Annonser

Själv så tittar jag sällan på melodifestivalen eller bryr mig om det. Men ibland så inträffar det saker som en del tycker är hemskt och det är när det går bra för män. Nu är problemet enligt feminismen att enbart män gick vidare och att kvinnorna hamnade sist.

”SVT kan bara se det här som ett misslyckande”

Varför kommer sådana åsikter upp. Hade det varit bättre om det enbart var kvinnor som vann och män alltid hamnade sist. Varför är det hela tiden fel när män vinner lyckas med något i detta land.

“Brander påminner om hur SVT velat öka jämställdheten. Först krävdes att alla bidrag med fler än en person bakom skulle behöva ha minst en kvinnlig kompositör för att få tävla, men kravet mildrades senare.”

I Sverige så är det viktigare med feminism än kvalitet, det är bara att titta på hur det gått för svensk filmindustri. Trots att kvaliten blir lidande så vill man fortsätta med detta. Frågan är vad man vill åstakomma för varför måste allt vara lika i allt. Varför måste män och kvinnor göra samma sak och i samma mängd.

Jag tror att feminister är i grunden manshatare och hatar allt vad män gör och har under en lång tid förminskat allt vad män gör i samhället. Inget har varit bra utan allt är dåligt. Det är så här hela tiden, i Sverige att nu ser man resultatet i melodifestivalen som ett misslyckande och det kan enligt journalisterna vara Coronas fel.

Feminism är en slags religion som alla ska följa och är man inte feminist oavsett man eller kvinna så är man ond. Sanningen är att det är vad det handlar om en religion där man ser att varje individ har lika mycket kvinnligt och manligt och att vi genomgår en evolution till att vi blir det även fysiskt!

https://omni.se/svt-kan-bara-se-det-har-som-ett-misslyckande/a/weKErG

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/a/vQMyj5/nya-konskravet-i-melodifestivalen