer ateism desto mer lidande och problem i världen. Ju mer icke kristen tro, desto mer lidande.

Det är inte konstigt att vi har alla lögner som sprids i världen, som hållbart samhälle, feminism, LBTQ, pride, socialism som alla leder till misär och problem. Det är vi som väljer väg om vi vill lyssna på sanningen men som alltid så väljer en majoritet lögnen för den är enklast och bekvämast att tro på.