Annonser

Den officiella historien bakom upplysningen

Upplysningen känd som den nya förnuftets ålder då man trodde att man förstod mer än vad man gjorde. Upplysningen var en intellektuell och filosofisk rörelse som dominerade idévärlden i Europa under 1600- och 1700-talen. Upplysningen växte fram ur en europeisk intellektuell och vetenskaplig rörelse som kallades renässanshumanism och föregicks också av den vetenskapliga revolutionen. Vetenskapen spelade en viktig roll i upplysningens diskurs och tanke. Många upplysningsförfattare och tänkare hade bakgrund inom vetenskapen och tillhörande vetenskapliga rörelsen.

Upplysningen betonar förnuft, rationellt tänkande och individualism snarare än tradition. Det påverkades starkt av 1600-talsfilosofer som Descartes, Locke och Newton, och dess framstående figurer inkluderade Kant, Goethe, Voltaire, Rousseau och Adam Smith.

Men även individuell frihet och religiös tolerans. Man trodde på den vetenskapliga metoden och reduktionismen något som idag praktiseras överallt i vårt samhälle. Eller att allt skulle kunna bevisas eller motbevisas genom vetenskaplig forskning. Att ett samhälle skulle utvecklas bäst av individer med av jämlika människor i samverkan. Samt att man skulle vara kritiska till kyrkan och makthavare.

Många tror att upplysningen är skapade och drev på den tekniska och ekonomiska utveckling vi har idag. Att de som låg bakom denna rörelse skapade den värld som vi ser idag, med demokrati, frihet och yttrandefrihet.

Upplysningen har påverkat mycket hur vi tänker idag och fått många tro att man är mer intellektuell om man följer de åsikter som denna rörelse hade. Man har även fått folk att tro att bara för att man gjort upptäcker som gaser och senare atomer att det är bevis på att inte gud existerar.

Men får frågar sig varifrån denna kommer ifrån eller den verkliga agendan bakom.

Denna rörelse spreds sina idéer i stor utsträckning genom möten på vetenskapliga akademier, frimurarloger, litterära salonger, kaféer och i tryckta böcker, tidskrifter och broschyrer. Framför allt så är det intressant att denna rörelse spreds av personer som var medlemmar i olika hemliga sällskap på den tiden.

Upplysningens idéer undergrävde monarkins och den katolska kyrkans auktoritet och banade väg för de politiska revolutionerna från 1700- och 1800-talen. Många rörelser från 1800-talet, inklusive liberalism och nyklassicism, har sitt ursprung från upplysningen. Den franska revolutionen anses inträffat tack vare upplysningen men även den amerikanska revolutionen. Amerikanska revolutionen och dess självständighetsförklaring och konstitution har nära kopplingar med upplysningen då flera ledande personer följde denna rörelse.

Upplysningen handlar om att få som de ansåg att tänka själva och få mänskligheten att lämna religion och då framför allt kristendom. Så att världen kan gå in i den nya ateistiska tidsåldern som sedan blivit denna globalism vi ser idag. Man ansåg att de som följer religion är man mer primitiva och tror på sagor. Vilket inte kan bli mer fel, de som låg bakom upplysningen är mot alla religioner förutom deras.

Varifrån kommer order upplysning eller på engelska Enlightenment.

Illuminati – Detta är ett latinskt ord som betyder upplysningen och följaktligen används i latinska examensbevis som ett epitet av frimurare.

Tittar man på de individer som drev denna rörelse och de hjärnorna bakom denna upplysning, var nästan uteslutande personer som var starkt emot kyrkan och religion samt kungligheterna. Det finns en grupp i samhället som ser kungligheterna och kyrkan som ett hinder och det är dagens globalister som har samma värderingar som de personer som låg bakom denna rörelse. Samma grupp är också emot vår ekonomiska och tekniska utveckling. Man vill faktiskt att vi ska återgå till att leva på så lite resurser vi bara kan. Det är därför man har hållbart samhälle.

Man kan säga att vi ska leva i ett religiöst samhälle utan att veta om det. För det är bara dessa upplysta individer som kommer till himlen enligt mysterieskolan. Medan de får lära sig deras ”sanning” så får vi lära oss en förenklad version som inte ger något för oss. Vi får leva i misär och i ett kontrollerat samhälle utan några rättigheter.

Innan upplysningen inträffade några intressanta händelser i Tyskland och det var att en hemlig grupp offentliggjorde några manifest som gavs ut anonymt. Denna grupp har man ofta trots vara ett hemligt sällskap som heter Rosicrucian order eller även kallat Order of the Rosy Cross.  Ett av dessa manifest kallas för Fama Fraternitatis Rosae Crucis, ett manifest som uppträdde 1614. i Cassel, Tyskland som en bilaga från ett dokument med titeln Generale Riforma dell ‘Universo eller ”den universella reformationen av mänskligheten”.

Fama som skapade en djupgående effekt och publicerades flera gånger. 1615 offentliggjordes ett annat manifest Confessio Fraternitatis , utfärdad med Fama. Båda manifesten gavs ut i flera upplagor. Andra manifest som gavs ut var Christian Rosenkreutzs chymiska bröllop, Anno 1459, utfärdat 1616, är en senare bok i kronologin och introducerar för första gången namnet Christian Rosenkreutz som förblev utan namn utan de tre initialerna C.R.C. i de första manifesten Fama & Confessio Fraternitatis.

En sak som är intressant med datumet är att dessa manifest gavs ut precis i början av denna upplysnings rörelse och sedan spreds över hela världen, framför allt i den kristna världen. Så återigen så har dessa medlemmar skapat en rörelse som skulle omforma folks sätt att tänka. Det är något man så ofta kan se upprepas i historien. Hur enkelt det är att förleda och ändra folks inställning och åsikter. Bara genom att skriva något som man sprider till en stor grupp individer. Samma sak ser man idag, så de har under lång tid tillbaka en kunskap i hur människans psykologi fungerar. Samma sak ser man i alla hedniska religioner där prästerskapet kan få folk att göra precis som de vill, även om det är ren dårskap. Så vi idag har inte lärt oss något om historien även om så många vill tro annat.

Man ser all manipulation i skolan, av media, av så kallade experter, organisationer och företag. Utan att folk egentligen har en aning om det. Det är orsaken till att världen ser ut som den gör.

Varifrån denna Rosicrucian order kommer ifrån och hur gammal den är, är få som vet men den är daterad innan frimurarna och har flera hundra år bakom sig om inte över tusen år gammal. Är också en order som många olika ordar anser sig vara en del av, vilket inte stämmer. För denna order är mer hemlig än många andra liknande ordar. Men en sak är att den har haft flera välkända medlemmar inom viktiga delar av samhället.

Vad upplysningen enligt Rosicrucian order handlar om och vad de arbetar för. Allt som händer idag är planerat för länge sedan. Av personer som följer en agenda som man fått ifrån de krafter i världen som vi inte ser, känner eller hör.

En ska man ska veta är att alla dessa hemliga sällskap tror och följer en urgammal religion som har många namn men ofta kallad mysterieskolan. De är emot all form av teknisk och ekonomisk utveckling som innebär att vi får det bättre materiellt. Så denna rörelse handlar inte om att iv ska egentligen ha denna levnadsstandard som vi har idag. Utan den upplysningen skapades för att få folk att först vända kyrkan och kristendomen ryggen.

Denna mysterieskola har flera beståndsdelar som alkemi, hermetisk filosofi, magi, astrologi.

Hittade ett av dessa manifest som man skrivit om. Vilket man gör om man ser att mänskligheten är redo för det. The New Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz 1616 – 2016.

Vad hållbart samhälle handlar om. Det är inte något hot ifrån co2 utan det är något man påstår för att få legitimitet och att folk som inte har kunskap ska tro på denna lögn.

See the Great Work of the Moon: the human race that you are part of has reconnected with Nature, and is living in perfect harmony with it. Human beings have at last understood that the planet on which they have the privilege of living is their mother, and that the animals, for which they have the deepest love and respect, are their brothers and sisters; better yet, they know that all of the beings inhabiting Earth are vehicles for the Universal Soul, and that everyone – in their own way and at their own level – is taking part in Cosmic Evolution.

En globalistisk värld som vi ska tvingas in i. Om det finns länder så har de ingen egentlig makt utan är mer som kommuner som måste följa vad centralmakten bestämmer. Samt hur de kommer att få oss att i deras ögon leva utan fattigdom eller en medborgarlön som alla får och den kommer att vara lika stor oavsett din intelligens utbildning. Vi kan se hur denna agenda visas genom att vi ska arbeta hemma som är en början på agenda om att vi ska leva lokalt och inte resa eller äga bil framför allt om den drivs av ”fossila” bränslen.

See the Great Work of Mars: the economy throughout the world is thriving, and is contributing to the well-being of all people, so that society is peaceful and harmonious; based on one currency, it is also fostering trade between countries, and leading to their coming together; there is no more shortage or poverty, for all people have what they need in order to be happy and to live in proper conditions on the material plane.

people have what they need” vilket egentligen betyder att vi lever på så lite resurser som det går.

En socialistsk värld där ingen äger något och allt ska vara kollektivt. Så vill man äga och vara omberoende så kommer man att bli anklagad för att vara en högerextrem, fascist, intolerant eller som det man brukar bli om man har fel åsikt.

See the Great Work of Mercury: the men and women inhabiting Earth are behaving as world citizens, with everything positive that comes from this in terms of their relations: cooperation, sharing, unity, community… There is a World Government, which does not in any way replace national governments, but safeguards their sovereignty and promotes discussion between them. Globalization, long criticized and feared, is now bringing about union, mutual understanding, and social development for all people.

Här ser vi dagens social rättvisa som man pratar om. Inga skämt inga felaktiga åsikter.

See the Great Work of Jupiter: all countries and the world as a whole are being governed with wisdom, so that human relations are based on mutual trust and respect. The time when politics was partisan and narrow-minded has long gone: as you can see, it has become inseparable from philosophy, and its only purpose is to respond to the perfectly legitimate needs and wishes of all people, without discrimination.

Deras syn på fred och inte vår. Det kommer aldrig att bli fred så länge de inte får igenom sin agenda.

See the Great Work of Venus: Peace is reigning at last on this planet, which gave birth to you such a long time ago. The use of weapons is banned, including by countries. The very idea of war is sickening to people, both those governing and those being governed. Fellowship between individuals and populations is no longer a utopian ideal: it is one that each person is cultivating in themselves, and is expressing in their daily life. Humanity is at last living in rhythm with Universal Love.

De är faktiskt mot den tekniska utveckling vi har idag och vill att vi ska leva ett enklare liv utan att kräva så mycket resurser av moderjord. Så målet är att industrin ska vara så liten som möjligt, vi ska bo i små lägenheter i stora komplex helst så höga som möjligt.

See the Great Work of Saturn: Science is acting in the genuine interest of Humanity and with an absolute respect for Nature. It is concerned solely with contributing to the welfare of all human beings, improving their living conditions, and increasing their understanding, or to be more precise, their knowledge. In other words, Science has become profoundly humanistic, and is genuinely directed towards the happiness of all.

Alla ska följa deras religion och ingen annan. Kristendom, islam, judendom och de andra ska bort. Detta är huvudmålet med upplysningen att få oss att inte tro på en gud utan göra om det till en tro på kunskap de naturliga lagar utan några gudar gud. Det är vad allt handlar om en ateistisk världsbild utan en gud och mer en tro på naturens och det skapade. Precis som det står i bibeln att ondskan i denna värld tror på det skapade och inte gud.

See the Great Work of the Sun: religiosity has given way forever to a spirituality that is founded not on belief, but on knowing. The vast majority of human beings accept the existence of the soul as an obvious fact, and know that they are living on Earth for the purpose of developing this soul, in contact with others. Rather than worshipping God the Father, Jehovah, Allah, Brahma, or any other God, they are endeavoring to understand and abide by the divine laws, in the sense of the natural, universal, and spiritual laws. Humanity is well on the way to its Regeneration, and even to its Reintegration.

Den kristna bilden av upplysningen

Man har fått folk att tro att vi har dessa individer som låg bakom upplysningen började den utveckling till det samhälle vi har idag med all dess tekniska utveckling och ekonomisk välfärd. Men då har man inte förstått kristendomen som så många andra. Sanningen är att kristendom inte är emot ekonomisk eller teknisk utveckling även om kyrkan har fått många att tro det. Problemet med kyrkan är att en majoritet av prästerna och dess ledare har ingen kontakt med gud som det var tänkt utan ofta följer sina åsikter om vad gud vill och vad kristendomen står för.

Som följande vers

5 Moseboken 26:9 Han lät oss komma till denna plats och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung.

Varför skulle inte gud ge oss allt vi behöver ett bra liv, välfärd och ett bra liv på alla möjliga sätt. Så det var egentligen kyrkans med dess snäva och ofta felaktiga inställning som skapade ett motstånd mot kyrkan då de förstod kristendomens budskap. Egentligen så skulle kristna varit för denna tekniska och ekonomiska utveckling.  Vilket hade skapat en helt annan inställning ifrån alla forskare och intellektuella på denna tid och efteråt.

Redan innan denna upplysning kom så var det en ekonomisk och teknisk utveckling på gång. Så egentligen så hade man klarat sig bra utan denna upplysning som många tror ligger till grund för den vetenskapliga utvecklingen vi ser idag. För sanningen är den att vi skulle fått ett helt annat samhälle idag som hade varit mycket bättre utan all denna manipulation och lögner som man ser idag. Vi skulle inte ha ett samhälle som är i förfall och nedgång, för de som skapade denna rörelse av upplysning arbetade mot oss. Samtidigt fått oss att tro att detta är något positivt för oss, vilket det aldrig har varit.

Vi skulle fått detta samhälle oavsett denna upplysning men ett samhälle med en högre moral, frihet och ett mer rättvist samhälle som skulle ge fler ett bättre liv än det vi har idag. Helt enkelt ett samhälle fortfarande som tror på gud och ha ett bra samhälle. Vem vet kanske fortfarande styrt av en kung i stället för dagens demokrati som är mer för syns skull då valen idag är styrda och kontrollerade som allt annat.

Man ska inte tro på allt man fått lär sig för det finns ofta en annan sida och en annan ”sanning”, tyvärr så har en majoritet svårt att förstå och acceptera att vi lever idag i ett samhälle som är styrt och kontrollerat av en elit som vill införa sin utopi. En utopi där människan inte betyder något och har inga rättigheter utan allt ska vara ett stort kollektiv och går man utanför den så blir man straffad.

Det är framtiden om inget händer och folk verkligen börjar öppna ögonen och ser verkligheten och sanningen. Sanningen kommer från gud och lögnen från satan men lögnen är oftast enklare att förstå och acceptera för man får höra den från så många håll.