Annonser

Hermetisk filosofi kom efter magi och låg som grund för alkemi, kabbalism och astrologi.

Hermetism har fått sitt namn efter Hermes Mercurius Trismegistus kan ses som ALLT budbärare och mellanhand mellan oss människor och ALLT, en profet eller som en av guds budbärare.

Inom hermetism så talar man mycket om dualism, antingen som två motpoler eller att man befinner sig skala mellan dessa poler och att vi hela tiden rör oss på dessa skalor. Man anser att det alltid ska finnas två motpoler. Dessa poler kan var allt ifrån ondska vs godhet, ljus vs mörker. Samt hur man ska kunna få en självkontroll genom att kontrollera dessa krafter eller energier som man anser är i rörelse hela tiden.

De som tror på hermetism följer ingen religion med någon gud utan man pratar mer om en kraft som består av energi. Det är samma sak som i filmerna stjärnornas krig där man pratar om en kraft som styr. Där det är en god grupp jedi och en ond grupp sith som kämpar om makten. Idén om kraften har man fått ifrån hermetism så det visar att man vill via filmer. Serier och andra manipulation få oss att tro på detta utan att vi egentligen vet om vad vi tror på.

Inom hermetism liksom alla mysterieskolans delar, så anser man att meningen med våra liv är att ständigt utvecklas till att bli mer avancerade varelser. Så att vi med hjälp av evolutionen till sist utvecklas till gudomlig varelse. Det är det deras mål är att återigen bli en del av universum. Det är vad allt handlar om i deras ögon, att bli upplyst och nå det slutliga målet, det är vad Illuminati handlar om. För hermetism är en av deras religioner.

Inom hermetisk filosofi så tror man på sju hermetiska huvud principer som alla har flera under principer som går in i varandra. Men tänkte förklara de sju huvudprinciperna först.

Principen för mentalism:

Mentalism eller ALLT som kan ses som mysterieskolans syn på vem och vad gud är, vilket skiljer sig ifrån bibelns syn på gud. Inom hermetiske så är detta mer en kraft som omfattar hela universum och inte en gud i den bemärkelsen som vi har ifrån bibeln eller andra religioner med gudar. Utan från det stora till det lilla eller makrokosmos till mikrokosmos som man talar inom kabbalismen. Eller Ain, Ain soph, Ain soph aur till de tio sephiroth som är symboliserar den fysiska världen. Det finns flera namn för detta ALLT som det oändliga och Evig energi.

Principen för mentalism som säger att allt är sinne eller medvetenhet. Man anser att hela universum är Mental, vilket betyder att universums underliggande verklighet är Sinne eller mentalt, det vill säga att det existerar i ALLT. Ett medvetande som styr allt ifrån hela universum till den minsta atom. Att allt styrs av en kraft eller energi som vår jord och allt som existera i den. Man kan säga att man tror att allt är ihop kopplat mentalt. Det är det som man tänker på när man inom hedniska religioner inte ska röra naturen mer än vad är absolut nödvändigt, som att hugga ned träd eller döda djur mer än nödvändigt.

Man tror att allt som finns har ett eget sinne, som att atomer skapar molekyler så beror det på en attraktion mellan atomer på samma sätt som mellan kön.

Man tror inom hermetism att vi är skapade i vad man kan kalla ”guds” hjärna och vi är mer en tanke som kommit.

De anser att när vi fick kristendomen så tappade vi denna koppling med allt och lever därför efter fåra egna värderingar som egoism, konsumtion och det har lett till att man förstör jorden. De anser att vi förstör jorden genom att tömma den på jordens blod i form av olja och kol dess lungor. Samt att vi förbrukar allt i denna gjord och förstör naturen. Det är bara fråga om vem som ligger bakom denna förstörelse för det är de som styr mycket i denna värld. För varför skulle kristendomen tillåta och tycka att det är ok att bete sig som man gör. Med all miljöförstöring som vi faktiskt gör men det gör alla även icke kristna.

Något som kan ses som motsägande men har man läst och förstått hur de tänker så är det mycket väl så att de är de som driver på all miljöförstöring gör det medvetet för att få ett stop på det samhälle som vi har. Med tanke på all den konsumtion vi har och att vi överkonsumerar jordens resurser. Samt hur dålig vår ekonomi faktiskt är med tanke på alla skulder vi har dragit på oss inte bara privat utan även företagens och statliga skulder.

Principen för korrespondens eller som ovan så nedan:

Hermetism tror att allt som finns som universum och det minsta är indelat i olika plan eller nivåer, som kan betraktas som tre stora grupper av grader av livsmanifestation. Den första och högsta är den spirituella planet sedan kommer det mentala och till sist vår fysiska plan. Dessa tre plan delas sedan in ytterligare 7 plan, men alla dessa 7 plan har i sin tur ytterligare 7 plan. Så man har 7 * 7 *3 och totalt 147 olika plan av existens. Där varje plan är olika och det har att göra, med vad man kalla vibration som beror på dess medvetenhet.

Det stora fysiska planet och dess sju mindre plan är den uppdelningen av universums fenomen som inkluderar allt som rör fysik eller materiella saker, krafter och manifestationer. Det inkluderar alla former av det som vi kallar materia och alla former av det som vi kallar Energi eller kraft. Men du måste komma ihåg att den hermetiska filosofin känner inte igen materien som en ”sak i sig själv” eller som en separat sak existens även i sinnet av ALLA.

Principen för vibrationer:

Allt är i rörelse; allt vibrerar; ingenting är i vila. Från högsta manifestation, till det lägsta, allt och alla vibrerar. Inte bara vibrerar de i olika rörelsehastigheter utan som i olika riktningar.

En bild som förklarar ungefär vad de anser frekvens eller rytm handlar om

Från materiens atom, människans eller änglar är alla i grunden samma. Skillnaden mellan dessa är bara grad och hastighet på vibrationer eftersom allt är skapelser av ALLT och har sin existens enbart inom ALLS oändliga sinne.

Det stora fysiska planet och dess sju mindre plan är den uppdelningen av universums fenomen som inkluderar allt som rör fysik eller materiella saker, krafter och manifestationer. Det inkluderar alla former av det som vi kallar materia och alla former av det som vi kallar Energi eller kraft.

Men den hermetiska filosofin känner inte igen materien som en ”sak i sig själv” eller som en separat sak existens även i sinnet av ALLA. Lärorna är att materia är det men en form av energi – det vill säga energi med en låg vibrationshastighet av a visst slag

De tre olika plan kan betraktas som ett tillstånd, och ändå tillstånd är en grad av dimension, i en skala som är föremål för mål. Eller en bättre förklaring är att dessa tre plan är tre olika former av hur man anser existera. De anser att i de olika planen så är skillnader beroende på vilken frekvens eller vibration som de ser som medvetenhet. Ju högre frekvens eller vibration desto högre befinner man sig. De med den högsta vibrationen befinner sig i den spirituella planet medan de med den lägsta befinner sig i vår fysiska värld.

Principen om polaritet:

Med polaritet så menar man att allt har två sidor, två poler eller vad man kan säga motsatspar med många grader mellan de två ytterligheterna. Man menar att det inte finns någon absolut sanning utan allt är olika grader av halvsanningar, vilket betyder att det inte finns en sanning eller ren lögn.

Man tror att det alltid finns då sidor på allt och man kan säga att allt är som ett streck eller mer en skala, som man sedan placeras.

Med denna tro så finns det inte något fel eller helt rätt så när någon säger att 2+2 =5 så är det rätt men då beror det på hur man har tänkt. Eller när någon ljuger så är det bara på denna skala man ljuger stort eller lite men att det alltid är delvis rätt. Samma sak kan man säga om en person som säger sanningen, denne person säger aldrig hela sanningen utan det finns alltid ett visst mått av lögn i det han säger.

Man anser inte heller att det finns någon absolut ondska eller godhet utan det beror på var i skalan man befinner sig eller ljus mörker, mjukt och hårt, död eller levande.

Samma sak kan man säga om hur allt är skapat, vilket anses bero på vibrationer från den högsta till den lägsta som är materia och den högsta är mer där gud eller det högsta medvetandet. Materia till hör det med lägst medvetande och lägst på denna linje eller skala.

Denna polaritet finns på varje plan.

Man tror att om kunskap om denna princip kommer göra det möjligt för oss att bättre förstå våra egna mentala tillstånd, och andra människors mentala tillstånd.

Meningen med polaritet är att man ska kunna kontrollera sig själv och kunna påverka sin omgivning. Eller kunna manipulera sin omgivning på det sätt som media gör och inom skolan.

He will see that these states are all matters of degree, and seeing thus, he will be able to raise or lower the vibration at will to change his mental poles, and thus be Master of his mental states, instead of being their servant and slave. And by his knowledge he will be able to aid his fellows intelligently, and by the appropriate methods change the polarity when the same is desirable.

Principen för rytm:

Allt som finns rör på sig hela tiden och vilar aldrig och alla rörelser tar del av rytmen som en penselliknande rörelse, tidvatten, säsonger, från dag till natt. Principen för rytm är nära kopplad med principen om polaritet då rytm manifesterar sig mellan de två polerna som upprättats av polaritet.

Den hinduiska guden Shiva som dansar tills världen tar slut. Det är det som den hinuiska treenigheten handlar om. Brahma – födsel, Vishnu – bevararen, Shiva – förstöraren.

There is always an action and reaction; an advance and a retreat; a rising and a sinking; manifested in all of the airs and phenomena of the Universe. Suns, worlds, men, animals, plants, minerals, forces, energy, mind and matter, yes, even Spirit, manifests this Principle. The Principle manifests in the creation and destruction of worlds; in the rise and fall of nations; in the life history of all things; and finally in the mental states of Man.

Allt som finns har en början och ett slut men även ett återskapande och en ny början precis som årstiderna då man går ifrån vinter vår sommar höst och sedan börjar allt om igen.

Universes are created; reach their extreme low point of materiality; and then begin their upward swing. Suns spring into being, and then their height of power being reached, the process of retrogression begins, and after aeons they become dead masses of matter, awaiting another

impulse which starts again their inner energies into activity and a new solar life cycle is begun.

Thus it is with all living things; they are born, grow, and die and then are reborn. So it is with all great movements, philosophies, creeds, fashions, governments, nations, and all else birth, growth, maturity, decadence, death and then new-birth. The swing of the pendulum is ever in evidence.

Detta gäller även universum som man tror har denna livscykel, att universum kommer att växa sedan bromsa in och till sist krympa ihop igen och få en återstart genom ett nytt big bang. Så evolutionen har sitt ursprung ifrån denna idé eller religion, att allt utvecklas gradvis i evolutionen och sedan så dör allt ut för att återigen återfödas som fågeln Fenix. De anser även att om man inte tror på denna evolution så kommer man att degenerera och bli mindre intelligent och helt stanna i utvecklingen. Detta är orsaken till att vi i de länder som har tagit till oss kristendom straffas. Vi straffas genom att man ger oss mat och andra droger som skadar våra hjärnor och därmed orsakar lägre intelligens.

The Hermetic Master, or advanced student, polarizes himself at the desired pole, and by a process akin to “refusing” to participate in the backward swing, or, if you prefer, a “denial” of its influence over him, he stands firm in his polarized position, and allows the mental pendulum to swing back along the unconscious plane.

Man tror sig genom att man kan behärska denna lag kunna undvika påverkan ifrån omgivning.

If you will stop and consider a moment, you will realize how much these swings of Rhythm have affected you in your life — how a period of Enthusiasm has been invariably followed by an opposite feeling and mood of Depression. Likewise, your moods and periods of Courage have been succeeded by equal moods of Fear.

Principen för orsak och verkan eller karma:

Inget händer av en slump utan allt som händer har sin orsak och verkan som beror på vad för handling man gjort. Det man menar är att inget händer av en slump utan att allt beror på vad som händer innan. Det som hände historiskt påverkar det som händer idag. Detta gäller även i vardagen som att en olycka eller något som händer har sin grund i handlingen innan. Som att någon kör en bil som är felaktig, full eller helt enkelt är uppmärksam.

Att någon lyckas i livet beror inte på att någon har tur utan beror på vad denne har gjort för att uppnå detta. Det finns en film som handlar om det hur man blir framgångsrik filmen heter The Secret.

There is a continuity between all events precedent, consequent and subsequent. There is a relation existing between everything that has gone before, and everything that follows. A stone is dislodged from a mountain side and crashes through a roof of a cottage in the valley below. At first sight we regard this as a chance effect, but when we examine the matter we find a great chain of causes behind it. In the first place there was the rain which softened the earth supporting the stone and which allowed it to fall; then back of that was the influence of the sun, other rains, etc., which gradually disintegrated the piece of rock from a larger piece; then there were the causes which led to the formation of the mountain, and its upheaval by convulsions of nature, and so on ad infinitum.

De anser att om man kan hantera denna princip på rätt sätt så kommer man att kunna styra sig själv och påverka andra. Genom att man som de skriver, leva på en högre nivå och styra sin omgivning. Detta är något som de är så otroligt duktiga på, att kunna manipulera sin omgivning till att göra som de vill. Man kan se detta i hur man manipulerar oss i alla filmer, serier, nyheter, skola och andra organisationer. Så att vi omedvetet gör som de vill trots att det de vill göra skadar oss på olika sätt som alla krig, terror, dålig mat, skola, sjukvård och men inte minst viktigaste att få oss följa deras agendor. Agendor som klimatförändringar, feminism, socialism och alla dessa aktivist rörelser som BLM, antifa som alla bygger på en lögn och ren manipulation som vi går på om och om igen.

The majority of people are carried along like the falling stone, obedient to environment, outside influences and internal moods, desires, etc. not to speak of the desires and wills of others stronger than themselves, heredity, environment, and suggestion, carrying them along without resistence on their part, or the exercise of the Will. Moved like the pawns on the checkerboard of life, they play their parts and are laid aside after the game is over. But the Masters, knowing the rules of the game, rise above the plane of material life, and placing themselves in touch with the higher powers of their nature, dominate their own moods, characters, qualities, and polarity, as well as the environment

surrounding them and thus become Movers in the game, instead of Pawns — Causes instead of Effects. The Masters do not escape the Causation of the higher planes, but fall in with the higher laws, and thus master circumstances on the lower plane. They thus form a conscious part of the Law, instead of being mere blind instruments. While they Serve on the Higher Planes, they Rule on the Material Plane.

But, on higher and on lower, the Law is always in operation. There is no such things as Chance. The blind goddess has been abolished by Reason.

Principen om kön:

Kön finns i allt, allt ifrån det största som universum till det minsta som atomer och dess beståndsdelar. Allt tror man har både en feminin och en manlig del, även på alla plan. Men då pratar man inte om fysiska kön då sex handlar det bara på det fysiska planet och inte i de mentala eller spirituella planen.

På den spirituella och mentala planen så handlar det mer om en dragningskraft mellan könen. Som gör att de manliga och feminina krafterna dras mot varandra. Men denna kraft kan även finnas på den fysiska planet i form av att man har två atomer som dras mot varandra och skapar en molekyl.

Kön handlar om att skapa och födda nytt.

Kön handlar också om negativ den kvinnliga och positiva den manliga polen som både attraherar och repellerar. Det är så man anser ligga bakom varför atomer och skapar molekyler eller hur protoner, elektroner och neutroner skapar i sin tur en atom. Samma sak gäller elektricitet då man anser att elektroner dras till den andra polen.

The terms Positive and Negative are very wrongly applied to this phenomennon by science. The word Positive means something real and strong, as compared with a Negative unreality or weakness. Nothing is further from the real facts of electrical phenomena. The so-called Negative pole of the battery is really the pole in and by which the generation or production of new forms and energies is manifested.

Denna förklaring är annorlunda än den som forskare har då man inte tror på detta. Man anser att forskare har fel och att man tror att mer av forskningen kommer gå över till att följa denna religion hermetism.

A Feminine corpuscle becomes detached from, or rather leaves, a Masculine corpuscle, and starts on a new career.

When the Feminine corpuscle unites with a Masculine corpuscle, a certain process is begun. The Feminine particles vibrate rapidly under the influence of the Masculine energy, and circle rapidly around the latter. The result is the birth of a new atom. This new atom is really composed of a union of the Masculine and Feminine electrons, or corpuscles, but when the union is formed the atom is a separate thing, having certain properties, but no longer manifesting the property of free electricity.

Om hermetism och dess ursprung

There is no portion of the occult teachings possessed by the world which have been so closely guarded as the fragments of the Hermetic Teachings which have come down to us over the tens of centuries which have elapsed since the lifetime of its great founder, Hermes Trismegistus, the “scribe of the gods,” who dwelt in old Egypt in the days when the present race of men was in its infancy. Contemporary with Abraham, and, if the legends be true, an instructor of that venerable sage, Hermes was, and is, the Great Central Sun of Occultism, whose rays have served to illumine the countless teachings which have been promulgated since his time.

Ett annat ord för ”Central Sun” den osynliga eller svarta solen som är vad man kan se i filmen The Arrival som handlar om en budbärare precis som denne Hermes Mercurius Trismegistus. En annan symbol är faktiskt hakkorset och även den svarta solen som nazisterna använde i sina ritualer.

Vem denna svarta sol verkligen är och bibeln nämner denna vid Lucifer den som föll eftersom denne ville vara högre än gud.

These teachings really constituted the basic principles of “The Art of Hermetic Alchemy,” which, contrary to the general belief, dealt in the mastery of Mental Forces, rather than Material Elements — the Transmutation of one kind of Mental Vibrations into others, instead of the changing of one kind of metal into another. The legends of the “Philosopher’s Stone” which would turn base metal into Gold, was an allegory relating to Hermetic Philosophy, readily understood by all students of true Hermeticism.

The student of Comparative Religions will be able to perceive the influence of the Hermetic Teachings in every religion worthy of the name, now known to man, whether it be a dead religion or one in full vigor in our own times. There is always a certain Correspondence in spite of the contradictory features, and the Hermetic. Teachings act as the Great Reconciler.

https://www.youtube.com/watch?v=QojDdxGHnUc