Annonser

Först vill jag säga att denna film som är en uppföljare till Blade Runner från 1982 har länge varit en av mina favoritfilmer. Då jag tyckte om denna form av science fiction-filmer och alltid gjort. Då visste jag inte så mycket om vad dessa filmer egentligen handlar om, för jag inte hade den kunskap eller ifrågasatte det jag såg. idag så är det helt annorlunda och jag kan säga att jag inte tycker om denna form av indoktrinering som vi faktiskt utsätter oss för när man titta på filmer. Nästan alla filmer idag har någon form av indoktrinering där man vill ändra på tittarens åsikter och värderingar. Man märker det inte, man ser inte det för det är en del av dess handling och man är så van vid det att man inte tänker på det.

Men så har jag under en längre tid läst på hur man på ett smart sätt indoktrinerar tittaren och är därför mer uppmärksam på det jag ser och läser. Man kan säga att en film brukar ha två handlingar. Först den officiella förklaring av vad en film handlar om. Sedan en som du inte känner eller har kunskap om. Det är den jag skulle kalla den verkliga handlingen i en film.

En sak man måste förstå att många filmer har ett förtäckt religiöst budskap vilket är mycket svårt att märka, för många har dålig kunskap om religion och framför allt bibeln. Varför bibeln är intressant är att många filmer har tagit sin handling därifrån och så är fallet även med Bladerunner 49.

Som oftast så är det i filmer att en sida som är god och en som är dålig. Vi har en syn på vem som är god men de som gör filmen har en annan syn på vem som är god. En sak man måste inse när man ser en film är att de är gjorda utifrån deras synsätt och inte vårt. Därför är filmer många gånger väldigt kryptiska och svåra att först. Framför allt svårt att acceptera dess verkliga handling, som ofta är väldigt absurd men är många gånger lika i olika filmer. Man har ofta bara olika karaktärer och handling. Vad filmen verkligen handlar om är samma i film efter film. Samma sak är det i denna film. De som gör filmer idag ser Lucifer eller satan som den goda kraften medan bibelns gud är ond.

De olika karaktärerna

Många gånger i filmer så har man gett karaktärerna ett namn som symboliserar det man tycker att karaktären är. Man ger därför ett namn som är positivt om karaktären är i de som gjort filmen en god individ. Eller ett nedlåtande dåligt namn till den karaktär som symboliserar något dåligt enligt deras synsätt. Ofta ger man ett nedlåtande namn till de som är goda enligt bibeln som gud och dennes änglar. Medan man ger positiva namn till de som man ser som goda lucifer, fallna änglar och de som följer dessa.

Luv – arbetar för Wallace corp. Luv = kärlek eller guds kärlek, hon mördar folk för Wallace som i filmen symboliserar den bibliska guden

K – agenten, robot, arbetar med att jaga replikant kallar sig Joe som betyder en vanlig man.

Joi – eller glädje är den artificiella flickan som är K glädjeflicka och stöd i livet, fungerar som en trogen flickvän. Existerar bara i dator.

Polischefen Joshi blir dödad av Luv eftersom hon skyddar K.

Joshi betyder kommer med ljuset eller reflekterar ljus som solen.

Niander Wallace symboliserar i filmen bibelns gud

Niander eller Neander som betyder en person som har svårt att hantera verktyg på ett korrekt sätt. Eller som de ser att bibelns gud är en klant som får göra om saker och ting. Ett typiskt tema i många filmer.

Wallace betyder utlänning, främling.

Sapper Morton – Nexus 08 prototyp alpha 01 replikant, dog i början – Nexus betyder koppling mellan delar i ett system. Alpha-programvaran är i det första utvecklingsstadiet

Dr. Ana Stelline – skapar minne, är instäng i ett rum för hon kan inte överleva i vanliga luften. Är barnet som filmen handlar om föräldrarna Rachael och Replicanten Rachael och Rick Deckard (Harrison Ford).

Ana betyder Nådig, barmhärtig och namnet har sitt ursprung från Spanien

Stelline betyder små stjärnor

Hon kan symbolisera antikrist som ska styra världen i slutet. Släpps ut.

Freysa – Från norrnorska betyder Freyja “lady”. Detta var namnet på gudinnan för kärlek, skönhet, fertilitet, krig och död i nordisk mytologi.

Symboliserar satan som gav makten till antikrist.

Blade runners – guds änglar

De lever under hård kontroll och måste genomgå tester för att kontrolleras att de har rätt åsikter

Replicant – termen “replikera”, den biologiska processen för en cell som gör en kopia av sig själv. En genetiskt konstruerad eller artificiell varelse skapad som en exakt kopia av en viss människa.

Kan ses som de fallna änglarna som används som slavar, de används till att göra smutsarbetet som krig och andra uppgifter som ofta är tunga och svåra att göra.

Tyrell corp – Lucifer.

Bolaget gick i konkurs efter att replikanterna gjorde uppror.

Wallace corp – bibelns gud.

Nya bolaget som styr efter lucifer.

Fakta om filmen

Bladerunner och dess uppföljare Bladerunner 49.

Bladerunner och Bladerunner 49

4                           Frukt

9                           Förlorad sak

49                        min far är en vandrare, en israelitisk kvinna

Filmerna fick sin inspiration av boken Do Androids Dream of Electric Sheep? Av Philip K. Dick

Den officiella handlingen enligt Wikipedia

Året är 2049, 30 år efter händelserna i den första filmen. Efter att ha “pensionerat” – dvs. dödat – replikanten Sapper Morton hittar blade runnern K en stållåda nedgrävd i Mortons trädgård. I stållådan hittas benresterna av en kvinna, och när man undersöker benresterna upptäcker man att kvinnan varit gravid. Kvinnan visar sig vara den gamle – och sedan 30 år tillbaka försvunne – blade runnern Rick Deckards gamla förälskelse Rachel. Men Rachel var ju replikant, så hur kunde hon bli gravid?

K får order av sin chef att hitta och döda replikantbarnet eftersom hon fruktar att detta kan leda till ett krig mellan människor och replikanter. Hon beordrar K att hitta och döda replikantbarnet för att dölja sanningen. Samtidigt vill även industrimagnaten Niander Wallace hitta replikantbarnet för att få reda på hur replikanter kan bli gravida så han kan föda upp egna replikanter. K börjar tro att han själv kan vara replikantbarnet, men den enda som kan hjälpa honom att få svar är Rick Deckard.

Filmens verkliga handling

Filmen handlar om blade runner K som har fått som uppgift att leta efter replikanter och när filmen börjar är på väg till Sapper Morton som är den replikant som ska arresteras eller dödas. När K kommer ditt så gör Sapper Morton motstånd och blir dödad. Men innan Sapper Morton dör så säger han att han har upplevt ett mirakel men K vet inte vad han pratar om, men det ska bli upptakten till att K gör mer undersökningar på denna plats.

När sedan K undersöker platsen så ser han ett dött träd som han undersöker och hittar en blomma.

K gör också en undersökning av marken och upptäcker något som är begravt vid trädet. Det visar sig vara en låda med benrester av en människa som efter en undersökning visar sig vara en replikant som har fött ett barn. Vilket är en stor överraskning för de som är närvarande.

Alla replikanter kan ses som bibelns fallna änglar som jagas av bladerunner som kan ses som bibelns änglar. Idén att en människa och en replikant har barn tillsammans har ett bibliskt ursprung. Det är direkt taget ifrån när de fallna änglarna hade barn med människor och skapade de jättar och andra varelser som dödade och jagade människor. De dödade och åt människor och skapade ett helvete för människan.

Man bestämmer sig sedan att tysta ned det för att slippa problem och hitta och döda barnet. K uppdrag blir att hitta detta barn och döda det.

Men det går inte som tänkt för K börjar inse att han har kopplingar till detta barn som han till sist börjar inse att det kan vara han som är detta barn. Så K undersöker sitt eget ursprung i filmen.

Det blir så att K får även uppmärksamhet ifrån Luv som arbetar för Wallace för att Wallace vill också hitta barnet. Så K har fått två som är intresserade i vad K hittar men av två olika anledningar. En för att få bort alla spår av barnet och den andre för att hitta barnet så att man kan återskapa att replikanter ska kunna föda barn.

Här kommer det in att de som ligger bakom filmen har en nedlåtande inställning till bibelns gud och man kan se denne bibliska gudsgestalt Wallace misslyckas där Tyrell corp(Lucifer) lyckades. Ofta uppmålas bibelns gud som inkompetent och som misslyckas i allt. Det är för att håna bibelns gud och kristna.

Luv är i filmen en grym och skoningslös individ som inte bryr sig om att döda de som står i vägen och är älskad av Wallace.

K letar efter barnet och när han jämför barnets DNA så upptäcker han att barnet är två både en man och kvinna. Men att dessa har exakt samma DNA. Ett av dessa barn påstås ha dött och det är flickan. Men det finns också en bild där en person står med barnet i famnen då är det bara ett barn. Men det kan också vara så att det var ett barn som skulle ha både en manlig del och en kvinnlig del. Inställningen att vi har två kön är helt taget ifrån mysterieskolan som lär ut att alla varelser har två kön. Det är härifrån man fått idén om feminism och att män ska sluta vara manliga. Utan kvinnor ska bli mer män och män bli mer kvinnliga. Så allt har sina rötter ifrån mysterieskolan. Samt även HBTQ som är en av deras ideer.

Han åker till ett barnhem eller fabriken som har barnarbetare. Han märker att han har minnen av att han en gång varit där. Han hittar där en träfigur som han gömde med ett datum inristat, det är samma datum som han hittar inristat i trädet. Detta Datum 6.10.21 återkommer flera gånger under filmen.

Datumet 6.10.21 symboliserar och betyder

6                           Att gå under

10                        Abaddon eller satan, förstörelse

21                        “my father,” Hezekiah’s mother. Kan översättas som Hezekiah var en kung i Israel som begick många synder och var inte omtyckt därför av gud. En kung som var envis och ändrade aldrig på sitt sätt.

Han besöker sedan en flicka som har en sjukdom som gör att denne inte kan befinna sig ute i luften. Hon tillverkar minnen till replikanterna och är underleverantör till Wallace. Hon ser sig som en artist som skapar minnen. Som hon säger har man minnen som en människa så reagerar du som en människa.

Där flickan befinner sig symboliserar helvetet eftersom det är ett öde område där inget kan leva utom hon samt att hon är instängd utan möjlighet att ta sig ur därifrån.

Hon undersöker sedan om ett av K minnen är verkligt och hon säger ja. Vilket är för K ett ytterligare bevis på att han kan vara en människa. Men hon säger att någon har upplevt detta som om att det är ett verkligt minne men inte vems. Det kan vara så att det är hennes minne, vilket inte hon vill säga till K.

K blir arresterad och får göra ett basvärdes test för att kontrollera om K är lydig och han misslyckas i detta test. Detta test visar att K har börjat tappa tron på vem han är och börjar göra uppror emot sina chefer. Han blir därför mer lik de fallna änglarna i bibeln och mister sin plats. Men det verkar sedan som om K polischef förstår att barnet är K, vilket denne accepterar och undviker att öppet diskutera med K.

K söker sedan upp Deckard. Han åker till de områden som är förbjudna att åka till eftersom strålningen ska vara för hög. Men hittar bin i bikupor som verkar klara sig bra.

Polischefen blir under tiden mördad av Luv när Polischefen skyddar K. Som kan ses som att hon har byt sida.

K hittar Deckard i de förbjudna områdena. De börjar bråka men sedan så lugnar situationen ner sig. K ställer en del frågor till Deckard för att få svar på om han kan vara barnet. Deckard har inte vetskap om var barnet finns. Men Luv hittar dom och går till attack, Deckard förs bort medan K blir skadad och lämnas kvar.

K blir räddad av de som bor i det förbjudna området. Träffar en replikant som har träffat barnet. När K pratar med replikanernas ledare Freysa så pratar denne om att göra uppror och befria replikanterna. Freysa är enögd precis som man brukar visa satan och en symbol som man använder inom hemliga sällskap. Så hon symboliserar den bibliska satan som ska göra uppror och slås emot guds änglar i slutet. Så denna film handlar mycket om bibeln och slutet som det står i uppenbarelseboken.

Deckard träffar Wallace och sedan så ser han en klon av Rachael men Deckard känner inget och han säger att klonen har fel ögonfärg. Då dödar Luv klonen.

K bestämmer sig för att befria Deckard och jagar upp de när man flyttar Deckard. I denna kamp mellan K och Luv så dränker K agenten Luv, vilket kan härledas till när gud dränkte jorden i vatten. På samma sätt dränks Luv som symboliserar en av guds änglar.

K åker med Deckard till byggnaden med där Deckards dotter befinner sig.

K inser att alla minnen han har är Deckards dotter. K dör senare efter att blivit skadad under kampen mot Luv.

Filmen slutar med att Deckard träffar sin dotter.

Denna film innehåller ett bibliskt budskap med en av de som tror på mysterieskolans ändringar. Något man ser ofta. För mycket i denna värld har ändrats och förfalskats av dessa individer. De har sysslat med indoktrinering och manipulation av oss vanligt folk under tusentals år. Det är något som de fortsätter med även idag. Vilket denna film och så många andra är ett bevis på.

Man kan se ett transhumanism budskap i denna film att man vill förena maskin och människa. De ser inget fel i det. Men så skapades faktiskt människan av denne Lucifer och det är därför vi har 6 elektroner, 6 neutroner och 6 protoner i en kolatom. Så man kan se det som att Lucifer fortsätter att ändra i guds skapelse till det sämre.

Gud gör allt för oss men vi vänder som alltid ryggen till och går vår egen väg. Det är därför som världen ser ut som den gör.