Annonser

Man har länge trott att det var gudarna skapade våra hedniska religioner. Men sanningen är annorlunda, prästerskapet skapade gudar utifrån en religion. Denna religion kallas ofta för mysterieskolan och ligger som grund till alla hedniska religioner och de gudar som man tillbad. Så gudarna i alla hedniska religioner är personligheter som finns enligt mysterieskola. Dessa gudar kan varit vanliga personer som präster eller kungar eller att man helt enkelt hittade på dessa gudar.

Hedniska skapelsemyter

Hedniska skapelsemyter har faktiskt stora likheter med dagens big bang. Det som är skillnaden är hur man förklarar big bang idag och i hedniska religioner. Tar man bort de hedniska gudarna så har man faktiskt dagens big bang.

Dessa skapelsemyter följer mysterieskolan på sådant sätt att de gudar kan ses som representerar olika delar av denna religion. Så det är inte så att gudarna kom och skapade en religion utan mer att man skapade gudar enligt en religion. Som det kabbalistiska livet träd som man kan hitta inom alla hedniska religioner, men även hermetisk filosofi och alkemi.

Som exempel så har man hur allt kom till enligt den egyptiska mytologin.

The Ogdoad was a system of eight deities, four gods and their consorts (the number four was considered to represent completeness). Each pair represented the male and female aspects of the four creative powers or sources. Nun and Naunet represented the primeval waters; Heh and Hauhet represented eternity; Kuk and Kuaket represented darkness; and Amun and Amunet represented air (or that which is hidden). However, the gods difffer from one source to another. Primeaval darkness was sometimes represented by Gereh and Gerehet and Heh and Hehet are sometimes included as forces of chaos, possibly representing the currents of the primeaval waters. When Amun rose in prominence as a creator god in his own right, he and Amunet were replaced by Nia and Niat, gods of the void.

Inom mysterieskolan så tror man att allt skapades i följande turordning först så skapades anden, eld, vatten, luft och till sist jord. Dessa symboliserar olika element.

These eight elements interacted causing an explosion (the Big Bang?) and the burst of energy which was released caused the primeval mound (located at Hermopolis, but originally known as the “Isle of Flame”) to rise from the water. It was thought The gods and goddesses of the Ogdoad then ruled the earth during the Golden Age. When they died they took up residence in the “Duat” (or “Tuat” – the Underworld). The ensured that the Nile continued to flow, that the inundation would come every year and caused the sun to rise each day.

 

Det intressanta är att hakkorset är samma som bilden till höger. Hakkorset är alltså en skapelsesymbol enligt den hedniska tron och intressant finns i hela världen i olika former.

https://attfinnasanningen.com/2020/11/19/hakkorset-vad-den-verkligen-symboliserar/

Hur allt skapades enligt mysterieskolan, i början så skapades en cirkelv ain(som symboliserar tomt område), som sedan expanderade. Sedan kom ytterligare två cirklar Ain soph(Gränslös) och till sist Ain soph aur(Gränslös ljus).

Thus the nature of the Supreme One is considered to be threefold, and from this threefold nature the powers and elements of creation were reflected into the Abyss left by the motion of AIN SOPH towards the center of Itself. The continual motion of AIN SOPH towards the center of Itself resulted in the establishment of the dot in the circle. The dot was called God, as being the supreme individualization of the Universal Essence. Concerning this the Zohar says: “When the concealed of the Concealed wished to reveal Himself He first made a single point: the Infinite was entirely unknown, and diffused no light before this luminous point violently broke through into vision.”

When the white shining point had appeared, it was called Kether, which means the Crown, and out of it radiated nine great globes, which arranged themselves in the form of a tree. These nine together with the first crown constituted the first system of Sephiroth. These ten were the first limitation of ten abstract points within the nature of AIN SOPH Itself.

Källa: Secret Teachings Of All Ages, Manly P Hall

Ain soph symboliserar i hedniska religioner det vatten som allt uppstod ifrån eller”the abyss”. Det var då allt låg i mörker innan ljuset kom. Sedan kom ljuset Ain soph aur.

I hedniska religioner så visas dessa som de första skapelsegudarna som Chaos(Grekisk, Tiamat(Babylon), Atum(Egypten). Dessa låg grund för allt och de skapade universum ofta genom att en gud dödade en jätte och använde dennes kropp till att bygga universum och allt i den. Dessa första skapelse gudar var jättar. Detta symboliseras ofta av ett Kosmiskt ägg.

Kether(Crown) är ofta symboliserad av en punkt. Som symboliserar den första skapelsen.

Som i nedanstående bilden som är ett diagram över hur gudar skapas och efter olika plan. På den 1 kosmiska nivån så skapade de första och de viktigaste gudarna som de större gudarna som himmel, moderjord, solgudar, mångudar. Sedan kom de gudar på en lägre nivå som var mindre viktiga och även svagare. Till slut så kommer de lägre och mindre gudarna. Som de gudar som hade hand om djur och andra mindre viktiga saker.

In the Highest World of the seventh Cosmic Plane dwells the God of our Solar System and the Gods of all other Solar Systems in the Universe. These great Beings are also threefold in manifestation, like The Supreme Being. Their three aspects are Will, Wisdom and Activity. Each of the seven Planetary Spirits which proceed from God and have charge of the evolution of life on one of the seven planets, is also threefold and differentiates within itself Creative Hierarchies which go through a septenary evolution. The evolution carried on by one Planetary Spirit differs from the methods of development inaugurated by each of the others.

Källa: The Rosicrucian Cosmo Conception Or, Mystic Christianity av Max Heindel

I bilden ovan visas hur man ser på hur världen är ordnad. Från gudarnas värld och vår värld. Precis som det hermetiska as above so below, som handlarom att det som händer i ovan världar påverkar oss här nere i den fysiska världen.

Det är denna religion som även dagens hemliga sällskap tror på och ska återinföra i dagens samhälle. Genom manipulation, i skolan, filmer, serier, böcker så kommer man att återigen få folk att intressera sig i dessa religioner.

En ska som är viktig att poängtera är att de präster som följde mysterieskolan och skapade dessa gudar. Praktiserar magi som enligt kristendomen är kontakt med demoner. Så dessa hedniska religioner är något vi fått från den demoniska världen och satan. Det kan man läsa om i boken om Enoch som berättar om vad dessa fallna änglar gjorde för att falla ner i helvetet.

Eftersom Lucifers fall inträffade före allt detta med hedniska religioner så kan man förstå varifrån dessa hedniska religioner har sitt ursprung. Samt att innan Lucifers fall så var denne fallna ängel en del av himlen och hade den kunskap om saker och ting som bibelns gud hade.

Vilket förklarar varför hedniska och det som står i bibeln har många likheter. Det är just för att satan ursprungligen kommer ifrån himlen.

De som följer denna mysterieskola tror att man kommer utvecklas ifrån dagens människor till att bli gudar. Det är vad denna mysterieskola lär ut i form av evolution att vi alla ska utvecklas till att återkomma till himlen som gudar.

https://attfinnasanningen.com/2020/09/24/mysterieskolan/