Annonser

Nu när vaccineringen tyvärr har kommit igång. Trots att det är hälsofarligt att ta dessa vaccin och med stor sannolikhet onödigt att ta dessa vaccin. Så pressas folk att ta dessa genom att man påstår att om inte så kommer denna epidemi inte sluta. Man påstår att det är naturligt med biverkningar, frågan är varför det skulle vara en del av vaccineringen överhuvudtaget. Om man får problem med vaccin så finns det en orsak.

Redan innan detta vaccin kom fanns det en lista på de biverkningar som man förväntade sig se. Man har precis börjat med vaccineringen så antalet fall kommer att växa samt att många fall inte kommer att rapporteras eller länkas till detta vaccin i framtiden.

Tycker att myndigheter och en del läkare som vill att man ska ta detta vaccin också haft en väldigt cynisk inställning. Då man bara vil att folk ska ta vaccinet utan att ifrågasätta. Att man tystat ned alla eventuella problem och som media har gjort demoniserat kritiker. Vilket ökar känslan av att något inte står rätt till.

Det finns så många rapporter om hur skadliga dessa vaccin är och frågan är om vi behöver dessa över huvud taget. Att de gör mer skada än nytta.

Enligt den statistiken så har 55 personer död från man började med vaccineringen. Den ålders grupp som dött är över 80 år som står för 45 av dessa 55. Så det är den svaga gruppen som får problem.

Av de som fått biverkningar så är också de äldre flest, samt även kvinnor som får fler problem. Kvinnor har 5 gånger risk att få biverkningar. Sedan så vet man inte om hur detta idag påverkar möjligheten till att få barn och inte heller om barnet påverkas.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody2

Det finns även rapporter om att detta vaccin inte kommer att stoppa ”epidemin”

https://attfinnasanningen.com/2020/12/09/covid-19-vaccinet-ta-inte-det/

Sanningen om vaccin.

https://tokentube.net/v/3884760641/MIT%C3%84-TIEDE-SANOO-ROKOTTEIDEN-TURVALLISUUDESTA–Dr-Lawrence-Palevsky#

Till och med fake news media rapporterar om det nu.

Study reveals extent of Covid vaccine side-effects

https://www.bbc.com/news/health-55932832