Annonser

Vi hör ofta om att vi måste sluta eller i alla fall minska vårt köttintag, vilket de påstår är för att minska klimatpåverkningarna. Men det är inte orsaken till att vi ska sluta äta kött. Som så mycket annat i dagens samhälle så det en lögn som tjänar ett helt annat syfte än vad vi tror.

Agendan är som de flesta andra agendor som har sina rötter i en gammal religion mysterieskolan, som är basen för alla tokigheter i denna värld.

Anledningen är att de tror att kroppen påverkas av det djurs känslor, som vi absorberar när vi äter kött. De tror att djur och människors känslor, tankar finns kvar i kroppen så länge den existerar efter dess död. På så sätt påverkar oss hur vi är. Eftersom det har att göra med hur ett djur levde och mådde i slutet av sitt liv. Så kommer våra känslor i sin tur att påverkas av detta. De tror att genom att man äter ett djurs kött så överförs djurets känslor till den som äter dess köttet.

To consume meat is to consume violence. The steak you ate was once a living, breathing animal who experienced a life of pain and suffering before a horrific and unjust death. She did not leave her body willingly, she left in pure fear and terror and when we eat her flesh our body has to process the physical trauma she went through and it instils violence within us. We’re unconsciously harming our bodies, limiting our consciousness and betraying our own self.

https://medium.com/a-vegan-life/the-spiritual-consequences-of-eating-meat-a571df1ecc0f

Medium praktiserar denna mysterieskola liksom så många som wicca och de flesta hemliga sällskap och hedniska religioner.

Våra känslor finns kvar i vad man kallar astral kroppen eftersom de anser att vår existens finns i flera former som fysiska kroppen, astral kroppen och själen det finns de som gör fler uppdelningar men detta är intressant i detta. De tror att när vi dör så försvinner själen ut ur kroppen. Det som blir kvar är den fysiska kroppen samt den astrala kroppen som finns kvar så länge kroppen existerar.

De tror att detta skapar många av våra problem i världen. Som att vi blir elaka, hatiska och behandlar vår omgivning dåligt. De tror att det även kan ligga som grund och orsak till att vi har krig.

Man tror att djur och människor ”sparar” känslorna i kroppen eller blodet. Medan insekter och växter inte har detta. Så det är därför man vill få oss att äta växter och börja äta insekter för proteinet.

Samma tro kan man se i filmer som djurkyrkogården och andra filmer som handlar om nekromanti. Då man väcker upp döda, det man har då att göra med är denne Perssons alla minnen som finns kvar, så länge existerar. Medan själen oftast inte har kvar dessa minne i sitt nya liv. Det är därför man tror att man födds i sitt nya liv utan minnen ifrån sitt förra liv.

Som exempel så har jag ifrån filmen Annihilation tagit några klipp som visar hur de tänker. För i filmer så visar de deras agenda och en källa för indoktrinering.

Första filmen visar en björn som dödar en medlem i gruppen. Där får man höra offret skrika.

Andra filmen så får man se björn komma tillbaka men då låter den som personen den dödade. Enligt de som tror på mysterieskolan så absorberas de känslor som djuret eller människan hade till den som äter dess köttet.

I tredje filmen så förklarar man faktiskt vad som hände. Vilket också visar att filmer och serier är indoktrinering i denna mysterieskola.