Annonser

Islam är en religion som använder sig av alla möjliga tekniker att manipulera och ljuga. När man debatterar med en muslim så märker man snabbt att de förväntar sig att man inte kan eller förstår islam ej heller något annat som kristendom.

Islams 99 – 1 regel myntades av David Wood som har ett Youtube konto Acts17Apologetics. Men är inget nytt, utan har använts av islam sedan Muhammeds dagar.

Muslimer gör allt för att sprida islam, inte bara genom terror, krig och immigration utan också genom att direkt ljuga och genom olika sätt att manipulera. Det är därför man tar till alla möjliga tekniker för att få en att tro och följa denna religion islam.

För muslimer, imamer och andra ledare tillämpar en regel som kallas 99-1-regeln. 99-1-regeln är en regel där en muslimsk talare berättar en lögn. 99-1 regeln är att de vet att 99% inte tar reda på sanningen eller ifrågasätter vad som sägs, medan det är 1% som ifrågasätter och vet sanningen. Så 99 är de som vanligt bara lyssnar och tror att det som sägs är sant medan 1 är den ende som undersöker om det är sant.

En majoritet är naiv för de tror blint på att talaren säger sanningen. Men så är det inte, en muslim har enligt deras egen religion rätten att ljuga.

https://attfinnasanningen.com/2020/10/24/islam-ger-ratten…uga-pa-fyra-satt/

Vad denne muslim gör är att försöka få dessa 99 att gå emot denne 1. Med alla möjliga sätt för tysta ned genom att förlöjliga eller hota personen.

För islam är en ondskans hantlangare och islam är och kommer aldrig att medföra något gott. För den var redan från början en ondskans redskap.

https://attfinnasanningen.com/2020/10/31/islam-ni-kanna-i…m-pa-deras-frukt/

Man kan se hur muslimer bete sig och hur många inom media, politiker och även många aktivister som inte har några problem att ljuga. Utan de har ingen moral och kan säga precis vad som helst för att vi ska tro på det de säger. Om man inte tycker som de så är man direkt ond. Det är precis så denna 99-1 regeln fungerar. Man vill få alla att tro på en och gör man inte det så är man ond.

Men så är det ju så att alla dessa tjänar deras ledare och de har inga känslor att de gjort något fel. Så därför är alla dessa socialister, muslimer samma typ av personer. Som man tydligt kan se i bibeln om god frukt och ond frukt. Samt att de ser allt gott som ont medan det onda ser man som gott.