Annonser

Vår framtid handlar om det val vi gör nu. Om vi följer lögnen eller sanningen. Allt handlar om vi har förstått vad som är fel och vilket val som är det rätta och det är om vi har rätt kunskap. Själv så har jag gjort mitt val.

Sverige och hela västvärlden står idag inför stora problem, men det finns en väg ut. Problemet är att många inte vill göra det som skulle löser detta problem. Oftast för att de inte förstå vad problemet beror på och vilka krafter som finns i världen.

De val vi har är att återgå till ett samhälle som styrs av kristna värderingar eller fortsätta med dagens alltmer antikristna värderingar. För en sak man måste börja göra är att öppna ögonen och acceptera att allt det som styr världen och det oavsett vad vi tycker eller tror, är religion. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så oavsett om vi accepterar det eller ej. Så är det dessa krafter som vi inte ser som styr. Vi har ingen chans att stå emot eller kämpa emot dessa, så den enda lösningen är att be gud om hjälp och försvar.

Om vi vill leva i ett bra samhälle så är det enda valet att återgå till bibelns gud.

5 Mosebok 6:3 Du ska lyssna, Israel, och vara noga med att följa dem, så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung.

5 Mosebok 8:8 Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och honung,

Dessa verser gäller inte enbart judar utan alla de som följer gud. Samt det handlar inte enbart om mat utan om allt. Varför tror man att det är vi i den kristna världen som banade vägen för vår välfärd och levnadsställning och inte lever i ett primitivt samhälle. Som vi gjord för några hundra år sedan. Varför genomgick vi i den kristna världen industrialismen som möjliggjorde vårt nuvarande samhälle. Varför hände inte industrialismen i muslimska eller något annat hedniskt samhälle.

Sanningen är att de som följer satan vill att vi lever i misär. De vi kallar för globalisterna är de som följer satan och dennes religion mysterieskolan.

Vad är det som ligger bakom hållbart samhälle, hbtq, feminism, massinvandring, hat emot vita även judar. Allt handlar om religion och de krafter som finns bakom. För det finns inget annat som får folk att göra saker och ting emot andra om inte religion.