Annonser

Jakob Wirén påstår att kristna kan se Muhammed som en kristenprofet!

Det skriver Wiren i hans nya bok ”Att ge plats för den andre?” där han påstår att muhammed också är en kristen profet. Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process. Jakob Wirén, forskare och teologisk sekreterare till ärkebiskopen i Svenska kyrkan.

Han sitter alltså i svenska kyrkans ledning och skriver sådant som går emot den kristna tron. Men som man ser så ofta så är ledningen i svenska kyrkan inte kristna utan de sysslar mer med new age än kristendom och har fallit ifrån kristlig lära.

”Han betonar att han inte propagerar för att kristna ska ha en viss syn på Muhammed utan vill visa att man, enligt honom, kan se på Muhammed som en profet. Han understryker även att han inte talar för Svenska kyrkan eller ärkebiskopen i sin bok.”

– Jag har skrivit boken i min roll som forskare i religionsteologi, säger han till Dagen.

Som om det skulle göra någon skillnad, han jobbar för den svenska kyrkan.  Man märker av dessa tankegångar när de yttrar sig om islam. Svenska kyrkans ledning har sagt att de känner mer för socialism och islam än konservativa kristna framför allt ifrån usa.

”Men Wirén anser att man kan hitta fram till en syn på Muhammed som rimmar med kristen tro. Han jämför honom med gammaltestamentliga profeter som vittnade om att det bara finns en Gud.”

Det han missar är att bibeln också varnar om att det ska komma falska profeter vilket muhammed var en. Det har kommit tusentals andra falska som påstår saker som man först tycker är bra men sedan så märker man att det inte stämmer. Det är därför man har så många olika former av kristna och andra sekter varav majoriteten predikar en falsk lära som lurar miljoner.

Det man märker med dagens svenska kyrka är att man för någon slags agenda som inte stämmer överens med kristendom. Deras inställning passar mer ihop med en globalistisk värld där man vill omvandla alla religioner så att man kan föra ihop dessa. Man kan se en början på en form av kristislam där man har sammanfogat dessa religioner. Detta är en antikristlig agenda som man arbetar för att sprida.

Christislam Foundation

https://www.facebook.com/believeinurgod/

https://www.youtube.com/user/christislam/featured

Detta är inget nytt utan det är en agenda som har funnits länge. För man vill skapa en utopi där det ska finnas fred och tolerans, det är bara frågan vilken form av fred och tolerans man pratar om. För de som ligger bakom detta är varken fredliga eller toleranta. Utan mer professionella lögnare och bedragare.

Man har börjat med det när man började påstå att islam och bibelns gud är samma. Sedan påstå att dessa religioner har samma syn som att man har de tre Abrahamitiska religionerna. Vilket är en lögn som man har tryckt på oss och tyvärr så tror en majoritet att det är sant.

Man kan förstå varifrån islam kommer och vilken gud man tror på när man ser mecka och denna sten man kysser. Denna sten kan man se inom många hedniska religioner och bibeln säger klart och tydligt att man inte ska dyrka stenar. Judarna när de vandrade i öknen hade med sig en sådan sten och det gjorde gud arg. Vilket tillsammans med andra saker gjorde att de fick vandra i öknen i 40 år.

Sanningen är att skillnaden mellan islam och kristendom är för stor och de går inte att jämföra så som man gör. Framför allt synen på Jesus, treenigheten och flera andra stora skillnader. Den enda vägen för att föra ihop dessa religioner är att man tar bort delar av kristendomen. Men problemet är då har man också trollat bort kristendomen som religion. Vilket också är deras mål att få bort hindret för denna agenda om en enad värld. En värld som går emot kristen syn på allt då vi ska leva oberoende i våra enskilda länder.

Sanningen är att man inte kan ändra kristendom.

Uppenbarelseboken 22:18 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok.

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.

Uppenbarelseboken 22:20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus!

Denna Jakob Wirén liksom hela ledningen inom svenska kyrkan begår en stor synd som kommer att få många att vända kristenheten ryggen.

I slutet så kommer det många villoläror och man kommer göra allt för att få bort kristendom och kristna för de är ett hinder. Ett hinder som måste bort för att den antikrist som ska sitta på tronen ska kunna komma.