Annonser

Det är väl ingen nyhet att vi i Sverige har problem med vårt energisystem.

Det är intressant att företag som använder el anser att marknaden inte fungerar medan politiker och representanter för svenska kraftnät anser att den fungerar. Det verkar som om att de som bestämmer över svensk energipolitik och den dagliga elmarknaden inte verkar leva i verkligheten. De kommer med bortförklaringar som är direkt motsägande.

Det som är intressant är hur man kan ha så totalt olika åsikter om vi har elbrist eller ej. Det handlar om en sak och det är politik. MP har bestämt att kärnkraft ska bort och det till vilket pris som helst för Sverige. Men så är mp ett fanatiskt parti som består av flummiga vänstertyper som röstar på mp istället för v eller Fi. Trots att de idag har knappt 4 % av väljarna så har de ett så enormt inflyttande i regeringen. Att S hellre offrar svenska folkets väl än att hoppa av samarbetet med mp. Att mp är direkt farligt för Sverige verkar man inte bry sig om. Det blir inte bättre än att de som sitter och styr i svenska kraftnät verkar ha samma åsikter som mp.

Kommentarer från svenska kraftnät:

– Priset är ju styrsignaler. Det visar att elmarknaden fungerar. Och hittills har vi inte fått brist, utan kunnat leverera el till alla som behöver, säger han till SVT Nyheter.

Att fabriker kanske väljer att då dra ner, tycker inte driftchefen behöver visa på problem – tvärtom. Det är logiskt, menar han, att elkunder – både konsumenter och industrier – väljer att inte använda elen när den är som dyrast – och smutsigast.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-kraftnat-bra-for-miljon-att-industrin-drar-ner-nar-elen-ar-som-dyrast

De ifrågasätter inte varför elpriserna går upp så mycket. Vilket i sig är ett bevis på att vi har elbrist. Med deras logik så kommer vi aldrig att få elbrist även om all industri i Sverige lägger ned. För vi har brist på el tack vare att vi lagt ned kärnkraftverk som vi behövt.

Politiker från MP påstår felaktigt att kärnkraft inte är lönsam trots att det faktiskt planeras och byggs kärnkraftverk i hela världen. Kärnkraft kommer att bli allt mer viktigare när man nu avskaffar kol och olja. För vi kan inte bygga ut vattenkraft hur mycket som helst. Inte heller få en stabil elmarknad med vindkraft.

Problemet med vindkraft är att det inte blåser och sol ger knappt någon el under den period som vi behöver el mest den mörka vintern. Det är det som mp ser som framtid, vilket är mer en dyr återvändsgränd.

Det är bara frågan idag hur många jobb som vi i Sverige förlorar tack vare denna politik.

Det är bara att läsa följande om plasttillverkaren Borealis.

Den plan som man nu arbetar efter gör att företaget på 10 år skulle behöva öka sin elförbrukning från 1 till 5 TWh per år. Med dagens mått mätt skulle det motsvara 3,5 procent av hela Sveriges elproduktion. Då handlar det både om att utöka produktionen och att elen behövs för att minska koldioxidutsläppet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/om-vi-behover-vanta-pa-mer-el-tappar-vi-investeringen?cmpid=del:tw:20210218:om-vi-behover-vanta-pa-mer-el-tappar-vi-investeringen:nyh:lp

Slutsatsen är att mp miljöpolitik är kontraproduktiv samt skadar både Sverige och miljön.

Det handlar om att mp har kört fast i deras motstånd emot kärnkraft som de vill få bort till vilket pris som helst. Det tyder på en ideologisk låsning som beror på okunskap och om inte fanatism.

https://second-opinion.se/55-nya-karnreaktorer-pa-gang-i-europa/

Sveriges utsläpp av co2 har gått ner enormt mycket men de verkar inte nöjda. För de har som sagt målet att det ska ner till noll. Jag säger en sak det handlar inte direkt om att rädda klimatet eller miljön utan något helt annat. CO2 är något som våra växter behöver lika mycket som vi behöver syre.

Det finns en bra hemsida där man kan se varje lands utsläpp av co2.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

Där kan man se att hela EU för 3 548 eller för knappt 10% av hela världens co2 utsläpp och av det står Sverige för en 50,8. Medan kina står för nästan 25% av all co2 plus att deras utsläpp växer snabbt. Sedan kommer också Indien och de andra utvecklingsländerna.

Så trots att idag så står I länderna för en allt mindre andel så är det vi som ska dra ned. Trots att kina släpper ut mer än EU, USA, Japan gör tillsammans så er det EU och USA som ska dra ned mest.