Annonser

Ofta har man funderat på varför de gör det de gör säger och skriver absurda saker. För det måste finnas en logisk förklaring. Många förklarar detta beteende att de är socialister och annat men den förklaringen stämmer inte helt. Utan det måste finnas en orsak att man håller tyst och att fler inte går ut och avslöjar detta beteende.

Förstår man bibelns budskap och vad de olika verserna betyder så kommer saker och ting bli mer klart och lätt förståeligt. Som nedanstående vers

De som har lögnen till fader
Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljes i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Versen beskriver faktiskt de som arbetar med att bedra, ljuga inom media, politiker och andra som inte tycker om att höra sanningen och leva som vi andra. Sedan så har man de som vänder på saker och ting utan att visa några som helst problem att ljuga och det ser man allt oftare. Orsaken är att de tjänare satan och det är därför de beter sig på detta sätt.

Vi ser det i media hur journalister ljuger och utan några betänkligheter. De även sitter och kan skratta utan att tittaren förstår eller uppmärksammar det. De är duktiga på att manipulera, vända på sanningen och ljuga så att tittaren inte ser. Ett bra exempel är när Trump kallade media för fale news och det med rätta. Vilket de ändrade om och anklagade alla som inte tror på det de skriver. Utan kallar de för desinformatörer och kom upp med faktakontroll för att åter igen lura tillbaka folk.

Anledningen är att de alla arbetar för en agenda som vi känner som new world order, vilket handlar om att vi ska ändra vårt sätt att leva. De vet om att vi inte vill leva så de kommer med massa lögner för de vet att vi inte skulle tro på den verkliga orsaken. Så istället för att säga till oss att vi måste rädda moder jord så har man kommit på lögnen om att co2 skulle orsaka en klimatkris eller klimatförändringar.

En annan är att de anser att vi inte kan äga moder jord som de ser som en stor synd. Så de kom på Idén om socialism som inte arbetar för att vi ska få det bättre utan genom skatter, regler, lagar begränsa och skada ekonomi. Till slut så ska vi alla bli utan ägodelar, när ekonomin blir så dålig och bankerna kraschar.

Det händer idag väldigt ofta och det är ofta som man bortser från en sak därför man har vuxit upp i ett Sverige där man inte accepterar eller tar religion på allvar. Vilket har varit Sveriges och hela västvärldens stora misstag att vända kristendomen ryggen. Istället så tror man att allt med gud, himmel och helvetet är bara något som man trodde på för eftersom de inte visste bättre. Men vet vi bättre idag, bara för all teknik, sanningen är att vi har blivit manipulerade in i att inte tro på en gud eller kristendom. För vad har egentligen ändrats, har vi människor plötsligt blivit mer intelligenta och mer förståndiga än de som levde för 100 eller 1000 år sedan. Gör inte vi samma misstag som de och har samma känslor.

Det jag märkt att vi inte är så mycket bättre idag än förr, vi bara slutat att tro på gud utan att förklara varför eller förstå vad det är för värld vi faktiskt lever i. För det gör vi inte, vi tror precis som vi gjorde när vi trodde på gud. Sanningen är att en majoritet aldrig har förstått sig på religion då som nu. Även om man såg sig som religiös så visste man inte.

Allt det som händer i världen kan förklaras av religion för det har sina grunder i just religion.