Annonser

New world order den agenda som eliten, globalisterna arbetar för få till stånd. Sanningen är att det är samma agenda som man kan läsa om i bibelns uppenbarelsebok. Vilket betyder att denna agenda kommer att komma till stånd men under enbart en kort period. Innan gud bränner av denna värld och börjar om med en ny för de som följde hans vilja. De som kom tillbaka till gud efter att de blivit lurade av satan.

Men maktens folk tror att bibelns gud är en av alla andra gudar och därför kan besegras. För de tror att bibelns gud är precis som deras gudar i de olika hedniska mytologierna en gud som inte har mer makt än de andra gudarna.

De tror att de tror på den sanna religionen och riktiga guden. En tro där deras religion mysterieskolorna ligger som grund för alla religioner inklusive kristendom vilket är helt fel. Men det är i alla fall den inställning som de har. De tror att de i slutet kommer att besegra bibelns gud och att det som står i uppenbarelseboken inte kommer till stånd. För de anser att bibelns gud är den ondska som de ska besegra. Precis som deras historier om deras satan Set som man hittar i den egyptiska mytologin. Eller som i statyn Sankt Göran och draken, som är en staty som symboliserar både kristendomens och mysterieskolans syn på vem som är god och ond.

Vad Sankt Göran och draken verkligen symboliserar

https://attfinnasanningen.com/2020/12/10/vad-sankt-goran-…gen-symboliserar/

Filmer som Harry Potter, , Matrix, Star wars, Transformers handlar om en kamp mellan det goda och det onda där globalisterna/mysterieskolan är de goda och räddar mänskligheten. Medan kyrkan och kristendomen är den onda makten som måste besegras. Denna globalism kontrollerar filmindustrin som fungerar som en indoktrinering.

Uppenbarelseboken 19:19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

Vilddjuret och kungarna är globalisterna och de som är i uppror mot gud och de tror att de kommer att vinna denna kamp. I många filmer så inträffar en kamp mellan de goda och de onda, det är denna kamp som också nämns i bibeln är det som dessa filmer handlar om. Ryttaren till hästen är Jesus och hans änglar som i slutet kommer att besegra satan.

Vi kristna även om många inte är troende ses som fiender till i deras gud och står i vägen för denna agenda new world order som de arbetar för att få till. Denna agenda är precis den som fanns innan Babels torn då människan delade upp mänskligheten i folkgrupper. Det är därför som man vill få bort gränser, nationalism, och få oss att tro att globalism är rätt.

Globalisterna tjänar satan och hatar allt med kristendom och kristna som de måste röja undan för att deras new world order ska kunna komma uppfyllas.