Annonser

Nazismen var lika mycket vänster som Nordkorea är demokratiskt

https://www.gp.se/debatt/nazismen-var-lika-mycket-v%C3%A4nster-som-nordkorea-%C3%A4r-demokratiskt-1.41005990

Ofta så arbetar socialister för att demonisera sina motståndare, vilket de alltid har gjort. Genom att kalla deras motståndare för fascister, imperialister, populister, rasister, nazister allt för att skapa en känsla av deras motståndare högern är ond. Det är något man har indoktrinerats i skolan av media och i filmer sedan man var liten.

Nu försöker vänstern med sina journalister skylla bort faktumet att nazism och fascism är socialism. Vilket är uppenbart när man talar med en fascist och läser om deras ideologi. Men det är en vanlig taktik ifrån vänstern är att alltid skylla bort och soppa undan deras egna brott och fel. Som exempel hur ofta hör man om kommunismens brott mot mänskligheten av dessa journalister. Svaret är mycket sällan, medan man bombarderas med hur hemska nazism och fascism är, vilket de var men de var inte värre än kommunister och socialister.

Men det är en vanlig företeelse från socialister att skylla ifrån sig komma med dåliga bortförklaringar. De är bra på att komma med lögner och bortförklaringar som tyvärr många tror på.

Som detta exempel

”Hitler var ”vänster” därför att NSDAP hade ordet ”socialism” i partinamnet. Utifrån samma logik skulle DDR, eller Nordkorea för den delen, varit en demokrati bara för att ordet demokratische återfanns i namnet, skriver Mikael Nilsson, docent i historia och expert på Hitler och nationalsocialismen.”

Ett är att bara för att en organisation eller parti har ordet socialism så är man tydligen inte socialister. Hur det går ihop, kan man undra. Hela tiden alla dessa lögner men så är det så att socialism bygger på en lögn, socialism skapar inget det lever på andra och tyvärr så går de för långt, vilket skadar ekonomin och samhället på sikt.

De anklagar andra för historierevisionism eller historieförfalskning när de sysslar med det själv. De hatar när någon säger sanningen till dem för då händer det liknande saker som man kan se i dagens media. Att man vänder så saker och arbetar för att få motståndaren att vara det dom själva är. Från de kommer bara lögn på lögn.

Som följande kommentar, att det skulle finnas någon form av höger och vänster socialism?

För det har aldrig funnits någon högersocialism som tydligen är ett nytt ord man skapat för att rättfärdiga denna lögn. Detta visar hur socialister är, man anklagar ofta högern för deras egna brott och vägrar prata om deras egna fel.

”Hitler var absolut socialist. Men han var socialist till höger; något helt annat än den mer vanligt förekommande vänstersocialismen.”

Men man går emot det man själv skriver. Först påstår man att bara för att partiet innehåller ordet socialist så är man inte socialist men samtidigt så säger man att Hitler var socialist.

Varför är fascism och nazism socialism. Det inser man när man läser om alla dessa ideologier som socialism, fascism, nazism och fascism att de har en sak gemensamt och det är en kollektivistisk syn på hur allt i samhället ska styras. Den enda skillnaden är hur hårt ett samhälle ska styras av staten. Medan högern vill ha en så liten stat och så lite inblandning i våra liv. Totalt tvärt emot alla dessa kollektivistiska ideologier.

”De planekonomiska inslagen i Hitlers regim måste även de ses i en kontext, nämligen Hitlers förberedelser för erövringskrig.”

Varför skulle man enbart ha planekonomi för att bygga upp krigsmakten. Det är ytterligare något som inte stämmer. En av flera dåliga lögner och bortförklaringar.

”Härom är alla experter på Nazityskland överens. Hitlers högersocialism hade alltså ingenting med socialism så som vi normalt förstår den att göra.”

En taktik de använder är att ta fram en så kallad expert men enbart för att denne har en åsikt som passar in i journalistens åsikter. Det finns många experter med andra åsikter.

Socialister har alltid anklagar kapitalister eller marknadsekonomier för att vara empirister och fascister. Trots att socialister inte var bättre, se kina. Sedan så är inte kapitalism imperialistiskt i sin natur. Imperium skapas av de som sitter i makten. Kapitalism är ett ekonomiskt system inte en ideologi.

Den enda sanning i de man skrivit är att Tyskland var en blandekonomi precis som många andra socialistiska länder som Sverige.

Historiskt så är det så att många socialister går över till fascistiska partier och det gör inte högern för de vill inte leva i ett totalitärt socialistiskt samhälle.

Nationalism är inte låst till vilken ideologi man tror på höger eller vänster. De finns inom båda grupper. Nationalism är något helt naturligt och ska inte motarbeta.

Sanningen bakom och orsaken till att man demoniserar allt med högern, kapitalism, och marknadsekonomi är att man hatar den. De kommer aldrig att acceptera att kapitalismen har fått fler att gå ifrån fattigdom till medelklass. Utan allt är ett blint hat något som man ofta hittar inom olika vänstergrupper som antifa och blm. Socialism bygger på en lögn som de inte vill att vi ska få upp ögonen för och det är att socialism inte har som mål att få bort fattigdom utan mer att skapa mer fattigdom och sedan beskylla kapitalismen för den.