Annonser

TV4 skriver om att antalet hatbrott mot kyrkor har fördubblat, vilket är trist men inte förvånande med tanke på de utlänningar vi har importerat. Det intressanta är att det är just under den period som vi tog in så många som så har vi sett en stor ökning. Vi släpper in grupper som hatar oss kristna och våra kristna symboler och de som vi släpper in har i många fall har ISIS sympatier.

Enligt TV4

“Antalet hatbrott mot svenska kyrkor har ökat mellan åren 2012-2018. Sammanlagt har polisen fått in 829 anmälningar enligt Brottsförebyggande rådet. Polisen har även svårt att klara upp många av dem då det ofta saknas både vittnen och motiv.”

Det märkliga är att man säger att det saknas motiv. Vilket är konstigt, men eftersom det finns ett stort hat mot kyrkan i från flera grupper i samhället. Motivet är att på sikt få bort alla kristna symboler och alla kristendom. Att man inte har vittnen är en annan sak med tanke på att man gör attackerna när folk inte är i närheten.

https://www.tv4.se/artikel/2Zy3TFSZeD1BJP2l8eFmfd/antalet-hatbrott-mot-kyrkor-har-foerdubblats

Att man i från regeringen säger som. kan ses som en skämt och troligen så kommer man inte göra något.

Amanda Lind: “Det är rent hat – fullständigt oacceptabelt”

Som kristen själv så är jag inte förvånad med tanke på att detta händer i alla Europeiska länder med en större del muslimsk befolkning. Frankrike har samma problem när flera av deras stora katedraler brann. Troligen medvetna attentat från de grupper som hatar kyrkan och allt vad den står för.

En bra förklaring på problemet kan man läsa på nedanstående länk.

https://attfinnasanningen.com/2020/11/25/den-verkliga-ors…a-installationer/